Ședinţa de îndată la Consiliul Local al Municipiului Braşov

În conformitate cu prevederile art. 134, alin. (4), alin. (5), lit. a), a^1), a^2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, aducem la cunoştinţa
locuitorilor Municipiului Braşov că şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Braşov va avea loc în ziua de 12 martie 2021, orele 12,00, prin mijloace electronice printr-o platformă on-line de video-conferință conform prevederilor art. 29^1 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Brașov aprobat prin H.C.L. nr. 612/2019, republicată, cu următorul,
PROIECT AL ORDINII DE ZI : click aici.

PROIECT AL ORDINII DE ZI :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Primăria
Municipiului Brașov și Asociaţia Club Sportiv Auto Blic referitor la realizarea unui
eveniment sportiv jubiliar.
2. Proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 143
din 05.03.2021.
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 243 din 2019
privind Regulamentul de organizare și funcționare al Clubului Sportiv Municipal Corona
Brașov, republicată.
P R I M A R,
Allen Coliban

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: