Reciclare de top, prin transformarea deșeurilor reziduale în combustibil

În întreaga Uniune Europeană sunt produse, anual, cantități mari de deșeuri ce duc la pierderi
inutile de materiale și energie, precum și la efecte negative asupra mediului, sănătății și
calității vieții. Reducerea acestor efecte reprezintă un obiectiv strategic al UE și, potrivit
managerului general BRAI CATA SRL, Bogdan Constantinescu, instalațiile complexe de
sortare, de tratare mecano-biologică, biogaz și compostare sunt, alături de colectarea separată
individuală, cea mai bună soluție pentru un mediu mai curat.
Potrivit Cărții Verzi privind gestionarea deșeurilor biologice în Uniunea Europeană, care
există încă din 2008, acestea sunt definite ca „deșeuri biodegradabile provenite din grădini și
parcuri, deșeuri alimentare sau de bucătărie provenind din gospodării, din restaurante, firme
de catering sau din magazine de vânzare cu amănuntul, precum și deșeuri similare provenite
din uzinele de prelucrare a produselor alimentare. Acestea nu includ reziduurile forestiere sau
agricole, gunoiul de grajd, nămolul de epurare sau alte deșeuri biodegradabile precum
materialele textile naturale, hârtia sau lemnul prelucrat.”
Definiția nu include însă, nici acele subproduse provenite din industria alimentară care nu
devin niciodată deșeuri.
Aceeași carte verde definește tratarea mecano-biologică drept „un ansamblu de tehnici care
combină tratarea biologică cu tratarea mecanică (sortare)”. Parte din deșeurile rezultate ca
urmare a proceselor de tratare mecanico-biologică pot fi valorificate energetic ulterior,
datorită puterii calorice a acestora.
Vânzarea compostului si valorificarea biogazului, sursă de venituri suplimentare
„Stațiile de tratare mecano-biologice și stațiile de biogaz dezvoltate în România contribuie la
creşterea standardului de viaţă al populaţiei unui județ. Totodată, trebuie luat în calcul şi
efectul pozitiv asupra factorilor de mediu prin reducerea emisiilor în apă, în aer şi în sol”,
explică managerul Brai Cata SRL, unul din liderii din România, în domeniul managementului
integrat al deșeurilor. Bogdan constantinescu susține că instalațiile de sortare, de tratare
mecano-biologică, biogaz și compostare sunt proiectate și dimensionate în funcție de cifra
populației zonale, de natura deșeurilor menajere, de perimetrul disponibil și de resursele
financiare ale firmei contractante din zona respectivă.
Astfel de sisteme au fost implementate până în prezent de autoritățile din Iași, Bihor, Brăila
Timiș, Alba, Prahova, Hunedoara, Constanța și Oradea sau de inițiativele private din Prahova,
Suceava, Tulcea, Bihor ori Satu Mare.
Este foarte important de luat în calcul faptul că există o varietate a tehnologiilor de tratare
biologică și este destul de dificil să se stabilească un cost unic pentru o astfel de tratare, iar
acest lucru va depinde de piața disponibilă pentru desfacerea produselor.
Tratarea biologică este necesar să fie aplicată deșeurilor de o calitate suficient de bună pentru
a produce compost, care să nu prezinte niciun pericol. Vânzarea compostului poate reprezenta
o sursă de venituri suplimentare și, de asemenea, valorificarea energetică prin utilizarea
digestiei anaerobe poate constitui o altă sursă de venituri.
„Instalațiile deservesc capacități anuale cuprinse între 30.000 și 90.000 tone de deșeuri”
“Instalațiile de sortare, de tratare mecano-biologică, biogaz și compostare sunt instalații
complexe care se amplasează, dupa caz, în sectorul de recuperare a materialelor în vederea
reciclării acestora sau pe platformele gropilor ecologice metropolitane. Ele deservesc
capacități anuale cuprinse între 30.000 și 90.000 tone de deșeuri care includ fracțiunile: hârtie/
carton, PET, plastic, textile, sticlă, aluminiu, biodegrabil etc. Deșeurile obținute din procesul
de sortare intră în fluxul de reciclare sau sunt preluate de companii specializate în reciclare.
Refuzurile nevalorificabile sunt compactate și transportate la gropi ecologice special
amenajate”, a concluzionat Bogdan Constantinescu, manager general BRAI CATA SRL.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: