Sedinţă ordinară la Consiliul Local Braşov. Ridicarea autoturismelor, pe ordinea de zi

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. 1, 3, 5 şi 6  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, aducem la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Braşov că şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov va avea loc în ziua de 25 august 2017, orele 12.00, în sala de şedinţe a Consiliului, cu următorul,

PROIECT  AL  ORDINII  DE  ZI :

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov la data de 30.06.2017.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov – august 2017.

 

 1. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 213/2017, republicată, privind premierea sportivilor care au obţinut performanţe la acţiuni sportive naţionale oficiale.

 

 1. Informare privind Raportul de Audit Financiar nr. 49.348 din 23.06.2017 şi Decizia nr. 24 din 21.07.2017, ale Curţii de Conturi a României, Camera de  Conturi Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a autoturismului Dacia Logan BV-20-PMB de la Direcţia de Servicii Sociale Braşov către Serviciul Public de Administrare Creşe Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tipurilor de servicii sociale, categoriilor de beneficiari, categoriilor de cheltuieli eligibile şi nivelului mediu lunar al subvenţiei/ beneficiar pentru care asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială care se adresează persoanelor cu domiciliul în municipiul Braşov pot solicita subvenţie de la bugetul local pentru anul 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 481/2002, republicată, prin care s-a aprobat lista spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în administrarea S.C. RIAL S.R.L. şi care fac obiectul vânzării în termenul Legii nr. 550/2002.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat al S.C. „RATBV” S.A. pentru anul 2017.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 108/2013, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 109/2013, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii pentru Grădina Zoologică.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobare Caiet de sarcini pentru elaborarea Studiului de fundamentare pentru determinarea modului optim de gestionare a serviciului de amenajare, organizare şi exploatare a parcărilor publice cu plată, de pe domeniul public al Municipiului Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobare Caiet de sarcini pentru negociere fără publicare prealabilă pentru concesionarea parcărilor publice cu plată din Municipiul Braşov

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Regulamentului privind ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate/parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat al Municipiului Braşov”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobare Caiet de sarcini pentru negociere fără publicare prealabilă pentru încheierea unui contract de întreţinere şi reparare a drumurilor publice principale din Municipiul Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobare Caiet de sarcini pentru negociere fără publicare prealabilă pentru încheierea unui contract de întreţinere şi reparare a drumurilor publice secundare din Municipiul Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea comisiei de coordonare, supervizare şi evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică a activităţii de întreţinere şi reparaţii străzi din Municipiul Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de finanţare nr. 3704 din 25.04.2013 pentru proiectul „Dezvoltare zonă economică Braşov Nord – Centru de Afaceri Transfer Tehnologic şi Incubator de Afaceri – cod SMIS 40003.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobare Notă de fundamentare, Studiu de oportunitate, Caiet de sarcini privind delegarea gestiunii Serviciului de salubrizare şi deszăpezire a căilor publice din Municipiul Braşov şi Caiet de sarcini privind delegarea prin concesiune a serviciului de salubrizare a Municipiului Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea comisiei de coordonare şi supervizare pentru pregătirea, planificarea şi încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare şi deszăpezire a căilor publice din Municipiul Braşov şi a delegării gestiunii serviciului de salubrizare a Municipiului Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind “P.U.D. – Construire locuinţe familiale şi împrejmuire teren, în Braşov, str. Augustin Tătaru f.n.”, beneficiari Tofan Ion Daniel, Tofan Angela – Gabriela, Boşneagu Liliana Mihaela.

 

 1. Proiect de hotărâre privind “P.U.D. – Construire imobil locuinţă şi împrejmuire, în Braşov,  str. Popasului f.n.”, beneficiari Duţu Tudor – Alexandru, Duţu Carmen – Anca.

 

 1. Proiect de hotărâre privind “P.U.D. – Construire locuinţă cuplată, în Braşov, str. Fagurului   nr. 14 E 5”, beneficiar Maminuţ Vasile

 

 1. Proiect de hotărâre privind “P.U.D. – Extindere şi etajare clădire existentă şi schimbare de destinaţie din locuinţă în spaţiu alimentaţie publică, în Braşov, str. Crişan nr. 5 A”, beneficiar S.C. Dragonul Transilvaniei S.R.L.

 

 1. Proiect de hotărâre privind “P.U.D. – Construire hală producţie ataşamente şi împrejmuire, în Braşov, Calea Feldioarei f.n.”, beneficiar S.C. K.S.M. LEAD S.R.L.

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind prelungire perioadă de valabilitate documentaţie “P.U.D. – Construire hotel, corelare accese carosabile, B-dul 15 Noiembrie f.n. Braşov” – aprobată prin H.C.L. nr. 441/2013, prelungire valabilitate cu H.C.L. nr. 429/2015, având ca iniţiator/beneficiar Epure Sorin.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „P.U.D. – Construire imobil locuinţe colective cu spaţii comerciale la parter, str. Avram Iancu nr. 55 – 57 Braşov”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a documentaţiei „Reactualizare P.U.Z. Centru Civic Braşov”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a documentaţiei „Finalizare P.U.Z. Poiana Braşov”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea concursurilor de arhitectură.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 551/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Stavăr Eugen, Stavăr Angela-Maria, Nagy Vilmos şi Nagy Magda.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1175/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Astamate Dumitru şi Astamate Maria.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 2874/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Boaru Mihaela-Aglăiţa.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1550/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Irimiea Vasile şi Irimiea Elena.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1555/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Goicea Dan şi Goicea Corina-Cristina.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1551/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Irimiea Dragoş Vasile.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1552/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Pascu Ciprian-Nicolae şi Pascu Gianina.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1208/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Stoica Nicu şi Stoica Gabriela.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1370/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Sultanii Ioan şi Sultanii Lucia-Maria.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1554/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Voicu Nicolae-Lucian şi Voicu Daniela.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 148234 Braşov, nr. cad. 148234.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului  Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 143666 Braşov, nr. cad. 143666.

 

 1. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 525/2007, privind acceptarea donaţiei      nr. 909/2007 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având  categoria de folosinţă drum, donat de S.C. NEOSERV S.R.L.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 72, ap. 4, deţinut de Ivan Adrian şi Ivan Camelia.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 20, ap. 1, deţinut de Giangu Ştefan-Petru şi Giangu Maria-Magdalena.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Mureşenilor nr. 9, ap. 10, deţinut de Nistreanu Mihail şi Nistreanu Ana.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Mureşenilor nr. 9, ap. 11, deţinut de Galfi Domokos.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 48, ap. 10, deţinut de Puşcariu Lucian şi Puşcariu Ioana Carmen.

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită pentru o perioadă de 3 ani, a unor spaţii din Vila Orizont, Poiana Braşov, către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi Serviciul de Ambulanţă Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită către Direcţia Naţională de Probaţiune – Serviciul de Probaţiune Braşov, a unor spaţii situate în Braşov,        str. Iuliu Maniu nr. 52, corp D, etajele III şi IV.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii unor obiecte de inventar către S.G.A. Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezlipire imobil situat în Braşov, str. Maria Baiulescu nr. 30.

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezlipire imobil situat în Braşov, str. Mihai Eminescu nr. 28 A.

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezlipire imobil situat în Braşov, str. Lânii nr. 26.

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrare teren situat în Poiana Soarelui f.n.

 

 1. Proiect de hotărâre privind alipire imobil situat în Braşov, str. Poiana Mică.

 

 1. Proiect de hotărâre privind alipire imobil situat în Braşov, str. Pieţii f.n.

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzare teren aferent construcţiei situat în Braşov, str. Jepilor              nr. 48, către Mirea Viorica.

 

 1. Proiect de hotărâre privind revocare drept administrare asupra unor imobile situate în Codlea.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a unui imobil situat în Braşov, str. După Ziduri f.n.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: