S-a decis! Se fac angajări la Ministerul Afacerilor Interne

Ieri, 25 august 2021, în cadrul ședinței de Guvern, prezidată de premierul României, Florin Cîțu, a fost aprobat Proiectul de Hotărâre
pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne.

Proiectul urmărește de o manieră prioritară să diminueze neajunsurile și vulnerabilitățile întâmpinate de-a lungul timpului în cadrul IGSU şi a structurilor subordonate, cauzate de insuficiența resursei umane active, și gradul de “îmbătrânire” a acesteia.

Astfel, în vederea eliminării acestei situații problematice, cu impact în viitor asupra capacității de răspuns a forțelor IGSU,  Proiectul de Hotărâre a fost aprobat în ședința de Guvern, primind toate avizele favorabile, respectiv, din cadrul C.S.A.T. și celelalte ministere avizatoare, Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii şi Protecției Sociale și Ministerul Justiției.

Reducerea în mod continuu a numărului de posturi începând cu perioada 2010-2014, a generat probleme la nivelul compartimentelor funcţionale ale unităţilor, personalul încadrat fiind nevoit să depună eforturi deosebite pentru îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor din responsabilitate. Totodată, aceste neajunsuri au condus la imposibilitatea dezvoltării organizatorice a IGSU şi a structurilor subordonate.

O soluție identificată a constituit-o suplimentarea numărului de posturi la nivelul structurilor de intervenție, prin majorarea numărului actual cu 8546 posturi, dintre care 121 de ofițeri, 25 de maiștri militari și subofițeri și 8400 de soldați și gradați profesioniști.

Astfel, încadrarea posturilor se va face etapizat, în perioada 2021-2025, iar anual, vor fi încadrate un număr de 1479 de posturi de soldați și gradați profesioniști. Posturile solicitate, vor fi repartizate pe baza analizei necesității IGSU și a structurilor subordonate, pentru înființarea unei Școli de Aplicație și a unor noi subunități de intervenție/puncte de lucru, precum și pentru constituirea de echipaje de intervenție în cadrul structurilor de intervenție. În același timp, MAI a adoptat o politică de înlocuire în permanență a posturilor finanțate care se vacantează prin pensionare, urmând ca în acest an un număr 782 posturi să fie încadrate din sursă externă.

Adoptarea acestor măsuri prin orientarea către această categorie de personal prezintă mai multe avantaje, și anume crearea condițiilor necesare încadrării unor noi persoane și, totodată, crearea unei structuri de personal de tip „piramidal” la nivelul subunităților de intervenție, în scopul îndeplinirii în mod eficient a sarcinilor și atribuțiilor din responsabilitate.

***

Prin suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu și trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat, s-a aprobat în anul 2006 profesionalizarea structurilor IGSU. Ștatele de organizare ale IGSU și ale structurilor subordonate prevedeau un număr de 42.644 posturi, din care circa 88% posturi de subofițer, cu rol determinant în asigurarea intervenției operative;

În perioada 2010-2014, numărul posturilor a fost diminuat în mod constant. Principala cauză a diminuării a reprezentat-o procesul de restructurare instituțională derulat în perioada 2010-1011, prin care un număr de 14058 de posturi au fost desființate, iar 1300 persoane au fost disponibilizate.

Raportul resursă umană versus număr de intervenții arată că în anul 2010 IGSU a derulat un număr de 185.000 de intervenții cu un număr de 27.336 personal, ajungând în anul 2020 să desfășoare un număr de 525.916 intervenții cu un număr de 26.463 personal.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: