Se nasc din ce în ce mai puțini copii la Brașov, dar a crescut și rata mortalității

Natalitate. În luna aprilie 2019, în județul Braşov s‐au născut 401 copii, cu 55 mai puțini față de luna precedentă,  repectiv cu 6 mai mulți comparativ cu luna aprilie 2018.Rata natalității a fost de 7,7‰, mai mică față de cea înregistrată în luna precedentă (8,5‰), şi mai mare față de aprilie 2018 (7,6‰).

În perioada ianuarie‐aprilie 2019 s‐a înregistrat naşterea a 1835 copii,cu 31 mai puțini față de aceeaşi perioadă din anul precedent. Rata natalității a fost de 8,8‰, mai mică decât cea înregistrată în  perioada similară a anului precedent (8,9%).

Mortalitate  În luna aprilie 2019, în județul Braşov s‐au înregistrat 516 decese, cu 63 mai puține față de luna  precedentă, respectiv cu 37 mai puține față de cele înregistrate în luna aprilie 2018. Rata mortalității a  fost 9,9‰, mai mică atât față de luna precedentă (10,7‰) cât şi față de cea înregistrată în aprilie 2018  (10,6‰).

Numărul persoanelor ale căror decese au fost înregistrate în perioada ianuarie ‐ aprilie 2019 a fost  2293, cu 24 mai multe față de aceeaşi perioadă din anul precedent. Rata mortalității a fost de 11,0‰,  mai mare față de cea înregistrată în perioada similară a anului precedent (10,9‰).

Spor natural 

Sporul natural a fost negativ în luna aprilie 2019 (‐115  persoane). Rata sporului natural  a fost  negativă (‐2,2 ‰).Sporul natural a fost negativ în perioada ianuarie – aprilie 2019, numărul decedaților înregistrând un  excedent față de numărul născuților vii cu 458 persoane. Rata sporului natural a fost negativă  în  perioada ianuarie ‐ aprilie 2019  (‐2,2 ‰).

Mortalitate infantilă

În luna aprilie 2019 s‐au înregistrat 3 decese la copii sub 1 an, mai puține cu 3 decese față de  luna  precedentă, respectiv cu 1 deces mai mult față cel înregistrat în aprilie 2018. Rata mortalității infantile  a fost de 7,5 decedați sub 1 an raportată la 1000 născuți‐vii, mai mică față de luna precedentă  (13,2‰), şi  mai mare față de cea înregistrată în luna aprilie 2018 (5,1‰).

În perioada ianuarie ‐ aprilie 2019 numărul copiilor cu vârsta sub un an care au decedat a fost de 20, cu  8 mai mare față de aceeaşi perioadă din anul precedent. Rata mortalității infantile a fost 10,9‰, mai  mare față de perioada similară din anul precedent (6,4‰).

Nupțialitate

Numărul căsătoriilor încheiate la oficiile de stare civilă din județul Braşov în aprilie 2019 a fost de 152  cu 66 mai puține față de luna precedentă, respectiv mai puține cu 106 față de aprilie 2018. Rata  nupțialității a fost de 2,9 căsătorii la 1000 locuitori, mai mică atât față de cea înregistrată în luna  precedentă (4,0‰), cât şi față de luna aprilie 2018 (4,9‰).

În perioada ianuarie ‐ aprilie 2019, la oficiile de stare civilă s‐au înregistrat 699 căsătorii cu 40 mai  puține decât în perioada similară din anul precedent. Rata nupțialității a fost 3,4‰, mai mică față de  aceeaşi perioadă din anul precedent (3,5‰).

Divorțialitate
Prin hotărâri judecătoreşti definitive ş i conform Legii nr.202/2010 s‐au pronunțat în aprilie 2019, în  județul Braşov 112 divorțuri, în scădere față de luna precedentă cu 21, respectiv în creştere față de  aceeaşi lună a anului 2018 cu 29 evenimente. Rata divorțialității a fost în aprilie 2019 de 2,15 divorțuri  la 1000 locuitori, mai mică față de luna precedentă (2,47‰), respectiv mai mare față de luna aprilie  2018 (1,59‰).

În  perioada  ianuarie  ‐ aprilie  2019  numărul  divorțurilor  pronunțate  prin  hotărâri  judecătoreşti  definitive şi conform Legii nr.202/2010 a fost de 366, mai multe cu 48 față de aceeaşi perioadă din anul  precedent. Rata divorțialității a fost 1,76‰, mai mare față de perioada similară din anul precedent  (1,53‰).

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: