Ședință ordinară la Consiliul Local. 19 locuri de parcare oferite spre închiriere pentru Euro Strada

În conformitate cu prevederile art. 39, alin.1, 3, 5, 6 din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, aducem la cunostinta locuitorilor municipiului Brasov, ca: Ședinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Brasov va avea loc în ziua de 29-03-2019, orele 10:30, în sala de sedinte a Consiliului cu urmatorul
PROIECT AL ORDINII DE ZI:
1.Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Regiei Publice Locale a Padurilor Kronstadt R.A., Brasov, pentru anul 2019.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Metodologiei privind finantarea nerambursabila a proiectelor sportive initiate de catre structurile sportive de drept privat din Municipiul Brasov, din cadrul programului sportiv de utilitate publica “Promovarea sportului de performanta”.
3. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 3/28.01.2019 privind incheierea executiei bugetului local al Municipiului Brasov pe anul 2018 si utilizarea excedentului bugetar in anul 2019.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis pentru acordarea scutirilor de la plata majorarilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate, conform legii bugetului local de catre persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale si asociatiile familiale care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Brasov.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, asociatii familiale care beneficiaza, potrivit H.C.L. nr. 99/2012 de scutire de la plata impozitului pentru cladirile reabilitate termic conform art. 456, alin. (2), lit. n din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
6. Proiect de hotarare privind acordarea pentru anul scolar 2019 – 2020 a pachetului cu rechizite scolare “Primul ghiozdan”.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Serviciului social de zi “Centrul de informare si sensibilizare a populatiei” in domeniul prevenirii si combaterii violentei domestice.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a echipei mobile constituita la nivelul Directiei de Asistenta Sociala Brasov, pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica.
9. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 779/2018 privind aprobarea contributiei datorate de beneficiarii serviciilor sociale acordate in Centrul Rezidential pentru Persoane fara Adapost.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea Indicatorilor de performanta ai Regiei Publice Locale a Padurilor Kronstadt R.A. estimati pe anul 2019, prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019.
11. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 521 din 26.09.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Regiei Publice Locale a Padurilor Kronstadt R.A.
12. Proiect de hotarare privind aprobarea ocuparii temporare, pe o perioada de trei ani, a suprafetei de 0,1500 ha fond forestier proprietate publica a Municipiului Brasov din UP III Postavarul, ua 142B (180 mp) si ua 142A (1320 mp) in scopul realizarii Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanta, finantat prin POIM 2014-2020, proiect al carui beneficiar este Primaria oras Predeal.
13. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii Regulamentului de Organizare si Functionare al Gradinii Zoologice Brasov.
14. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului veniturilor proprii pe anul 2019.
15. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului Public Local de Termoficare Brasov.
16. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Teatrului pentru Copii “Arlechino” Brasov.
17. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei Municipiului Brasov cu principalele produse alimentare ce urmeaza a fi distribuite rationalizat, in caz de mobilizare sau razboi.
18. Proiect de hotarare privind organizarea la Brasov a “Sarbatorii Junilor”.
19. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul “INVESTITIE POMPE DE CIRCULATIE CU CONVERTIZOR, RETEA DE TRANSPORT NORD” prin programul “Termoficare 2006 – 2020 caldura si confort”, componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termica.
20. Proiect de hotarare privind aprobarea scrisorii de asteptari privind performantele asteptate de la organele de administrare si conducere ale Regiei Publice Locale a Padurilor Kronstadt R.A.
21. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice finale, avand ca obiect “Reparatie capitala Sala de Sport Scoala Profesionala Germana Kronstadt”.
22. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru incheierea unui contract de concesiune a serviciului de colectare, transport si eliminare a deseurilor de la persoanele fizice si juridice de pe raza municipiului Brasov prin negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare, pana la preluarea acestuia de catre un nou operator.
23. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii a unui numar de 19 locuri de parcare aferente imobilului situat la adresa str. Panselelor nr. 23, Brasov, catre S.C. EURO STRADA S.R.L.
24. Proiect de hotarare privind aprobarea taxei speciale privind metodologia de refacere a infrastructurii rutiere, pietonale si a zonelor verzi afectate de instalarea retelelor edilitare si a bransamentelor pe domeniul public al Municipiului Brasov.
25. Proiect de hotarare privind documentatia de urbanism “P.U.D. – Construire blocuri locuinte, str. Mihai Viteazul nr. 87, Brasov”, beneficiar S.C. Subcetate Apartamente S.R.L.
26. Proiect de hotarare privind documentatia de urbanism “P.U.D. – Sediu Unitate Militara 0623 Brasov, str. Institutului nr. 10A”, beneficiar Unitatea Militara 0929 Bucuresti.
27. Proiect de hotarare privind preluarea in domeniul public al Municipiului Brasov, a inventarului bunurilor de natura domeniului public, realizate de utilizatori persoane fizice si juridice, exploatate si administrate de catre Compania APA Brasov SA.
28. Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local al Municipiului Brasov referitor la edificarea constructiei situata in Brasov, Fundatura Carierei nr. 3, initiat de Chisalita Paul.
29. Proiect de hotarare privind acceptarea ofertei de donatie autentificata sub nr. 2290/2016 si trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov a terenului donat de Postolache Gheorghe si Postolache Nicoleta.
30. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov a terenului inscris in C.F. nr. 144502 Brasov, nr. cad. 144502 si a terenului inscris in C.F. nr. 140453 Brasov, nr. cad. 140453.
31. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov a terenului inscris in C.F. nr. 156162 Brasov, nr. cad. 156162.
32. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov a terenului inscris in C.F. nr. 156392 Brasov, nr. cad. 156392 si a terenului inscris in C.F. nr. 156394 Brasov, nr. cad. 156394.
33. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov a terenului inscris in C.F. nr. 151638 Brasov, nr. cad. 151638.
34. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov a terenului inscris in C.F. nr. 134581 Brasov, nr. cad. 134581.
35. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov a terenului inscris in C.F. nr. 115015 Brasov, nr. top. (11162/1/4, 11163)/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/9/1/1/2/24, de la Rusu Marius si Rusu Mihaela-Cristina.
36. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov a terenului inscris in C.F. nr. 115015 Brasov, nr. top. (11162/1/4, 11163)/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/9/1/1/2/24, de la Guliciuc Victor-Aurel si Guliciuc Corina-Nicoleta.
37. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov a terenului inscris in C.F. nr. 156309 Brasov, nr. cad. 156309.
38. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov a urmatoarelor cote din terenuri: cota de 104/8420 din terenul inscris in C.F. nr. 110862 Brasov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 38/2862 din terenul inscris in C.F. nr. 110874 Brasov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota de 102/8336 din terenul inscris in C.F. nr. 110865 Brasov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 18/1412 din terenul inscris in C.F. nr. 110860 Brasov, nr. cad. 110860, de la Vrinceanu Andy.
39. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune pentru cumpararea imobilului situat in Brasov, str. George Baritiu nr. 6, ap. 1, detinut de Clinci Gheorghe si Clinci Maria.
40. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune pentru cumpararea imobilului situat in Brasov, Piata Sfatului nr. 27, ap. 1, detinut de Temel Hasan.
41. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune pentru cumpararea imobilului situat in Brasov, str. Republicii nr. 43, detinut de Banca Nationala a Romaniei.
42. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune pentru cumpararea imobilului situat in Brasov, str. Lunga nr. 32, ap. 5, detinut de Vasile Cristian Cornel.
43. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune pentru cumpararea imobilului situat in Brasov, str. Poarta Schei nr. 11, ap. 9 si 10 detinut de Hamzea Paul Dan si Hamzea Lidia Anina.
44. Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita a unor bunuri aflate in proprietatea Municipiului Brasov catre Judetul Brasov.
45. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de dare in folosinta gratuita catre Agentia Nationala pentru Locuinte a spatiului situat in Brasov, str. Mihail Kogalniceanu nr. 23, bl. C 7, cam. 302.
46. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de inchiriere ale terenurilor situate in Brasov, in Centrul Istoric, identificate in planul de situatie anexa 1 la H.C.L. nr. 732/2015.
47. Proiect de hotarare privind incheierea unui act aditional la contractul de asociere in participatiune nr. 386/17.06.2011, incheiat intre S.C. Dapo Management S.R.L. si Municipiul Brasov.
48. Proiect de hotarare privind incheierea unui act aditional la contractul de asociere in participatiune nr. 529/20.12.2011, incheiat intre S.C. Iporo Com S.R.L. si Municipiul Brasov.
49. Proiect de hotarare privind incheierea unui act aditional la contractul de asociere in participatiune nr. 276/18.12.2006, incheiat intre S.C. Rafangy Impex S.R.L. si Municipiul Brasov.
50. Proiect de hotarare privind incheierea unui act aditional la contractul de asociere in participatiune nr. 263/11.08.2005, incheiat intre S.C. Ana Teleferic S.A. si Municipiul Brasov.
51. Proiect de hotarare privind incheierea unui act aditional la contractul de asociere in participatiune nr. 888/2010, modificat prin actele aditionale nr. 1/2010, 2/2010, 3/2011, incheiat intre S.C. Onco Card Invest S.R.L. si Municipiul Brasov.
52. Proiect de hotarare privind aprobarea modelului de act aditional la contractul de asociere in participatiune nr. 256/28.11.2006, modificat prin actele aditionale nr. 1/2011 si 2/2014, incheiat intre S.C. Tampa S.A. si Municipiul Brasov.
53. Proiect de hotarare privind dezmembrarea (apartamentarea) imobilului situat in Brasov, str. Lunga nr. 65.
54. Proiect de hotarare privind dezmembrarea imobilului situat in Brasov, str. Zorilor nr. 6.
55. Proiect de hotarare privind reglementarea situatiei juridice a imobilului teren situat in Brasov, str. Uranus nr. 14.
56. Proiect de hotarare privind reglementarea situatiei juridice a imobilului teren situat in Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 54.
57. Proiect de hotarare privind reglementarea situatiei juridice a imobilului teren situat in Brasov, str. 13 Decembrie nr. 133.
58. Proiect de hotarare privind aprobarea unui drept de superficie asupra terenului situat in Brasov, str. Timis Triaj nr. 20 M, catre S.C. CFR S.A. – Regionala Brasov.
59. Proiect de hotarare privind revocarea dreptului de administrare asupra unui imobil situat pe raza UAT Harman.
60. Proiect de hotarare privind revocarea dreptului de administrare asupra unor imobile situate pe raza UAT Codlea.
61. Proiect de hotarare privind revocarea dreptului de administrare asupra imobilului situat in Brasov, str. Venus tronson I.
62. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul privat in domeniul public al Municipiului Brasov, a unui imobil situat in Brasov, str. Calea Fagarasului.
63. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii intre Municipiul Brasov si Federatia Romana de Fotbal in vederea realizarii obiectivului construire teren de fotbal cu suprafata de gazon sintetic pentru antrenament si joc.
64. Proiect de hotarare privind imputernicirea S.C. RIAL S.R.L. de a efectua procedurile legale pentru inscrierea in evidentele de carte funciara a imobilelor cu destinatia de locuinte si a spatiilor cu alta destinatie, proprietatea Municipiului Brasov.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: