Raportul de activitate al Prefectului Județului Brașov

Prefectul judeţului Braşov funcţionează în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului.

       Prefectul asigură realizarea intereselor naţionale, aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului şi a celorlalte acte normative. El este garantul respectării legii şi a ordinii publice în judeţul Braşov şi exercită controlul de legalitate asupra actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile publice locale organizate la nivelul judeţului.

       Ministerul Afacerilor Interne îndrumă şi controlează activitatea prefectului şi a Instituţiei Prefectului Judeţul Braşov cu privire la exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege.

II. OBIECTIVE STRATEGICE

Obiectivele strategice ale Instituției Prefectului Județul Brașov propuse pentru intervalul programatic 2018-2019 sunt următoarele:

 1. Garantarea aplicării și respectării legii, a ordinii publice, precum şi a realizării politicii Guvernului la nivelul judeţului;
 2. Consolidarea capacității instituționale a Instituției Prefectului Județul Brașov.

III. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUȚIONALE

1. Eficientizare structurală

În cursul anului 2018 s-a urmărit eficientizarea structurală prin:

 • eliminarea dificultăților întâmpinate la îndeplinirea atribuțiilor;
 • evitarea angajării necorespunzătoare a persoanelor pentru realizarea obiectivelor propuse.

2. Gestionarea resurselor umane

       În cadrul instituţiei au fost aprobate un număr de 95 posturi, din care 31 de funcţii publice, 11 ofiţeri de poliţie, 28 de agenţi de poliţie, 9 funcţii contractuale, rămânând 16 posturi vacante.

3. Utilizarea resurselor financiare

       Instituţia Prefectului Judeţul Braşov a beneficiat de resurse bugetare în sumă de 7.790.816 lei, din care s-a utilizat suma de 7.748.651,61 lei. Din totalul sumei alocate pe anul 2018, suma de 1.323 mii a fost utilizată pentru desfășurarea referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018.

       În anul 2018 s-au efectuat operaţiuni de încasări în valoare de 17.009.016 lei din activitatea de valorificare a plăcuţelor de înmatriculare și a pașapoartelor.      

IV. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENȚĂ

1. Agenda Prefectului

Sprijin pentru realizarea Spitalului Clinic Regional de Urgență Brașov

Sănătatea este un domeniu care se află pemanent în atenția Prefecturii Brașov. Ministrului Sănătății Sorina Pintea s-a aflat anul trecut, la Brașov, de trei ori, în lunile februarie, mai și noiembrie pentru a sprijini parteneriatul autorităților publice locale cu finanțatorii, dar și pentru a stabili cu exactitate alocarea numărului de paturi în viitoarea structură spitalicească. Odată cu emiterea Ordinului de ministru nr. 1394 din 1 noiembrie 2018, pentru aprobarea structurii Spitalului Clinic Regional de Urgență Brașov, se poate spune că unitatea sanitară a început să existe, mai ales că a fost inclusă în Masterplanul pe Sănătate.

Tinerii, în atenția Instituției Prefectului

Tinerii brașoveni sunt la rândul lor în atenția Instituţiei Prefectului județul Brașov. Aceștia sunt primiți periodic în vizite, fie în timpul acțiunii „Școala altfel”, sau, cum a fost anul trecut prin proiecte de tipul „Liderii de mâine” derulat de Asociația Femeilor de Afaceri și a Femeilor Conducătoare de Întreprinderi Brașov.

Vizite oficiale la sediul instituției

       De-a lungul anului, promovarea potențialului economic al județului a fost una dintre preocupările Insituției Prefectului, cu delegații primite pentru discuții. Fie că este vorba despre ambasadori, parlamentari, manageri ai unor firme posibil investitoare sau ai unor agenții de dezvoltare economică din alte țări. Tuturor delegaților le-a fost prezentată situația economică a județului, dar și oportunitățile, respectiv perspectivele zonei noastre.

Referendumul național pentru revizuirea Constituției

       Un eveniment marcant al anului 2018 l-a reprezentat pregătirea şi desfăşurarea în condiţii bune a referendumului pentru revizuirea Constituției din perioada 6-7 octombrie 2018, care în urma discuțiilor avute la sediul prefecturii cu primarii şi alţi reprezentanţi ai UAT-urilor din judeţul Braşov, s-a desfășurat în bune condiții, neînregistrându-se evenimente negative.

Inundațiile au produs pagube însemnate

În anul 2018, inundațiile au produs pagube materiale însemnate în județul Brașov, ceea ce a dus la o mobilizare semnificativă atât a forțelor de intervenție, cât și a oamenilor aflați sub coordonarea Instituției Prefectului. În luna martie, localitatile cele mai afectate din judetul Brașov au fost Mândra, Șercaia, Augustin și Comăna. Județul nostru a fost vizitat de ministrul Afacerilor Interne, doamna ministru Carmen Dan, cu domnul secretar de stat Raed Arafat și cu domnul inspector general Dan Paul Iamandi. La începutul lunii iulie, doamna prim-ministru Viorica Dancilă, împreună cu ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ministrul Agriculturii, Petre Daea și ministrul Transporturilor, Lucian Șova au venit în Brașov în zonele afectate de inundații. Rezultatul a fost acordarea de despăgubiri din partea Guvernului pentru cei afectați, dar și fonduri pentru reconstrucția podului de la Crihalma, luat cu totul de apele Oltului.

Drumuri naționale mai sigure

Sub coordonarea Prefecturii Braşov şi în colaborare cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Braşov, Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri a făcut mai multe lucrări care au avut în vedere îmbunătățirea siguranței rutiere. Pe mai multe sectoare de drum periculoase, au fost montate separatoare de sens, fie din beton, fie de tip lestabil, umplute cu nisip.

Dezbateri publice: Legea pensiilor

În luna septembrie, Instituția Prefectului județul Brașov a găzduit dezbaterea proiectului de lege privind sistemul public de pensii. Prezentarea a fost făcută de secretarul de stat Marius Rîndunică din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale. Subiectul a stârnit interes, iar evenimentul s-a bucurat de o participare numeroasă din rândul asociațiilor de pensionari.

Managementul deșeurilor din județul Brașov

Ministrul Mediului, viceprim-ministrul Grațiela Leocadia Gavrilescu, a făcut, în luna mai, o vizită de lucru în județul Brașov, la Prefectura Brașov, unde s-a întâlnit cu reprezentanții autorităților locale din județul Brașov și cu cei ai instituțiilor deconcentrate. S-a discutat despre managementul deșeurilor, calitatea aerului, poluare, biodiversitate, managementul speciilor și alte probleme de mediu.

O viață cât un centenar

Cu ocazia Centenarului Marii Unirii, anul trecut a fost organizat un eveniment mai deosebit. Opt braşoveni născuți o dată cu Unirea și care au traversat, împreună cu România, vremuri pline de bucurie sau mai tulburi, au primit o atenție specială din partea Prefecturii Brașov. Când au fost vizitați de echipa M.A.I. împreună cu prefectul județului Brașov, Marian Rasaliu, fiii Centenarului și-au deschis larg uşile şi au relatat povești de viață din perioadele marcante pentru ei. Cu lacrimi în ochi, unul dintre ei a povestit că a luptat pentru patrie pe frontul de est timp de doi ani, contribuind astfel la păstrarea în întregime a teritoriului țării noastre. Onoare, respect şi aleasă preţuire sunt sentimentele ce i-au încercat pe toți cei prezenți în încăperile „sufocate” de amintirile celor aniversați cu ocazia campaniei „O viaţă cât un centenar”.

2. Comunicate de presă, alocuțiuni

       În cursul anului 2018, Instituţia Prefectului Judeţul Braşov-Cancelaria Prefectului a organizat 13 conferinţe de presă și a transmis către mass-media locală și națională un număr de 133 comunicate şi informări de presă. De asemenea, în calitate de prefect al județului, am participat la 8 emisiuni la posturile locale de televiziune.

3. Implicarea pentru implementarea Strategiei guvernamentale de îmbunătățire a situației romilor

       În anul 2018 au avut loc 255 de întâlniri cu cetăţeni români aparţinând minorității rome, la care persoana desemnată cu atribuții privind implementarea strategiei Guvernului României pentru îmbunătățirea situației cetățenilor români aparținând minorității rome a oferit suport și consiliere în domeniile ce vizează obținerea documentelor de identitate şi stare civilă, precum și cu privire la accesul la servicii publice de asistență socială și educație.

B. Corpul de control al prefectului

       În anul 2018, Corpul de control al prefectului a soluționat un număr de 37 petiții și a efectuat 7 acțiuni de verificare – 5 la nivelul primăriilor (Municipiul Brașov, orașul Zărnești, comuna Ticuș, comuna Mândra și comuna Moieciu) și 2 acțiuni de verificare interne. 

C. Controlul legalității, al aplicării actelor normative și contencis administrativ

1. Activitatea de verificare a legalității actelor administrative și a modului de aplicare a actelor normative în acțiuni planificate

       În anul 2018 au fost supuse verificării legalității un număr de 36.102 acte administrative, adoptate/emise de către autoritățile publice locale și Consiliul Județean Brașov.

       Au fost supuse procedurii de reanalizare un număr de 28 de acte administrative din care, 25 de hotarâri ale Consiliilor locale şi 3 dispoziții de  primar. Acestea au fost reapreciate de către autoritățile locale, procedându-se la intrarea în legalitate.

2. Controale dispuse în urma sesizărilor sau audiențelor înregistrate la Instituția Prefectului Județul Brașov care au necesitat verificarea aspectelor sesizate la fața locului

 1. Ordinul Prefectului nr.418/16.05.2018, s-a dispus efectuarea de verificări la fața locului,  la sesizarea unor funcționari publici, cu privire la orele suplimentare efectuate și neacordarea de timp liber corespunzător de către angajator;
 2. Ordinul Prefectului nr.462/6.06.2018, s-a dispus efectuarea de verificări la sediul Comisiei locale Predeal de aplicare a legilor fondului funciar, la sesizarea unei persoane fizice, formulată prin intermediul Avocatului Poporului, având ca obiect ”punere în posesie și eliberare titlul de proprietate” în baza unei sentințe judecătorești rămasă definitivă și irevocabilă;
 3. Ordinul Prefectului nr.507/19.06.2018, s-a dispus efectuarea de verificări la sediul comisiilor locale de aplicare a legilor fondului funciar Zărnești și Drăguș, la sesizarea unei persoane fizice, având ca obiect punere în posesie și eliberare titlul de proprietate, pentru suprafețe validate de către Comisia Județeană de aplicare a legilor fondului funciar.

3. Instruirea secretarilor unităților administrativ-teritoriale cu privire la aplicarea actelor normative nou apărute

       În anul 2018 Serviciului de Verificare a Legalitatii Actelor, Aplicarea Actelor Normative, Urmărirea Actelor cu Caracter Reparatoriu, Contencios Administativ, Arhiva a organizat patru ședințe cu secretarii UAT, organizate pe problematici precum: respectarea prevederilor legale în procesul de luare a deciziilor, de către autoritățile publice locale (transparență decizională, norme de tehnică legislativă), implementarea cadastrului sistematic, emiterea autorizațiilor de construire cu respectarea prevederilor legale, respectiv a documentațiilor de urbanism şi ținerea la zi a registrului agricol.

4. Reprezentarea Instituției Prefectului la instanțele judecătorești

       La nivelul Instituţiei Prefectului judeţul Braşov, au fost înregistrate în anul 2018 – 451 dosare aflate în diferite faze procesuale.

5. Activitatea de emitere a ordinelor cu caracter individual și/sau normativ

       În anul 2018 s-au emis 1.105 ordine, cu privire la:

 • atribuirea terenului aferent imobilelor construcţie;
 • reglementarea problemelor de personal – salarizare;
 • constituiri şi modificări componenţă comisii;
 • alte situaţii (convocări şedinţe Colegiu Prefectural, delegări atribuţii, încetarea de drept a unor mandate  de primar/consilieri locali/consilieri județeni, înainte de expirarea duratei normale a mandatului etc.)

6. Activitatea desfășurată de Comisia de disciplină

       În cursul anului 2018 Comisia de Disciplină de la nivelul Instituției Prefectului Județul Brașov s-a întrunit, în urma înregistrării a două sesizări cu privire la abaterile disciplinare sau la alte fapte comise de către funcționarii publici, acestea fiind clasate.

7. Activitatea desfășurată de Comisia Județeană de atribuire denumiri

       În anul 2018, Comisia Județeană de atribuire sau schimbare denumiri a emis un număr de 17 avize, din care 2 avize au fost nefavorabile.

       Documentația a vizat atribuirea de denumiri unor strazi nou inființate în diverse localități din județ sau schimbarea unor denumiri deja existente.

8. Activitatea de Contencios-administrativ

       În anul 2018, au fost atactate la instanța de Contencios administrativ un număr de 17 acte administrative apreciate ca nelegale, ca urmare a efectuării controlului de legalitate în conformitate cu prevederile art. 19 alin 1 lit e din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului.

       Dosarele se află în fază de judecată pe rolul Tribunalului Brașov, respectiv al Curții de Apel Brașov, nefiind pronunțate hotărâri definitive și irevocabile.

D. Urmărirea aplicării actelor normative cu caracter reparatoriu

1. Aplicarea legilor fondului funciar

       În anul 2018 Comisia judeţeană de aplicare a legilor fondului funciar s-a întrunit în 21 ședințe în cadrul cărora au fost dezbătute un număr de 274 documentații și propuneri de la comisiile locale, în urma cărora au fost adoptate un număr de 256 hotărâri.

În decursul anului 2018, în aplicarea legilor fondului funciar, au fost emise de către Comisia județeană Brașov un număr de 2960 titluri de proprietate şi efectuate,în baza Ordinului Prefectului Județului Brașov nr. 875/19.10.2018, controale la 5 UAT-uri.

2. Aplicarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

       Conform OUG nr. 81/2007 s-a acordat viza de legalitate în cursul anului 2018 unui număr de 45 Dispoziţii emise de primari în acordarea măsurilor compensatorii sub formă de puncte, dosarele fiind înaintate ANRP – Comisiei Centrale pentru stabilirea despăgubirilor.

Sintetic situaţia privind Legea nr.10/2001, la nivelul judeţului Braşov, se prezintă astfel: Număr notificări judeţ: 5.724, din care 243 nesoluționate de către autoritățile publice locale.

3. Aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940

       De la data intrării în vigoare a Legii nr. 9/1998 și până în prezent s-a aprobat un număr de 159 Hotărâri,  de către Comisia Județeană de aplicare a Legii nr.9/1998.

       În anul 2018 au fost adoptate 3 hotărâri în aplicarea unor sentințe judecătorești.

       Pe rolul instanțelor judecătorești sunt în fază de judecată două dosare, având ca obiect ”acordare despăgubiri Legea nr.9/1998”.

4. Aplicarea legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947

       Sub incidenţa prevederilor Legii nr. 290/2003 la Comisia Judeţeană Braşov au fost înregistrate un număr de 666 dosare – toate dosarele au fost soluţionate.

       În cursul anului 2018 au fost adoptate 7 hotărâri, având la bază solicitările ANRP, cu privire la revocarea unor hotărâri precedente, considerate a fi adoptate cu nerespectarea prevederilor legale.

       Comisia judeţeană Braşov a fost chemată în judecată, alături de ANRP, într-un număr de 3 dosare pentru repunerea solicitanţilor în drepturi, nemulţumiţi fiind de menţinerea hotărârilor de respingere ale Comisiei Judeţene de către ANRP.

E. Monitorizarea activității serviciilor publice deconcentrate

       În conformitate cu prevederile art. 6, pct. 1 din H.G. nr. 460/2006, pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare, au fost centralizate și analizate rapoartele serviciilor publice deconcentrate privind acţiunile şi măsuri întreprinse de către acestea pe principalele domenii sau obiective de activitate. S-a acordat o atenţie deosebită activităţilor de control desfăşurate de serviciile publice deconcentrate cu acest gen de atribuţii. În acest scop au fost solicitate lunar situaţii detaliate privind controalele desfăşurate de aceste servicii, tematica abordată, disfuncţionalităţile identificate, masurile stabilite pentru intrarea în legalitate, precum şi sancţiunile aplicate.

1. Activitatea Colegiului prefectural al județului Brașov

       În anul 2018 au fost organizate 12 şedinţe şi au fost adoptate 2 hotărâri. Pe parcursul anului au prezentat raport de activitate un număr de 15 instituţii reprezentate în Colegiul Prefectural Braşov.

2. Activitatea de examinare a proiectelor bugetelor și a situațiilor financiare privind execuția bugetară a serviciilor publice deconcentrate

       La începutul anului 2018 s-a întocmit și transmis o adresă către toate serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din subordinea guvernului pentru a transmite spre avizare, situațiile financiare privind execuția bugetară pentru anul anterior, precum şi proiectul de buget pentru anul în curs.

În urma centralizării materialelor transmise au reieșit următoarele:

– 30 situații financiare trimestriale/anuale înaintate, avizate favorabil;

– 2 proiecte de buget pentru anul 2019 înaintate, avizate favorabil.

3. Activitatea Comisiei de dialog social a județului Brașov

       În anul 2018, în cadrul Institiției Prefectului Județul Brașov, au avut loc 4 ședințe ale Comisiei de Dialog Social. Temele discutate, domenile abordate și problemele dezbătute în cadrul acestora, au fost dintre cele mai diverse și au avut ca subiecte:

 • Situația dificilă în care se găsesc salariații SC Fabrica de Pulberi SA Făgăraș, din cauza neplății drepturilor salariale aferente lunilor decembrie 2017, ianuarie și februarie 2018;
 • Situația dificilă în care se regăsește societatea Tohan SA Zărnești;
 • Nemulțumirile Sindicatului Medisan-Sanitas Brașov, cu privire la aplicarea prevedrilor Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a prevederilor  regulamentului de sporuri aprobat prin HG nr. 153/2018;
 • Situația declanșării conflictului colectiv de muncă de către Sindicatul Liber 2015 RAT Brașov;
 • Nemulțumirile Sindicatului ”Electrica Transilvania Sud” cu privire la condițiile de muncă a angajaților din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita și Sibiu ai SDEE Transilvania Sud
 • Situațiile dificile cu care se confruntă SC Fabrica de Pulberi SA Făgăraș, și SC Tohan SA Zărnești.

       Toate solicitările organizațiilor sindicale, argumentate, efectuate în cadrul comisiei, precum și memorile depuse, au fost înaintate de către Instituția Prefectului către Guvernul României și forurile superioare de resort.

4. Acțiuni de protest

       În perioada ianuarie – august 2018 au avut loc 19 acțiuni de protest, pichetare a Instituției Prefectului Județul Brașov. Acțiunile de protest au fost comunicate Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Direcției Generale pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului.

5. Activitatea Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice

        În anul 2018 au avut loc 10 ședințe ale Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice.

F. Modul de aplicare a Programului de Guvernare 2018 – 2020

       Instituția Prefectului Județul Brașov s-a implicat activ în realizarea la nivelul județului a obiectivelor asumate prin Programul de guvernare 2018-2020. Monitorizarea modului în care au fost implementate activitățile și măsurile asumate de autoritățile brașovene în baza direcțiilor strategice de acțiune cuprinse în Programul de guvernare s-a realizat semestrial, prin consultarea tuturor serviciilor publice deconcentrate și a administrațiilor publice locale.

G. Managementul situațiilor de urgență

În anul 2018 au fost înregistrate 255 avertizări hidro-meteorologice aferente zonei geografice – județul Brașov, din care 6 avertizări „Cod Roşu”, 48 avertizări „Cod Portocaliu”, 198 avertizări „Cod Galben” şi 23 „informări hidro-meteorologice” referitoare la prognozele, avertizările şi observaţiile privind producerea fenomenelor hidrometeorologice periculoase.

       La nivelul judeţului au fost înregistrare 6 poluări accidentale, 5 nevalidate şi 1 validată.

În urma fenomenelor hidrometeo periculoase care au lovit județul Brașov în anul 2018, au fost înregistrate pagube la nivelul a 45 de localități din 29 de unități administrativ-teritoriale.

       Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Braşov a participat şi pregătit 14 şedinţe extraordinare şi 4 videoconferinţe.

       În anul 2018 la nivelul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă au fost actualizate/întocmite toate planurile şi regulamentele prevăzute de legislaţia în domeniu și au fost adoptate 4 hotărâri.

H. Monitorizarea activităților desfășurate în județ pentru asigurarea ordinii publice

        Un element important în ceea ce privește asigurarea în județ a ordinii publice îl constitue cooperarea tuturor factorilor care participă la executarea misiunilor de ordine publică. La nivelul județului Brașov, cooperarea se realizează la nivel interinstituțional  și are ca obiectiv conjugarea efortului pentru prevenirea și combaterea acțiunilor de destabilizare a ordinii publice, atât în mediul rural, cât și în cel urban.

V. SUPORT DECIZIONAL

1. Control intern managerial: registrul riscurilor; registrul procedurilor

       Sistemul de control intern managerial a fost marcat în cursul anului 2018 de modificarea legislației de profil. În luna ianuarie a acestui an (2019) se va realiza operaţiunea de autoevaluare a sistemului de control intern managerial al instituţiei pentru anul 2018. La nivelul Instituției Prefectului erau aplicabile la finele lunii decembrie 2018 146 proceduri interne elaborate, iar în Registrul de riscuri figurau două riscuri majore.

2. Audit intern

În anul 2018, la nivelul Instituției Prefectului Județul Brașov, activitatea de audit public intern s-a desfășurat în baza Planului anual de audit public intern pentru anul 2018, conform căruia au fost programate un număr de 5 misiuni de audit public intern de asigurare.

3. Etică și conduită

       Prevederile Legiilor nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarului public și nr. 477/2004 privind Condul de Conduită al personalului contractal din autoritățile și instituțiile publice se află afișate pentru consultare în sistemul informatic al instituției, toți angajații având acces la acestea.

       În anul 2018 au fost completate și transmise rapoartele privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici din cadrul instituției prefectului.

4. Protecția datelor clasificate

       La nivelul Instituției Prefectului Brașov și a serviciilor publice comunitare subordonate au fost implementate toate activitățile din domeniul protecției informațiilor clasificate în conformitate cu legislația specifică, atât în ceea ce privește întocmirea, cât și gestionarea documentelor ce conțin informații clasificate.

5. Prevenirea și combaterea corupției

       Instituției Prefectului Județul Brașov este preocupată de implementarea măsurilor prevăzute în Planul de integritate al Ministerului Afacerilor Interne, drept pentru care, prin acțiunile de informare desfășurate în acest sens, avem angajați informați dar și o lipsă a faptelor de corupție sau a incidentelor de securitate.

VI. SERVICII PUBLICE COMUNITARE

1. Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple al Judeţului Braşov

Realizările în domeniul de competenţă din punct de vedere statistic, anul 2016, anul 2017 şi anul 2018 sunt:

Din analiza datelor prezentate se observă faptul că a fost înregistrată o creştere semnificativă, respectiv 35% a cererilor de eliberare a paşapoartelor simple electronice şi simple temporare, primite la ghişeu, precum şi la Misiunile Diplomatice şi Oficiile Consulare ale României în străinătate, creştere regăsită în diferenţa de aproximativ 10 000 de cereri.

În ceea ce privește Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și  Înmatriculare a  Vehiculelor Brașov

Compartiment Permise de Conducere

INDICATORI Anul  2018 Anul 2017 DIFERENȚE
Permise de conducere emise, din care 29.765 35.022 – 5257 față de anul 2017
            Emise prin reînnoire 18.318 25.847 – 7529 față de anul 2017
            Emise prin examen 11.447 9.175 – 2272 creştere semnificativă faţă de 2017

Compartiment Examinari 

Proba teoretică

INDICATORI Anul  2018 Anul  2017 DIFERENȚE
Candidați examinați 15010 15474 – 464
Promovabilitate 53,56% 52.86% + 0,7% (indicator pozitiv)

Proba practică 

INDICATORI Anul  2018 Anul  2017 DIFERENȚE
Candidați examinați 18106 14485 + 3621
Promovabilitate 45,52% 39,25% + 6.27% (indicator pozitiv)

Compartiment Înmatricularea Vehiculelor

INDICATORI ANUL DIFERENȚE
2018 2017
Înmatriculări 20458 21651 – 1193
Transcrieri 20249 17344 + 2905
Radieri 16079 24065 – 7986
     – casare auto 4571 3099 + 1472
Autorizații provizorii eliberate 21034 27513 – 6479
Parc auto persoane fizice 195129 183241 + 11888
Parc auto total județ 252886 239111 + 13775

        Obiectivele și prioritățile pentru anul  2019 sunt de modernizare a instituției, reducere a timpilor de așteptare privind soluționarea lucrărilor, actualizarea procedurilor de lucru conform noilor reglementări legale, reducerea numărului de reclamații depuse direct la instituție, demersuri pentru ocuparea funcțiilor vacante și stabilirea măsurilor legale privind promovarea cadrelor serviciului, dar și recondiționări și reparații necesare.

VII.COOPERAREA INTER INSTITUȚIONALĂ ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

Instituția Prefectului Județul Brașov a derulat în cursul anului 2018 numeroase acțiuni:

 1. Proiectul ”Guvernare transparentă, deschisă și participativă-standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit” SIPOCA 35;
 2. Proiectul ”STAREA NAȚIUNII-Constituirea unui instrument inovator pentru fundamentarea politicilor publice” SIPOCA 11;
 3. Participarea  la lucrările sesiunii a XXI- a Comisiei Mixte Guvernamentale Româno – Germane pentru Problemele Etnicilor Germani din România;
 4. Proiectul ”Plantează în România”, Ediția a III-a, în parteneriat cu Asociația Creștem România Împreună;
 5. Ediția a VIII-a a evenimentului de alergare montană ”EcoMarathon”, în localitățile Moieciu de Sus și Fundata, în parteneriat cu Centrul de Ecologie Montană.

VIII. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII

1. Informare și relații publice

În anul 2018, în registrul special au fost înregistrate un număr de 32 de petiții prin Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public din care: pentru 15 petiții a fost declinată competenta către alte instituții publice, 17 petiții au fost soluționate de către instituția noastră. Au fost înregistrate 2 reclamații administrative, care după analizarea lor acestea au fost respinse deoarece s-au dovedit a fi netemeinice.

2. Activitatea de soluționare a petițiilor și a audiențelor

În anul 2018 la Instituţia Prefectului Judeţul Braşov s-au înregistrat 568 de petiţii, dintre care doar 23 au fost soluționate negativ, iar 7 au fost clasate direct, iar restul au fost soluționate pozitiv sau declinată competența către alte instituții. De asemenea, au fost acordate 29   de

audienţe.                                         

3. Apostilarea documentelor

       În anul 2018 au fost apostilate de către Instituția Prefectului Județului Brașov 3880 documente, activitate care nu mai este taxată, de doi ani.

X. PROPUNERI DE EFICIENTIZARE A ACTIVITĂȚII

Propunerile de eficientizare a activității vin să rezolve problemele pe care instituția la întîmpină la această oră:

 • alocarea de fonduri necesare reabilitării palatului administrativ;
 • urgentarea demersurilor de către Ministerul Afacerilor Interne în vederea realizării, și ulterior a aprobării de către premier, a listei cu serviciile publice deconcentrate;
 • intensificarea controalelor la nivelul comisiilor locale de aplicare a legilor fondului funciar  și aplicarea de sancțiuni contravenționale acolo unde se constată încălcări ale legii.

XI. OBIECTIVE 2019

Instituția Prefectului județul Brașov și-a stabilit prioritățile pentru anul 2019. O parte dintre obiective vizează recuperări și aduceri la zi, așa cum a fost cazul celor două instituții, Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor şi Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculări Vehicule Braşov. Acestea au ajuns să se claseze pe primele locuri la nivel național din punct de vedere al eficienței în anul 2018.

În plus, anul 2019 va fi anul în care se pune accent pe emiterea titlurilor de proprietate în toate localitățile județului, în condițiile în care în unele unități administrative teritoriale această activitate este în prezent blocată. În acest sens, conducerea instituției și-a asumat realizarea unei analize a situației de la nivelul fiecărei Unități Administrativ Teritoriale (UAT) în parte pentru a identifica natura și motivele acestor blocaje.

De asemenea, Instituția Prefectului va continua să susțină obiectivele majore de investiții pentru județul Brașov, cum ar fi realizarea aeroportului, a spitalului regional, precum și autostrada Brașov-Comarnic.

XII. CONCLUZII

În anul 2018, Instituția Prefectului Județul Brașov și-a îndeplinit misiunea, respectiv garantarea respectării legii, oferirea unor servicii de calitate cetățenilor, cu promptitudine şi profesionalism, în deplină transparenţă. De asemenea, au fost îndeplinite obiectivele şi atribuţiile ce îi revin prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Instituţiei Prefectului Județul Brașov și au fost dispuse măsuri pentru eficientizarea activităților interne și întărirea capacității administrative.

În special, am avut rezultate notabile în domeniul serviciilor publice comunitare (SPCRPCIV și SPCEEPS), în pofida insuficienței resurselor de personal și a creșterii complexității și volumului activităților derulate, acestea ajungând să se claseze pe primele locuri din țară din punct de vedere al eficienței.

Ne propunem ca în anul 2019 să menținem și eventual să îmbunătățim bunele practici și să asigurăm derularea în condiţii optime a tuturor activităților, cu îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege şi gestionarea corespunzătoare a resurselor.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: