Sedinta de foc la Consiliul Local Brasov-82 de proiecte pe ordinea de zi

Consilierii locali vor participa vineri la o sedinta de foc, incepand cu ora 12.  Nu mai putin de 82 de proiecte se afla pe ordinea de zi.

1.Proiect de  hotărâre   privind  constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al doamnei Bertea Anca Dora, ca urmare a

 

 1. Proiect de  hotărâre  privind  validarea unui mandat de consilier.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 274/23.06.2016 privind aprobarea numărului, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov – octombrie 2017.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2017 – 2018, semestrul I.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 51/2017 prin care s-a aprobat decontarea din bugetul local al Municipiului Braşov a cheltuielilor sportive pentru elevii Liceului cu Program Sportiv Braşov, în perioada 1 ianuarie – 30 august 2017.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenţiei de colaborare dintre Municipiul Braşov şi S.C. Ana Teleferic S.A., având ca obiect exploatarea unitară a instalaţiilor de transport pe cablu din Poiana Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de acces la transportul pe cablu din Poiana Braşov în sezonul de iarnă 2017 – 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de utilizare a domeniului schiabil din Poiana Braşov pentru sezonul de iarnă 2017 – 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea facilităţilor acordate la transportul pe cablu din Poiana Braşov în sezonul de iarnă 2017 – 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat al C. RIAL S.R.L. pentru anul 2017.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov pentru anul 2017.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de alocare de fonduri pentru activitatea sportivă în Municipiul Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L nr. 202/2013 republicată, prin care s-au aprobat organigrama şi statul de funcţii ale Teatrului „Sică Alexandrescu” Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 15/2017 republicată, prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Teatrului pentru copii „Arlechino” Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L nr. 203/2013 republicată, prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Operei Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Poliţiei Locale pentru anul 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de întreţinere şi reparaţii a infrastructurii de operare pentru anii 2017 – 2018.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 51/2013, republicată, prin care s-au aprobat Organigrama si Statul de funcţii ale Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Direcţiei de Servicii Sociale.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov.

 

 1. Proiect de Hotărâre privind modificarea H.C.L nr. 171/30.04.2014 privind împuternicirea Direcţiei de Servicii Sociale pentru asigurarea activităţilor necesare atingerii indicatorilor prevăzuţi în proiectul „Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale Braşov”.

 

 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Asistenţă Socială Comunitară.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L nr. 431/2016 republicată, prin care s-au aprobat organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului Public Local de Termoficare Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 469/2016 republicată, prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Local de Termoficare Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a preţurilor pentru producerea energiei termice (exclusiv preţul energiei termice produse în cogenerare) şi respectiv a tarifelor pentru activităţile de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în Municipiul Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosinţă gratuită către Asociaţia Naţională a Salvatorilor Montani din România, a unui spaţiu în suprafaţă de 40 m.p., situat în imobilul – sediu administrativ al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., din Braşov, str. Panseluţelor, nr. 23, bl. 1.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de onoare doamnei Şerban Monica – Anişoara şi domnilor Şerban Victor, Voicu Ioan, Paveliuc Laurenţiu, membri ai „Asociaţiei 15 Noiembrie 1987 Braşov”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare a evenimentelor care vor comemora revolta anticomunistă din 15 Noiembrie 1987.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Municipiul Braşov şi Academia Forţelor Aeriene Henri Coandă Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind finanţarea nerambursabilă din bugetul Municipiului Braşov a proiectelor culturale.

 

 1. Proiect de hotărâre privind cazarea persoanelor relocate în imobilul din Braşov, str. Gladiolelor nr. 4, ca urmare a declarării stării de alertă pentru imobilul din str. Molidului nr. 33, bl. B 42.

 

 1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în H.C.L. nr. 338/2017 privind abrogarea H.C.L. nr. 80/2017 pentru aprobarea actualizării tarifelor pentru activităţile desfăşurate de prestatorii serviciilor publice delegate, pe raza municipiului Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea C.L nr. 153/2010, republicată, prin care s-a aprobat Regulamentul privind stabilirea normelor locale unitare de protecţie a spaţiilor verzi, organizarea, dezvoltarea şi întreţinerea acestora pe teritoriul Municipiului Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobare preţuri închiriere locuri de parcare pentru unităţile hoteliere, complexe comerciale, săli de spectacole şi baza sportive din Municipiul Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 200/2007 a locurilor de parcare aferente Hotelului Ambient, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Euro – Tour S.R.L.

 

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 483/2011 a locurilor de parcare aferente Pensiunii Curtea Braşoveană, încheiat între Municipiul Braşov şi C. Curtea Braşoveană S.R.L.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobare închiriere locuri de parcare aferente Victoria Bulevard Hotel către S.C. Edison S.R.L.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobare închiriere locuri de parcare aferente complexului comercial STAR către S.C. Starcom S.A.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobare închiriere locuri de parcare aferente Hotelului Poiana către C. TINT S.R.L.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobare închiriere locuri de parcare aferente Pensiunii Ambient către                 C. Euro – Tour S.R.L.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei comisiei de evaluare a proiectelor ce fac obiectul concursurilor de arhitectură.

 

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind avizarea documentaţiei „P.U.Z. Construire hală producţie şi depozitare zona CET – str. Timişul Sec fn Braşov”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „P.U.D. – Construire imobil locuinţe cu parcare la subsol, împrejmuire şi organizare de şantier, str. Olarilor nr. 1 Braşov”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului  înscris în CF 109370 Braşov, nr. cad. 109370.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 850/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului donat de Ghimbăşan Eugenia.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1429/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului donat de Mărginean Cristian şi Mărginean                 Mirela – Simona.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1123/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului donat de S.C. TERMOPROT ALFA S.R.L.

 

 1. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L nr. 119/2011 privind acceptarea donaţiei nr. 92/2011 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenurilor având categoria de folosinţă drum, donate de Moisă Sorin şi Moisă Liliana – Camelia.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 35 ap. 8, deţinut de Ashworth Michael Philip şi Willis Stephen Theodore.

 

 1. Proiect de hotărâre privind completarea anexei la H.C.L. nr. 558/2015 privind darea în administrare către S.C. RIAL S.R.L a unor imobile aflate în proprietatea Municipiului Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea de atribuire în folosinţă gratuită a spaţiului situat în Braşov, M. Kogălniceanu nr. 23, bl. C7, camera 403, a Federaţiei Asociaţiilor de Proprietari.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificare Hotărârea Consiliului Local nr. 27/2017 privind desemnarea reprezentanţilor Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Braşov în Adunarea Generală a Asociaţilor de la S.C. RIAL S.R.L. Braşov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificare H.C.L. nr. 635/2016 prin care s-a completat H.C.L. nr. 393/2016 republicată, privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Transport Braşov, prin transformare în societate comercială pe acţiuni, cu denumirea „RATBV SA”.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 88/2013, privind aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Braşov şi Universitatea Transilvania din Braşov, în vederea perfecţionării activităţii didactice şi de formare profesională.

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Bihorului nr. 2.

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzare directă Cabinet medical str. Olteţ nr. 2, către Moga Marius Alexandru.

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzare teren aferent construcţiei str. Lungă nr. 75, către Rusu Mircea Eugen.

 

 1. Proiect de hotărâre privind vânzare directă teren aferent construcţiei str. 13 Decembrie 119, către Fernye Aurel Mircea şi Gabriela Adina.

 

 1. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică privind imobilul situat în Braşov, str. Zizinului nr. 115-119.

 

 1. Proiect de hotărâre privind completare anexă H.C.L. nr. 510/2009 republicată, pentru aprobarea terenurilor ce sunt puse la dispoziţia Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 10/2001, în vederea acordării de măsuri reparatorii în echivalent.

 

 1. Proiect de hotărâre privind recunoaştere limite administrative teritoriale ale U.A.T. Braşov şi Comuna Cristian.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov a unui imobil situat în Braşov, str. Tâmpei 1A.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului situat în Braşov, str. Vlahuţă.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului situat în Braşov, str. Gării.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului situat în Braşov, str. Hărmanului tronson I.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului situat în Braşov, str. Hărmanului tronson II.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului situat în Braşov, str. Hărmanului tronson III.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului situat în Braşov, str. Kogălniceanu.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului situat în Braşov, str. Dimitrie Anghel.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului situat în Braşov, str. Dobrogeanu Gherea tronson II.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului situat în Braşov, Piaţa Teatrului.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului situat în Braşov, str. Plugarilor, tronson I.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului situat în Braşov, str. Plugarilor, tronson II.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului situat în Braşov, str. Plugarilor, tronson III.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului situat în Braşov, str. Plugarilor, tronson IV.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului situat în Braşov, str. Muncii.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului situat în Braşov, str. Valea Cetăţii.

 

 1. Proiect de hotărâre privind preluarea din domeniul public al Statului Român şi din concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. S.A., în domeniul public al Municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local Braşov a imobilului situat în Braşov, pod rutier peste Timişul Sec.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de sprijin municipal între Municipiul Braşov, RATBV S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

 

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: