Școală reabilitată cu fonduri europene (FOTO)

În această săptămâna se va semna procesul verbal de recepție a lucrărilor de reabilitare energetică a Școlii imnaziale nr. 4, investiție realizată în cadrul proiectului „Renovarea clădirilor municipale şi a şcolilor, utilizând tehnologii de construcţie inteligente în municipiul Braşov”, în cadrul Programului de Cooperare Elveţiano – Român pentru reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (PCER).

Detalii contract SCOALA GIMNAZIALA NR. 4

Contract proiectare şi execuţie 89/5113234/2017;Constructor şi proiectant: SC Aeon Building SRL în asociere cu S.C. M.B. Building & Consulting S.R.L.Valoarea totală a contractului este de 2.530.272,79 lei fără T.V.A., din care:- proiectare 128.115,08 lei,- execuţie 2.402.157,71 lei.Ordinul de începere a lucrărilor de execuţie: 28.02.2018;Termenul de finalizare a lucrărilor: aprilie 2019.Lucrările de bază ale acestui proiect au constat în reabilitarea energetică a cladirii- Înlocuirea tâmplăriei (ferestre şi uşi, ferestrele vor fi prevăzute cu grilă de ventilaţie pentru aportul de aer proaspăt); – Izolarea faţadei cu polistiren şi vată bazaltică;- Termo hidroizolaţia terasei;- Realizarea unui sistem de ventilaţie cu recuperare de căldură;- Reabilitarea sistemului de energie electrică (reabilitarea panourilor de distributie), inclusiv instalarea unor sistem automatizate de reglare a consumului de energie electrică, în funcţie de inervalul de lumină naturală de pe parcursul unei zile şi de programul şcolar;- Reabilitarea sistemului de energie termică (reţeaua de distribuţie a căldurii);- Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare;- Înlocuirea lămpilor interioare cu aparate de iluminat pe surse LED;- Dotarea cu instalaţii pentru prevenirea şi stingerea incendiilor;- Lucrări de reparaţii la zidării interioare, gletuiri şi vopsitorii lavabile;- Montarea de pardoseală din plută, cu rezistenţă mare la trafic, făcută din materiale naturale, care nu emană fum în cazul unui incendiu;- Refacerea completă a sistemului de scurgere a apelor pluviale. Au fost executate și lucrări exterioare de amenajare zone verzi, alei, asfaltare în curtea școlii.

Detalii proiect de reabilitare energetică a Școlii gimnaziale nr. 4

Proiectul vizează aplicarea celor mai noi şi mai moderne tehnologii pentru reabilitarea unităţii de învăţământ, contribuind astfel la creşterea eficienţei energetice, reducerea consumurilor de energie şi a emisiilor de CO2. Lucrările de reabilitare realizate la Şcoala Generală nr. 4 au constat în lucrări de reabilitare termică prin izolarea pereţilor exteriori cu un strat de polistiren expandat de 10cm, inclusiv soclul şi acoperişul, lucrări de inlocuire a tâmplăriei existente cu elemente performante de vitraj termoizolant low-e şi prevederea acesteia cu fante de circulaţie naturală controlată a aerului între exterior şi interior, dar şi lucrări de recompartimentare a interioarelor conform noilor normative în vigoare. Instalaţia de iluminat: Toate corpurile de iluminat existente la Şcoala Generală nr. 4 au fost dezafectate şi înlocuite cu corpuri de iluminat moderne tip LED, cu consum redus de energie şi cu o eficienţă cât mai ridicată, conform standardelor şi normativelor în vigoare. Au fost înlocuite cablurile electrice și întrerupătoarele. A fost suplimentat numărul de prize de energie montate în laboratoarele şcolare. A fost prevăzut iluminat de siguranţă, de securitate şi evacuare, marcare hidranţi de incendiu interiori, circulaţie/antipanică realizat cu corpuri de iluminat speciale, de tip luminobloc cu acumulatori, cu autonomie de funcţionare de minim 2h. Pe circuitele de iluminat au fost amplasate relee de programare zilnice sau saptămânale pentru a ajuta la reducerea consumului de energie. Releele sunt programate în funcţie de saptămânile anului, să pornească sau să oprească circuitele de iluminat în funcţie de programul şcolar. Au fost montate corpuri de iluminat tip evacuare în următoarele zone: în zona casei scării pe fiecare nivel, căile de evacuare şi schimbările de direcţie, uşile de evacuare interior şi exterior, în grupurile sanitare cu o suprafaţă mai mare de 8mp şi în toaleta persoanelor cu dizabilităţi şi în camera centralelor de detecţie şi semnalizare efracţie+incendiu. De asemenea, au fost montate corpuri de iluminat anti-panică/orientare în zona scărilor la fiecare nivel, în încăperile cu o suprafaţă mai mare de peste 60 mp, pe holurile clădirilor, precum şi in sălile de curs. În camera centralelor de detecţie şi semnalizare efracţie + incendiu şi in camera tablului general vor fi montate corpuri de iluminat continuarea lucrului. Instalaţia de încălzire a fost refăcută integral prin înlocuirea conductelor de agent termic si a tuturor radiatoarelor cu unele moderne şi eficiente, din oţel. Toate conductele instalaţiei interioare de distribuţie a agentului termic au fost izolate termic.

Sorin Toarcea, Purtător de cuvânt al Primăriei Braşov

foto: Primaria Brasov

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: