Ședință extraordinară la Consiliul Județean Brașov

Luni10 septembrie 2018, începând cu ora 14:00, la sala 120 va avea loc ședința extraordinară a Consiliului Județean Brașov.

Ordine de zi pentru Plenul Consiliului Judetean Brasov

 

Titlu Document
1    Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30 august 2018.
2    Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local al Consiliului Judeţean Braşov a cheltuielilor pentru servicii şi lucrări pentru obiectivul de investiţii: REABILITARE – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov (Consolidare şi reamenajare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov – corp B).
3    Proiect de hotărâre privind rectificarea Programului de investiții cu finanțare din bugetul local pe anul 2018 la cap.84- Transporturi.
4    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu – Satu Nou – Dumbrăvița – Vlădeni, km. 2+755-14+425, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6.
5    Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat cu UAT Comuna Dumbrăvița și UAT Comuna Hălchiu pentru implementarea proiectului Modernizare și reabilitare drum județean DJ 112C, Hălchiu – Satu Nou – Dumbrăvița – Vlădeni, km. 2+755-14+425, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6. 
6    Proiect de hotărâre privind abrogarea poziției nr.81 din inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, însușit prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.100/2001, cu modificările și completările ulterioare, atestat prin HGR nr.972/2002.
7    Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului B, din imobilul situat în municipiul Brașov, str. Lungă nr.86.
8    Proiect de hotărâre privind aprobarea raționalizării numărului de paturi de spitalizare continuă și trecerea unor servicii de specialitate în regim ambulatoriu, în vederea depunerii proiectului: “Dotarea cu echipamente și aparatură medicală performantă a Ambulatoriului Integrat din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov “.
Propuneri Plen

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: