Şedinţă ordinară la CJ Braşov. Se va semna o înţelegere între Judeţul Braşov şi Raionul Ştefan Vodă din Moldova

Vineri, 29 septembrie, începând cu ora 10:00, la sala 120 va avea loc ședința ordinară a Consiliului Județean Brașov.

Ordinea de zi o aveți atașată sau o puteți consulta pe site-ul www.judbrasov.ro apăsând butonul acces plen și urmând instrucțiunile precizate.

În finalul ședinței va avea loc ceremonia semnării Înțelegerii de cooperare între U.A.T. Județul Brașov și Raionul Ștefan Vodă din Republica Moldova, în prezența unei delegații oficiale conduse de Nicolae Molozea, președintele raionului.

Ordine de zi – Consiliului Judetean Brașov, ședința ordinară din 29.09.2017 ora 10:00

 

 1. Semnarea Înțelegerii de cooperare între U.A.T. Județul Brașov și Raionul Ștefan Vodă din Republica Moldova.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 30.08.2017.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Judeţean Braşov din data de 06.09.2017.
 4. Proiect de hotărâre privind validarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov pe anul 2017, respectiv a bugetului de venituri şi cheltuieli al Unităţii de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru.
 5. Proiect de hotărâre privind validarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Braşov pe anul 2017, respectiv a bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov.
 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Braşov pe anul 2017.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. Mecena S.R.L. pe unele trasee.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. Transbus S.A. pe unele trasee.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea emiterii licenţelor de traseu şi a caietelor de sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. Bogtrans Tour S.R.L. pe unele trasee.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Master Planului judeţean pentru sectorul de apă potabilă şi apă uzată prin includerea în Anexa 7.3 – Planul de investiţii pe termen lung, a necesarului de investiţii şi costurile detaliate pentru Satul Grânari şi Satul Văleni – Comuna Jibert în valoare de 3.722.240,00 euro.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării cotizaţiei UAT Judeţul Braşov pentru Asociaţia de Dezvoltare Durabilă Curbura Carpaţilor.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 al Şcolii Populare de Arte şi Meserii “Tiberiu Brediceanu” Braşov.
 13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor din partea Consiliului Judeţean Braşov în Consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ special din subordinea Consiliului Judeţean Braşov.
 14. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor atribuții în domeniul administrativ – financiar pentru doamna profesor Magdo Matilda numită prin detașare în interesul învățământului, în funcția de director la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Brădet Săcele.
 15. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de management administrativ – financiar cu doamna profesor Macarie Elena numită în funcția de director la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Făgăraș.
 16. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de management administrativ – financiar cu doamna profesor Albăceanu – Papiu Cristina – Georgeta, numită în funcția de director la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Victoria.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării obiectului de activitate al Serviciului Public Judeţean de Protecţie a Plantelor Braşov şi modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia.
 18. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației de ședință a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov.
 19. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unor erori materiale din Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr.326/31.07.2017 privind statul de funcții, organigrama şi regulamentul de organizare și funcționare a aparatului propriu și a serviciilor sociale precum și structura organizatorică pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.
 20. Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia

de concurs/examen pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Comitetului Director al

unității sanitare publice – Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov și în comisia de soluționare a contestațiilor precum și avizarea componenței comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr.45/03.02.2016.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții, organigramei și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Braşov aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr.47/03.02.2016.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov a procedurilor de contractare a serviciilor sociale de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu handicap acordate beneficiarilor Complexului de Servicii Timiș precum și aprobarea modelului de caiet de sarcini, acord –cadru pentru furnizarea de servicii sociale și al contractului subsecvent de furnizare de servicii sociale.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de Asociere, încheiată între Consiliul Județean Brașov respectiv Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități în vederea asumării și semnării „Convenției pentru realizarea și actualizarea registrului electronic central privind persoanele cu handicap“.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru vânzarea spaţiilor şi a cotelor părţi din spaţiile cu destinaţie medicală situate în imobilul din Braşov strada Diaconu Coresi nr.1 – Policlinica Stomatologică Diaconu Coresi.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.751/2002 având ca obiect apartamentul nr.11 din imobilul situat în Braşov, str.Neptun nr.29 bl.105.
 8. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării de utilitate publică a unor terenuri situate în municipiul Braşov, str. Pictor Luchian nr.26B şi a secretariatului acesteia.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului operativ de deszăpezire pe drumurile judeţene pentru iarna 2017-2018.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Consolidarea, modernizarea şi creşterea eficienţei energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov”
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Consolidarea, modernizarea şi creşterea eficienţei energetice a Spitalului Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov”, a cheltuielilor legate de proiect şi aprobarea Acordului de Parteneriat
 12. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice și Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A. a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: REABILITARE – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov –.
 13. Diverse

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: