Ședință ordinară cu 24 de proiecte pe ordinea de zi

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, aducem la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Braşov că şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov va avea loc în ziua de 4 octombrie 2019, orele 10.00, în sala de şedinţe a Consiliului, cu următoarele proiecte pe ordinea de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Direcţiei Fiscale Braşov.Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

2.Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 2 – Statul de funcții la Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2019 republicată, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor şcolare şi al numărului de beneficiari, pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, anul şcolar 2019 – 2020, semestrul I.Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea convenţiei de colaborare dintre Municipiul Braşov şi S.C . Ana Teleferic S.A ., având ca obiect exploatarea unitară a instalaţiilor de transport pe cablu din Poiana Braşov.Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

5.Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de utilizare a domeniului schiabil din Poiana Brașov pentru sezonul de iarnă 2019 – 2020. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de acces la transportul pe cablu din Poiana Braşov în sezonul de iarnă 2019 – 2020. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea facilităţilor acordate la transportul pe cablu din Poiana Braş ov în sezonul de iarnă 2019 – 2020. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.2

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere ale sălilor Operei Braşov şi Teatrului Sică Alexandrescu şi stabilirea modului de virare la bugetul local a sumelor obţinute în urma închirierii imobilelor administrate de instituţiile de cultură.Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

9.Proiect de hotărâre privind desfăşurarea Festivalului Internaţional de Dramaturgie Contemporană – ediţia a XXX-a, la Braşov, în perioada 17 – 23 noiembrie 2019. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

10.Proiect de hotărâre privind desfăşurarea Festivalului Internaţional de Operă, Operetă şi Balet, ediţia a XVII-a, la Braşov, în perioada 05 octombrie – 02 noiembrie 2019. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate – etapa de extindere a serviciului public de transport în UAT membre ale Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov şi a proiectului Actului aditional nr. 1 la Contractul de delegare nr. 1/2018. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

12.Proiect de hotărâre privind fluidizarea traficului rutier din centrul istoric al Municipiului Braşov prin acordarea unor facilităţi elevilor, cadrelor didactice și personalului nedidactic pe mijloacele de transport public local de călători utilizate de către societatea RATBV S.A ., pentru îmbunătăţirea calităţii aerului conform măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul Brașov. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

13.Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “P.U .D . – Construire ansamblu de locuinţe colective mici, dotări complementare şi împrejmuire, Braşov, str. Plugarilor f.n.”, beneficiar S.C . CODER IMPEX S.R.L.Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

14.Proiect de hotărâre privind aprobare documentație de urbanism „P.U.D. – Construire casă, garaj și împrejmuire, în Municipiul Brașov, str. Merilor nr. 5 H 9”, beneficiari Ciofoaia Mihai și Ciofoaia Roxana Amalia. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

15.Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a documentaţiei “P.U .Z . – Zona istorică Braşovul Vechi’’ şi “P.U.Z. Zona de rezervaţie de arhitectură Cetate Braşov”- aprobată prin H.C .L . nr. 797/2009 şi cu valabilitatea prelungită prin H.C.L. nr. 656/2014. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

16.Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Brașov în vederea întocmirii documentației de urbanism P.U .Z . – Zona mixtă, Calea București – str. Ionescu Crum Brașov.Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

17.Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 334/2019 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor donate de S.C. PROGEL S.R.L.Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

18.Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 158980 Brașov, nr. cad. 158980 și a terenului înscris în C.F. nr. 158986 Brașov, nr. cad. 158986. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

19.Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri: cota de 54/4210 din terenul înscris în C.F . nr. 110862 Brașov, nr. cad. 6660, nr.top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 19/1431 din terenul înscris în C.F . nr. 110874 Brașov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota de 54/4168 din terenul înscris în C.F . nr. 110865 Brașov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 9/706 din terenul înscris în C.F . nr. 110860 Brașov, nr. cad. 110860, de la Rusu Aurel -Cristian și Rusu Carmen.3 Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

20.Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 558/10.000 din terenul înscris în C.F . nr. 154252 Brașov, nr.top. (11162/1/4, 11163, 11165)/1/1/1/1/1/1/2/24, de la Borcea Dan și Borcea Luminița.Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

21.Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F . nr. 157365 Brașov, nr. cad. 157365.Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

22.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Postăvarului nr. 42, deţinut de Cenţiu Ciprian.Iniț iator: Primarul Municipiului Brașov.

23.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 13, ap. 6, deţinut de Grama Ghiocel.Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

24.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Castelului nr. 53, ap. 3, deţinut de Ştefănescu Monica-Georgeta.Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

25.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Mureşenilor nr. 9, ap. 9, deţinut de Tohănean Carmen-Elisabeta şi Tohănean Dănuţ-Ionuţ.Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

26.Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Hotărârea Consiliului Local nr. 590/2019, pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 558/2015, republicată, privind darea în administrare către S.C. RIAL S.R.L., a unor imobile aflate în proprietatea MunicipiuluiBraşov.Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Brașov la vânzarea prin licitație publică cu strigare având ca obiect bunuri mobile existente la stadionul Tineretului din Municipiul Brașov.Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

28.Proiect de hotărâre privind accesul Clubului Sportiv Municipal CORONA Brașov, pentru utilizarea sălilor de sport amenajate în cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, în vederea implementării proiectului „Sportul în şcoli”.Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

29.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 474/2016, republicată, având ca obiect darea în administrare către Serviciul Public Local de Termoficare Braşov, a bunurilor necesare desfăşurării activităţii serviciului.Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

30.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pe trimestrul III 2019 privind stadiul realizării măsurilor din Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Braşov.Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

31.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii Consiliului Local Braşov de trecere din domeniul public al Municipiului Săcele în domeniul public al Municipiului Braşov a unui imobil situat în Braşov Timiş-Triaj.Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

32.Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Stejerişului.Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.4 33.Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada Nicolae Labiş – tronson 3 DE 1214. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: