Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural și la Brașov

Camera de Comerț și Industrie Brașov vă informează că, la finalul lunii iulie, a fost lansat în consultare publică Ghidul „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural”.

Obiectivul acestei scheme de finanțare este acordarea de sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural.

Întreprinderile sociale vizate de prezentul apel sunt, în conformitate cu prevederile Legii nr. 219/2015 privind economia socială, întreprinderi organizate independent de sectorul public și care au scopul de a servi interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale ale membrilor prin producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări. Aceste întreprinderi contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale, inclusiv prin implicarea unor persoane aparţinând unor grupuri vulnerabile în activităţi cu caracter social şi economic, facilitând accesul tuturor la resursele şi serviciile comunităţii.

 

Prin prezentul apel de proiecte se va avea în vedere înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural, în vederea integrării  pe piaţa forței de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile și în vederea combaterii sărăciei.

 

Solicitanți/parteneri eligibili în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte sunt administratori ai schemei pentru entități ale economiei sociale, respectiv:

 • entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale;
 • furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privaţi, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, furnizori de servicii sociale, organizaţii sindicale şi organizații patronale, asociaţii profesionale, camere de comerț și industrie, ONG-uri;
 • autorități publice centrale sau locale, exclusiv în calitate de parteneri, în parteneriat cu toate categoriile de entități eligibile mentionate la lit a) si b) de mai sus.

 

Acţiunile eligibile vor avea drept scop asigurarea sprijinului necesar pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale, inclusiv de întreprinderile sociale de inserție, în mediul rural. Totodată, antreprenorii din domeniul economiei sociale, din cadrul entităților nou înființate, vor putea beneficia de activități de formare profesională și consiliere în domeniul antreprenoriatului și formare profesională in alte domenii, inclusiv în domeniul social.

Activitățile specifice sprijinite în cadrul apelului sunt structurate sub forma unei scheme pentru entități ale economiei sociale, care presupune parcurgerea a 3 etape de implementare obligatorii:

 • Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale
 • Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale
 • Etapa III de sustenabilitate – Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri ulterior perioadei de implementare a proiectului.

 

Beneficiarul contractului de finanțare va selecta cel puțin 40 de persoane care doresc să înființeze întreprinderi sociale, în vederea participării la activitățile proiectului.

Una dintre activitățile obligatorii din proiect este derularea  programelor de formare antreprenorială. Este obligatoriu ca prin proiect să se organizeze  programe de formare antreprenorială specifică, în conformitate cu standardele existente, într-una dintre ocupațiile specifice sectorului economiei sociale și anume:

 • Antreprenor în economia socială, cod COR 112032

sau

 • Manager de întreprindere socială, cod COR 112036.

 

Bugetul total alocat apelului este de 30.000.000 de euro, fiind dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate: Sud-Vest Oltenia, Sud-Est, Sud-Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest şi Centru.

Prezentul apel vizează, de asemenea, teritoriul ITI Delta Dunării. Astfel, din alocarea totală, o alocare de 3.000.000 euro este dedicată teritoriului ITI Delta Dunării.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 3.000.000,00 euro, iar valoarea asistenței financiare nerambursabile solicitate nu poate fi mai mică sau egală cu 100.000,00 euro.

Pentru înființarea de întreprinderi sociale valoarea sprijinului financiar acordat în cadrul acestei scheme va fi de maximum 200.000 Euro/întreprindere.

 

Minimum 7 planuri de afaceri vor fi selectate la finanțare, iar minimum 60% din întreprinderile sociale finanțate în cadrul unui proiect vor trebui să vizeze domeniul prelucrării și comercializării produselor agricole.

Nivelul ajutorului de minimis acordat per entitate de economie socială înființata depinde de numărul minim de locuri de muncă create de către entitatea înființata, după cum urmează:

 1. Ajutor de minimis de maximum 40.000 euro – minimum 2 locuri de muncă create;
 2. Ajutor de minimis mai mare de 40.000 euro și maximum 60.000 euro – minimum 3 locuri de muncă create, din care 1 loc de muncă este ocupat de un tânăr NEET;
 3. Ajutor de minimis mai mare de 60.000 euro și maximum 80.000 euro – minimum 4 locuri de muncă create, din care 2 locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs;
 4. Ajutor de minimis mai mare de 80.000 euro și maximum 100.000 euro – minimum 5 locuri de muncă create, din care 3 locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs;
 5. Ajutor de minimis mai mare de 100.000 euro și maximum 150.000 euro – minimum 6 locuri de muncă create, din care 4 locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs;
 • Ajutor de minimis mai mare de 150.000 euro și maximum 200.000 euro – minimum 7 locuri de muncă create, din care 5 locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: