Ședință ordinară la Consiliul Local Brașov. 54 de proiecte de hotărâre pe ordinea de zi

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. 1, 3, 5 şi 6 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, aducem la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Braşov că  şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov va avea loc în ziua de  22  august 2018, orele 12.00, în sala de şedinţe a Consiliului, cu următorul,

PROIECT  AL  ORDINII  DE  ZI :

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov la data de 30.06.2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind continuarea plăţii din bugetul local al Municipiului Braşov a contravalorii chiriei pentru profesorul de limbă spaniolă în cadrul Colegiului Naţional ,,Unirea” Braşov pentru anul şcolar 2018 – 2019.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la H.C.L. nr. 481/2002 privind aprobarea listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietatea privată a statului care se află în administrarea S.C. RIAL S.R.L, republicată.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 112/26.02.2007, republicată conform H.C.L. nr. 740/2007, privind înfiinţarea Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Local de Termoficare Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru stabilirea limitei maxime la consumul lunar de carburanţi pentru autoturismele din dotarea Serviciului Public Local Salvamont, Agrement şi Parking.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 181/25.04.2018 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Local Salvamont, Agrement şi Parking

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 2 a Statului de funcţii la Hotărârea Consiliului Local nr. 108/2013, republicată, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 202/2013, republicată, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Teatrului „Sică Alexandrescu” Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale la OER (Oraşe Energie România).

 

 1. Proiect de hotărâre privind desfăşurarea Festivalului Internaţional de Dramaturgie Contemporană – ediţia a XXIX-a, la Braşov, în perioada 2 – 11 noiembrie 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind ratificarea acordului de înfrăţire dintre oraşele Bijieljina – Republica Srpska şi Brasov – România.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea hărţilor strategice de  zgomot elaborate în cadrul proiectului “Reactualizare hartă de zgomot pentru Municipiul Braşov”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Extindere Şcoala Gimnazială nr. 30.”

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Eficientizarea energetică a clădirilor din Municipiul Brasov – Colegiul Naţional Dr. Ioan Meşotă – Corp A şi sală de sport”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Eficientizarea energetică a clădirilor din Municipiul Brasov – Liceul Andrei Mureşanu Corp B”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Lărgire str. 13 Decembrie (tronson pasaj CF – str. H. Coandă)“

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism “P.U.D – Extindere clădire C1 şi mansardare”, în Braşov, str. Vidin nr. 23, beneficiari Lupu Marian-Daniel, Lupu Cristina-Ioana.

 

 1. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “P.U.D. – Construire spaţii cazare, spaţii multifuncţionale, spaţii alimentaţie publică, subsol, parcaje, spaţii tehnice şi bazin de înot acoperit, str. I. Maniu nr. 41 A Braşov”, beneficiar Universitatea Transilvania Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “P.U.D. – Construire locuinţe P + M şi împrejmuire teren, str. Fânului f.n. Braşov”, beneficiari Răceanu Adrian şi Răceanu Liliana Ioana, Dincă Daniela şi Dincă Stelian Emil.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism “P.U.Z. – Amplasare staţie sortare – spălare – concasare mobilă”, Braşov, Calea Feldioarei f.n., beneficiar S.C. Euroconstruct S.R.L.

 

 1. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “P.U.Z. – Locuinţe şi funcţiuni complementare, zona str. Poienelor – str. Carpaţilor Braşov”, beneficiar S.C. Dedom S.R.L.

 

 1. Proiect de hotărâre privind îndreptare eroare materială din documentaţia de urbanism “Modificare parţială P.U.Z. Tractorul VII zona 2 – aprobată cu H.C.L. nr. 478 din 31.10.2018”, la iniţiativa S.C. Morgan Towers S.R.L.

 

 1. Proiect de hotărâre privind îndreptare eroare materială din H.C.L. nr. 423/25.07.2018 prin care s-a aprobat atribuirea denumirii unei străzi cuprinse în P.U.Z. Modificator – Construire ansamblu de locuinţe, str. Plugarilor f.n., Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării, a mijloacelor fixe, poz. 571, 575, prevăzute în H.C.L. nr. 286/1999, cap. F, care aparţin domeniului public al Municipiului Braşov, aflate în administrarea RAT.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 153119 Braşov, nr. cad. 153119.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 153141 Braşov, nr. cad. 153141.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 153249 Braşov, nr. cad. 153249.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 153231 Braşov, nr. cad. 153231.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 122822 Braşov, nr. top. 9472/3/2/13.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 153200 Braşov, nr. cad. 153200.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 153389 Braşov, nr. cad. 153389.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 129468 Braşov, nr. cad. 129468.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 100608 Braşov, nr. top. 10435/1/6/4/1/2/3 şi a terenului înscris în C.F. nr. 104544 Braşov, nr. top. 10435/1/6/4/1/2/1/14, str. Căliman.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 23, ap. 8, deţinut de S.C. BRIDGEMAKERS S.R.L.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 23, ap. 9, deţinut de S.C. BRIDGEMAKERS S.R.L.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 86, ap. B, deţinut de Goma Mariana.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Constantin Lacea nr. 32, deţinut de Soporan Dornişoara Viorica, Nicoară Maria şi Călinescu Elisabeta.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Gheorghe Bariţiu nr. 26, ap. 4, deţinut de Nisfoianu Lucica.

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2018 – 2019.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 123/2009, republicată, prin care s-a aprobat Regulamentul de desfăşurare a comerţului stradal în Municipiul Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la H.C.L. nr. 474/2016, privind darea în administrare către Serviciul Public Local de Termoficare Braşov, a bunurilor necesare desfăşurării activităţii serviciului.

 

 1. Informare privind angajamentele legale de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică.

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezlipire UI imobil situat în Braşov, str. C. Lacea nr. 11.

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brasov, str. Mihail Kogălniceanu f.n.

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent spaţiilor cu altă destinaţie situate în Braşov, str. L. C. Babeş nr. 1, bloc 5, spaţiu comercial nr. 10, 11 şi 12, către Tehnica Braşov, S.C.M.

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent construcţiei situat în Brasov, str. Emil Racoviţă nr. 69, către S.C. DENNEMEYER S.R.L.

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent construcţiei, situat în Braşov, str. Macului nr. 31, către Paraschiv Silvia.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului str. Nicolae Labiş DE 1214 – tronson 1.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului str. Nicolae Labiş DE 1214 – tronson 2.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului str. Calea Bucureşti – tronson 1.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului str. Calea Bucureşti – tronson 2.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 313/2018, privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Fundătura Hărmanului nr. 12.

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: