RESPECTĂ ȘI VEI FI RESPECTAT!

Copiii trebuie conștientizați de la vârste fragede că trebuie  să adopte  un comportament civic, moral și responsabil, în spiritul legilor țării si al normelor de conviețuire socială, întrucât încălcarea acestor norme atrage răspunderea contravențională sau penală, după caz.

Conform reglementărilor în vigoare, copiii răspund penal și contravențional de la vârsta de 14 ani.

Contravenţia este fapta care se comite cu sau fără intenţie, prin care se încalcă legi (altele decât cele prevăzute de Codul Penal, hotărâri ale Guvernului sau ale consiliilor locale),  create cu scopul de a asigura şi menţine ordinea şi liniştea publică. Această faptă este mai puţin gravă decât infracţiunea şi pentru ea se aplică o pedeapsă mai uşoară. Pentru contravenţiile săvârşite de minorii care au împlinit 14 ani minimul şi maximul amenzii stabilite în actul normativ pentru fapta săvârşită se reduc la jumătate.

Infracţiunea este o fapta prevăzută de legea penală, săvârșită cu vinovăție, nejustificabilă și imputabilă persoanei care a săvârșit-o. Infracțiunile aduc atingere persoanei (integrității corporale, psihice sau demnității) sau patrimoniului și se sancționează mai grav decât contravențiile.

Legea 61/1991, modificată cu Legea 192/2019 pentru sancționarea faptelor de incălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice prevede măsurile de sancționare care pot fi luate în caz de abatere, iar tinerii trebuie să  se informeze/să fie informați cu privire la  situațiile în care contravenția se poate transforma în infracțiune.

Legea 61/1991 prevede  sancționarea cu amendă contravențională  a următoarelor fapte:

• Săvârșirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenințări cu acte de violență împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure odinea și liniștea publică  sau să provoace indignarea cetățenilor ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora;

• Consumarea băuturilor alcoolice in instituții și spații publice;
• Constituirea unui grup format din trei sau mai multe persoane,  în scopul comiterii de fapte în afara legii, precum și actele de încurajare sau sprijinire, sub orice formă, a unor astfel de grupuri de persoane, care incită la dezordine socială;
• Alarmarea, fără un motiv întemeiat, a organelor de ordine publică,

• Scrierea sau desenarea, fără drept, pe pereții clădirilor, pe garduri sau pe obiecte de folosință comună aflate în locurile publice, deteriorarea prin orice mijloc a acestora, precum și dezlipirea sau distrugerea, fără drept, a reclamelor, anunțurilor și afișelor legal expuse în locuri anume destinate;

• Tulburarea liniștii locatarilor, intre orele 22:00-8:00 și 13:00-14:00.

Potrivit Codului Penal:

– art 371, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă:

Fapta persoanei care, în public, prin violențe comise împotriva persoanelor sau bunurilor ori prin amenințări sau atingeri grave aduse demnității persoanelor, tulbură ordinea și liniștea publică.

– art 372, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă:

 Fapta de a purta fără drept, la adunări publice, manifestări cultural-sportive, în locuri special amenajate și autorizate pentru distracție ori agrement sau în mijloace de transport în comun:

-cuțitul, pumnalul, boxul sau alte asemenea obiecte fabricate sau confecționate anume pentru tăiere, înțepare sau lovire;

– arme neletale care nu sunt supuse autorizării ori dispozitive pentru șocuri electrice;

-substanțe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant.

 Așadar, o corectă informare a tinerilor cu privire la faptele care pot fi sancționate contravențional/penal ar putea preveni săvârșirea acestora, iar sarcina aparține deopotrivă adolescenților, părinților, cadrelor didactice și societății.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: