Ședință extraordinară la Consiliul Local Brașov. Dezinsecția, deratizarea și dezinfecția, pe ordinea de zi

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2), lit. a), art. 134, alin. (3), lit. b), alin. (5), lit. a), a^1), a^2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, aducem la
cunoştinţa locuitorilor Municipiului Braşov că şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov va avea loc în ziua de 18 mai 2021, orele 14.00, prin mijloace electronice printr-o platformă on-line de video-conferință conform prevederilor art. 29^1 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Brașov aprobat prin H.C.L. nr. 612/2019, republicată, cu următorul,
PROIECT AL ORDINII DE ZI :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional la Contractul nr. 87 din 18.05.2015 de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare în municipiul Braşov şi demararea procedurii de atribuire a unui contract de prestări servicii de DDD, prin iniţierea unei proceduri de negociere.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
2. Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Brașov la Asociația Clubul Sportiv Steagul Roșu Brașov.

One thought on “Ședință extraordinară la Consiliul Local Brașov. Dezinsecția, deratizarea și dezinfecția, pe ordinea de zi

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: