S-a înființat asociația de cartier Bartolomeu Avantgarden!

Asociația Comunitară Bartolomeu Avantgarden s-a constituit dintr-un grup de prieteni care susține promovarea intereselor comune ale cetățenilor cartierului Bartolomeu, inclusiv zona nouă Avantgarden, în vederea dezvoltării cartierului și a asigurării unor condiții decente de trai.

Brașovul trebuie să devină un oraș deschis, guvernat de instituții transparente care iau hotărârile

publice în colaborare cu cetățenii.

Misiunea Asociației este creșterea puterii locuitorilor din cartierul Bartolomeu Avantgarden în a

controla schimbările din comunitate care le afectează viața, prin proiecte care stimulează

participarea publică și contribuie la buna guvernare.

 

Obiectivele Asociației Comunitare Bartolomeu Avantgarden sunt: implicarea într-o măsură tot

mai mare a cetățenilor și a celorlalte organizații non-guvernamentale în procesul de guvernare

locală, în luarea deciziilor publice și în rezolvarea problemelor comunității. Prin îmbunătățirea

calității guvernării locale, putem determina creşterea transparenței în cheltuirea resurselor şi

luarea deciziilor, alinierea managementului instituţiilor şi autorităţilor locale cu viziunea

brașovenilor, responsabilizarea aleșilor și funcționarilor administrației publice locale pentru a

răspunde cât mai eficient nevoilor comunităţii brașovene.

 

Asociația Comunitară Bartolomeu Avantgarden își propune identificarea problemelor la nivel

local, regional și național și proiectarea de soluții în parteneriat cu actori din sectorul public și

privat, organizarea și participarea la dezbateri și acțiuni publice, precum și elaborarea de poziții

publice și propuneri de politici publice în domeniile urbanism, poluare și spații verzi, mobilitate,

participarea cetățenilor la deciziile publice, transparență și bună guvernare, umanitare. De

asemenea, Asociația Comunitară Bartolomeu Avantgarden se va implica în susținerea,

organizarea și desfășurarea de activități pentru îmbunătățirea calității vieții, inclusiv sprijinirea

inițiativelor legislative care au ca scop crearea cadrului necesar dezvoltării economice, sociale,

culturale și umanitare care au impact asupra cartierului Bartolomeu Avantgarden sau a

Municipiului Brașov.

 

Asociația Comunitară Bartolomeu Avantgarden va iniția implementarea de proiecte, programe și

acțiuni legale cu scopul de a preveni impactul negativ al unor proiecte publice sau private asupra

comunităților și mediului înconjurător sau asupra patrimoniului cultural local.

Pentru a veni în sprijinul persoanelor defavorizate din cartier, Asociația Comunitară Bartolomeu Avantgarden are ca scop organizarea de acțiuni umanitare și participarea la acestea, desfășurarea de târguri caritabile, organizarea de strângeri de fonduri pentru cauze umanitare.

 

Cei care doresc să se implice în comunitatea cartierului și vor să devină membri ai Asociației Comunitare Bartolomeu Avantgarden, ne pot contacta pe e-mailbartolomeuavantgardenasociatia@gmail.com

One thought on “S-a înființat asociația de cartier Bartolomeu Avantgarden!

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: