Și-au adus aminte și reprezentanții ISJ că trebuie să comunice și să informeze corect elevii și profesorii din Brașov

Având în vedere că în ultima perioadă s-au înmulțit formele și canalele de transmitere a informațiilor și documentelor între Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratul Școlar Județean Brașov, unitățile școlare
și alte entități publice sau private, pentru a asigura o circulație corectă a acestora și pentru a evita transmiterea de informații false și documente neoficiale, aducem la cunoștință că Inspectoratul Școlar Județean Brașov folosește, în exclusivitate, următoarele canale oficiale de comunicații:

 1. Web: Site-ul oficial de web: http://www.isjbrasov.ro.
 2. Facebook: Pagina oficială: https://www.facebook.com/isjbrasov
 3. Email:
  a. Adresa oficială, publică, a Inspectoratului Școlar Județean Brașov este: info@isjbrasov.ro.
  b. Adresa utilizată pentru comunicarea cu unitățile școlare este: comunicare@isjbrasov.ro.
  c. Adresa utilizată pentru transmiterea petițiilor la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean
  Brașov este: petitii@isjbrasov.ro.
  d. Fiecare angajat al Inspectoratului Școlar Județean Brașov deține o adresă oficială de email de
  forma prenume.nume@isjbrasov.ro. Aceste adrese sunt folosite în comunicarea instituțională
  specifică postului fiecărui angajat. Adresele de email de serviciu ale angajaților Inspectoratului
  Școlar Județean Brașov sunt publicate pe pagina de web a instituției, la adresa:
  http://isjbrasov.ro/index.php/homepage/echipa-isj.
  e. Telefon: Numerele de telefon de serviciu utilizate de către angajații Inspectoratului Școlar
  Județean Brașov sunt publicate pe pagina de web a instituției, la adresa:
  http://isjbrasov.ro/index.php/homepage/echipa-isj.
  Informațiile și documentele transmise prin canalele oficiale enumerate mai sus respectă regulile de
  comunicare instituțională, având strictă legătură cu problematica specifică domeniului de activitate.
  Orice informații sau documente transmise prin intermediul altor canale sau adrese de comunicații virtuale
  (email-uri personale, pagini de Facebook personale etc.) sau prin intermediul altor platforme de
  comunicații nu sunt asumate de către instituția noastră și nu pot reprezenta puncte de vedere oficiale ale
  Inspectoratului Școlar Județean Brașov.
  Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Brașov, responsabilul cu comunicația virtuală și
  administratorul canalelor oficiale de comunicații la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Brașov este d-l
  Valentin Florin BUCUR: telefon 0744 494 015, email valentin.bucur@isjbrasov.ro.
  Biroul de presă

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: