Ședinta ordinară la Consiliul Local al Municipiului Brașov. Ce se va discuta

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, aducem la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Braşov că şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov va avea loc în ziua de 15 noiembrie 2019, orele 09.30, în sala de şedinţe a Consiliului, cu următorul, PROIECT AL ORDINII DE ZI(click aici).

PROIECT AL ORDINII DE ZI :

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov – noiembrie
  2019.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 – Cheltuieli sportive secţia de handbal la
  H.C.L nr. 66/28.02.2019 privind decontarea din bugetul local al Municipiului Braşov a
  cheltuielilor sportive pentru elevii Liceului cu Program Sportiv Braşov, pe anul 2019.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocaţiei zilnice de hrană, a costului mediu lunar de
  întreţinere şi a contribuţiei părinţilor/reprezentanţilor legali pentru copiii care frecventează
  creşele din subordinea Serviciului Public de Administrare Creşe Brașov.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public
  de Administrare Creşe Braşov.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici
  pentru Investiția “Lucrări de interconectare panouri solare în rețeaua de distribuție Astra Sud.”
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici
  pentru investiția ”Reabilitare/deviere rețea termică de transport zona Piața Dacia.”
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici
  pentru Investiția “Extindere rețea termică de transport în vederea racordării Spitalului Clinic
  Județean de Urgență Brașov – Pavilion Tractorul.”
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 8. RETRAS – Proiect de hotărâre privind aprobarea plângerii prealabile formulate de S.C. Aro
 9. Palace S.A. împotriva H.C.L. nr. 540/30.08.2019 și revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 540
 10. din 30.08.2019.
 11. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 1. RETRAS – Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârilor Consiliului Local nr.
  533/30.08.2019, 534/30.08.2019, 535/30.08.2019, 537/30.08.2019, 538/30.08.2019,
  539/30.08.2019, 541/30.08.2019, 542/30.08.2019, 543/30.08.2019, 544/30.08.2019,
  545/30.08.2019.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată, către Poliția Locală Brașov, a
  echipamentelor care compun „Sistemul integrat de dispecerizare, interconectare și monitorizare a
  sistemelor de antiefracție” (Dispecerat Central).
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 729/14.12.2018 privind aprobarea Studiului de
  fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Sistem centralizat de
  monitorizare și control al traficului în Municipiul Brașov”.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 730/14.12.2018 privind aprobarea proiectului
  “Sistem centralizat de monitorizare și control al traficului în Municipiul Brașov” și a cheltuielilor
  legate de proiect.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 414/2018 privind aprobarea participării
  Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de
  transport public – troleibuze”, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare
  a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul
  Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale, republicată.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți
  obiectivului de investiții Complex multifuncțional – Sală Polivalentă Brașov.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 7. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “P.U.D. – Construire două locuinţe
  individuale şi împrejmuire teren, str. Merilor nr. 3 M 3 Braşov”, beneficiari Drilea Adina
  Roxana, Busurcă Serghei şi Busurcă Livia.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 8. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea cotei părţi
  de 1/3 din imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 33, deţinută de Rican Tunde Clara.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 9. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului situat în Braşov, str. Carpaţilor f.n.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 10. Proiect de hotărâre privind preluarea din domeniul public al Statului Român şi din concesiunea
  Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R” S.A. în domeniul public al Municipiului Braşov şi în
  administrarea Consiliului Local Braşov a imobilului situat în Braşov, Pod rutier peste Timişul
  Sec.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 11. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Serviciul Public Local Salvamont,
  Agrement și Parking a bunurilor situate în Poiana Brașov cu destinația de adăpost pentru utilaje
  și echipament domeniu schiabil.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 12. Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie înregistrat sub
  nr. 2036/06.09.2019 şi Decizia nr. 29/127/24.09.2019, de prelungire a termenului pentru
  realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 29 din 09.06.2015, emisă de directorul Camerei de
  Conturi Braşov, în vederea luării măsurilor care se impun pentru a asigura punerea în execuţie a
  acesteia.
  Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie înregistrat sub
  nr. 84.908/13.09.2019 şi Decizia nr. 7/132/04.10.2019, de prelungire a termenului pentru
  realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 7 din 17.05.2019, emisă de directorul Camerei de
  Conturi Braşov, în vederea luării măsurilor care se impun pentru a asigura punerea în execuţie a
  acesteia.
  Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie înregistrat sub
  nr. 4.505/27.09.2019 şi Decizia nr. 20/135/23.10.2019, de prelungire a termenului pentru
  realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 20 din 24.04.2015, emisă de directorul Camerei de
  Conturi Braşov, în vederea luării măsurilor care se impun pentru a asigura punerea în execuţie a
  acesteia.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: