Reglementări privind învățământul dual

În baza OUG nr.81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, Ministerul Educației Naționale a aprobat metodologia-cadru privind organizarea și functionarea învățământului dual (OMEN nr. 3554/29.03.2017) și metodologia admiterii în invățământul dual (OMEN nr. 3556/29.03.2017).
Învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic cu următoarele caracteristici specifice:
a) este organizat la inițiativa operatorilor economici interesați, în calitate de potențiali angajatori și parteneri de practică;
b) asigură oportunități sporite de educație și formare profesională pe baza unui contract de parteneriat și a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici;
c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;
d) facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unității de învățământ partenere.

Reglementările privind invățământul dual și calendarul acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare la invățământul dual pentru anul școlar 2017-2018, pot fi accesate pe site-ul Inspectoratului Școlar al Județului Brașov, la rubrica “Noutăți”.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: