Ședință încărcată la Consiliul Local Brașov. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

O noua sedinta ordinara la Consiliul Local Brasov.

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. 1, 3, 5 şi 6 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, aducem la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Braşov că  şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov va avea loc în ziua de 30  mai  2018, orele 12.00, în sala de şedinţe a Consiliului, cu următorul,

 

PROIECT  AL  ORDINII  DE  ZI :

 

 

 1. Informare privind anumite aspecte din activitatea Companiei Apa S.A.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului  Municipiului Braşov la 31.03.2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de acordare a premiilor pentru sportivii de performanţă din Municipiul Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului final de evaluarea a guvernanţei corporative la Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov pentru anul 2017.

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor de integritate pentru membrii consiliului de administraţie şi directorilor S.C. RIAL S.R.L.

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor de integritate pentru membrii consiliului de administraţie şi directorilor S.C. RATBV S.A.

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor de integritate pentru membrii consiliului de administraţie şi directorilor Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situaţiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2017 ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. şi a realizării indicatorilor de performanţă ai regiei pe anul 2017.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv al S.C. RIAL S.R.L., actualizat.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local       nr. 203 din 31.05.2013, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Operei Braşov, republicată.

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 15/26.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din Serviciul Public Local Salvamont, serviciu public în subordinea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 01.01.2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitei maxime la consumul lunar de carburanţi pentru autoturismele din dotarea Grădinii Zoologice Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea procentului datorat bugetului local din sumele obţinute, ca urmare a încheierii contractului de închiriere nr. 11/2018, pentru imobilul, în suprafaţă de 78,80 m.p., situat în Braşov, str. Brazilor nr. 1, având destinaţia de desfăşurare de activităţi de vânzare a produselor zaharoase de tip cofetărie – patiserie şi a băuturilor non alcoolice.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, artistului plastic – doamna Aurelia Stoie Mărginean.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, domnului General de Brigadă în retragere Ion Petrescu.

 

 1. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Braşov în calitate de coorganizator al evenimentului Festivalul „Cerbul de Aur”, ediţia 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind desfăşurarea Festivalului Internaţional al Muzicii de Cameră Ediţia a XLI – 2018, în perioada 10 – 15 iulie 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind organizarea Congresului Internaţional al foştilor deţinuţi politici INTER-ASSO în perioada 24 – 27 iunie 2018 la Braşov şi desfăşurării de acţiuni cu caracter memorial.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Braşov la acţiunile culturale organizate pentru promovarea Braşovului la Nurenberg – Germania.

 

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea numelui de Parcul Rishon LeZion parcului situat în Cartierul Valea Cetăţii, delimitat de B-dul Muncii – Str. Someşului – Str. Crişului – Str. Vârful cu Dor.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea memorandumului de cooperare privind dezvoltarea integrată a axei de creştere Braşov – Bucureşti – Constanţa.

 

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea, fără plată, a autoturismelor Dacia Berlină cu număr de înmatriculare BV 08 PMB şi Dacia Logan Laureat cu număr de înmatriculare BV 91 PMB de la Primăria Municipiului Braşov la Serviciul Public Local Salvamont, Agrement şi Parching.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, prin concesiune, în Municipiul Braşov nr. 190/102321 din 29.12.2016, încheiat între Municipiul Braşov şi Societatea RATBV S.A., aprobat prin H.C.L. nr. 603 din 22.12.2016.

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării traseului turistic local de transport rutier public de persoane în Municipiul Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui număr de 100 locuri de parcare din domeniul public al Municipiului Braşov, în suprafaţă totală de 2.336 m.p., aferente imobilului situat la adresa Calea Bucureşti nr. 318 (fosta clădire Pantex), către S.C. ROPHARMA S.A.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “RK imobil str. Poarta Schei nr. 14 (Liceul Teoretic Johannes Honterus)”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Reabilitare învelitoare Liceul Andrei Mureşanu, Corp A”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Extindere Şcoala Gimnazială nr. 1”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Extindere Şcoala Gimnazială nr. 2”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Mansardare Grădiniţa nr. 11”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Mansardare Şcoala Gimnazială nr. 25”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind Reglementări juridice şi tehnice privind infrastructura stradală cuprinsă în documentaţiile de urbanism.

 

 1. Proiect de hotărâre privind “P.U.D. – Construire locuinţă în Braşov, str. Stejarului nr. 12 A”, iniţiator Gavrilă Mircea, Casagranda Cristina.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 251/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor donate de S.C. DANUBIATEC S.R.L.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 1 Braşov, nr. top. (11162/1/4, 11163, 11165)/1/1/1/1/1/1/2/24.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 101822 Braşov, nr. top. (11162/1/4, 11163, 11165)/(1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3/1/4).

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a următoarelor terenuri: terenul înscris în C.F. nr. 136687 Brasov, nr. cad. 136687; terenul înscris în C.F. nr. 123620 Brasov, nr. cad. 123620; terenul înscris în C.F. nr. 123642 Braşov, nr. cad. 123642; terenul înscris în C.F. nr. 123638 Braşov, nr. cad. 123638.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a următoarelor terenuri: terenul înscris în C.F. nr. 151786 Brasov, nr. cad. 151786, terenul înscris în C.F. nr. 151782 Brasov, nr. cad. 151782, terenul înscris în C.F. nr. 151784 Braşov, nr. cad. 151784.

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 152332 Braşov, nr. cad. 152332.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 152474 Braşov, nr. cad. 152474.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 967/70600 din terenul înscris în C.F. nr. 110860 Braşov, nr. cad. 110860, nr. top. 9510/2/4/2/81/1 şi a cotei de 1959/143100 din terenul înscris în C.F. 110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 41/1431 din terenul înscris în C.F. nr. 110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 37/1431 din terenul înscris în C.F. nr. 110874 Braşov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. 152449 Braşov, nr. cad. 152449.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 152134 Braşov, nr. cad. 152134.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 152014 Braşov, nr. cad. 152014.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 115456 Braşov, nr. cad. 1738, nr. top. 10851/9/1/1/1/12.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 139691 Braşov, nr. cad. 1036/28, nr. top. 11192/1/5/1/28.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. 151999 Braşov, nr. cad. 151999.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 152049 Braşov, nr. cad. 152049.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 135658 Braşov, nr. cad. 714/5, nr. top. 10511/2/9/1/5.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea  în domeniul public al Municipiului Braşov, a următoarelor terenuri: terenul înscris în C.F. nr. 122335 Braşov, nr. cad. 122335; terenul înscris în C.F. nr. 136584 Braşov, nr. cad. 136584; terenul înscris în C.F. nr. 136685 Braşov, nr. cad. 136685.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării, a mijloacelor fixe, poz. 542, 552, 558, prevăzute în H.C.L. nr. 286/1999, cap. F, care aparţin domeniului public al Municipiului Braşov, aflate în administrarea S.C. RATBV S.A.

 

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Republicii nr. 17, ap. 2, deţinut de Niculescu Daniela, Burci Gheorghe şi Burci Stela.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 35, ap. 1 B, deţinut de Grosu Răzvan Alexandru.

 

 1. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri situate în Municipiul Braşov, str.13 Decembrie nr. 96.

 

 1. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unor imobile situate în Municipiul Braşov, pe Platforma Rulmentul, între str. 13 Decembrie şi str. Henri Coandă.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere a spaţiului situat în Braşov, str. Transilvaniei nr. 6, unde îşi desfăşoară activitatea Grădiniţa cu Program Normal nr. 14 A.

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Braşov, str. Prunului f.n.

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Braşov, str. Avram Iancu nr. 79.

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Braşov, str. Aleea Constructorilor nr. 17.

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a cotei de teren aferentă spaţiilor cu altă destinaţie situate în Braşov, str. Padina nr. 4, bloc D 7, spaţiu comercial nr. 1 şi 2, către ATCOM Brasov S.C.M.

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent construcţiei din str. Toporaşului nr. 12, către Biserica Creştină Baptistă Sf. Treime.

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent construcţiei situat în Braşov, str. Gheorghe Baiulescu nr. 30, către Lungan Andrei Iulian si Lungan Ana Maria.

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului, aferent construcţiei, situat în Braşov str. Avram Iancu nr. 47, către Doja Livia.

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferente spaţiilor cu altă destinaţie situate în Braşov, str. Vârful cu Dor nr. 9, bloc D 8, spaţiu comercial nr. 1, 2 şi 3, către ATCOM Brasov S.C.M.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al Municipiului Braşov în domeniul public al Statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului situat în str. Macului f.n.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Fundătura Hărmanului nr. 12.

 

 1. Proiect de hotărâre privind  înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. Bisericii Sfântul Nicolae.

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. Cireşului – tronson 2.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. Parângului.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. Armoniei – tronson II.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. Căpitan Ilie Birt.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. Aninoasa.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. Mirceşti.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. Haţegului.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. Avram Iancu.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. Lungă – Tronson 2.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. Vrancei.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. Clăbucet.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. Spătarul Luca Arbore.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. Retezat.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. Coastei.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. Costiţei.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. Armoniei – tronson I.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului Calea Făgăraşului f.n.

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Direcţia Fiscală Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Panselelor nr. 23.

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Serviciul Public Administrare Pieţe Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Jupiter f.n.

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Serviciul Public Local Salvamont, Agrement şi Parking, a imobilelor denumite Parcare, Centrul de Agrement şi Centrul de Informare Turistică situate în Poiana Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare a unor imobile situate pe raza UAT Codlea.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: