Proiectul de buget al Municipiului Brașov pe 2020

„Este un buget echilibrat, care se încadrează în ceea ce ne-am propus pentru anul 2020: continuarea proiectelor de mobilitate urbană, continuarea sau demararea de noi proiecte de invesții pentru dezvoltarea orașului, a celor pentru creșterea calității infrastructurii de educație și a celor care au ca efect o îmbunătățire a condițiilor de mediu. Acest buget răspunde necesităților municipiului Brașov pentru acest an, începând cu asigurarea sumelor necesare pentru domeniile de activitate care trebuie finanțate de la bugetul local, continuând cu finanțarea investițiilor noi sau în derulare și cu implementarea proiectelor prevăzute în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană și în Planul privind Calitatea Aerului și, nu în ultimul rând, cu susţinerea educației, finanţarea programelor sociale, culturale şi sportive. Am încercat să asigurăm ceea ce este necesar pentru municipiul Brașov în 2020, astfel încât ritmul de dezvoltare al orașului și calitatea vieții cetățenilor să crească” –  George Scripcaru, primarul municipiului Braşov.

Comunicat

În conformitate cu prevederile art.8 lit. a şi art.76^1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul Municipiului Braşov, în calitate de ordonator principal de credite, prezintă proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Braşov pe anul 2020.

 Ordonator principal de credite

PRIMAR,

George Scripcaru

PRINCIPALELE OBIECTIVE DE INVESTIŢII

ALE MUNICIPIULUI BRASOV

A.   UNITĂTI DE INVĂŢĂMÂNT

 1.  LUCRĂRI DE INVESTIŢII:

– Mansardare Școala Gimnazială nr.19(finalizare)-1.650 mii lei

– Mansardare Grădinița nr.11 (finalizare)- 1.095 mii lei

– Extindere Şcoala Gimnazială nr.2(finalizare)-6.108 mii lei

– Reparaţii capitale Colegiul Naţional Unirea, corp A (finalizare)-9.490 mii lei

– Eficientizare energetică

– Colegiul Dr.I.Meşotă corp A+Sala de sport-4.291mii lei

– Colegiul de Transporturi Sala de sport+Cămin elevi – 3.988mii lei

– Liceul A. Mureşanu, corp B –  3.184 mii lei

– Construire Sală Sport Școala Gimnazială nr. 2 şi nr. 4- 1.352mii lei

– Construire Sală de Sport Liceul Tehnologic Silvic D. Rucăreanu -1.029 mii lei

– Construcţie cămin elevi (Scoala profesională Kronstadt)- 2.058 mii lei

 • REALIZARE DOCUMENTAȚII TEHNICE DE PROIECTARE:

– Conformarea unităţilor de învăţământ în vederea  autorizării  ISU – 1.950mii lei

– Extindere Grădinița nr.17(PT)- 150 mii lei                   

– Extindere  Școala Gimnazială nr. 9,12, 14, 27, 30 (PT)- 705mii lei

– Reabilitare Colegiul Național Johannes Honterus – 150 mii lei

– Reabilitare învelitoare  Școala Gimnazială nr. 15, corp A- 80 mii lei

– Accesibilizarea spațiilor publice pentru persoane cu dizabilități în unități de învățământ-192 mii lei

– Extindere Colegiul Nicolae  Titulescu prin dezafectare ateliere-500 mii lei

– Complex de învățământ și funcțiuni complementare -200 mii lei

– Construire grădinițe/creșe zonaBartolomeu-Avangarden, zona Noua, zona Tractorul-Coresi II- 900 mii lei

B.  DEZVOLTARE  PUBLICĂ

1. DOCUMENTAŢII TEHNICE  pentru

– Actualizare PUG Municipiul Brașov – 1.750mii lei

– Planuri urbanistice şi studii aferente – 2.148 mii lei

– Amenajare spații publice – 211 mii lei

– Studiu pentru Regenerare urbană platforma Rulmentul – 150 mii lei

– Reabilitare  monumente istorice – 1.505mii lei

2.IMPLEMENTARE OBIECTIVE DE INVESTIŢII:

– Măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor – 950 mii lei

– Reabilitare fațade imobile mun. Brașov – 8.410mii lei

– Reabilitare  Centru de asistență comunitară str.Dobrogea – 746 mii lei

– Cămin Persoane fără Adăpost str. Panselelor nr.23 – 1.000 mii lei

 • INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ
 1. REALIZARE DOCUMENTAȚII TEHNICE DE PROIECTARE pentru:

–  Parcare subterană și Pasaje Pietonale Gara Braşov – 300 mii lei

–  Modernizare strada Narciselor-450 mii lei

–  Lărgire str. Institutului (pasaj peste CF si acces in ocolitoare) – 460mii lei

– Drum de legătură strada Căramidăriei-Drumul Poienii-231mii lei

– DALI,PT Reabilitare poduri ( Str. Institutului, Plugarilor, Fântânii, )-719mii lei

–  Infrastructură de garaj pentru transport public – 1.727 mii lei

–  Terminal transport urban Gara Brașov – 550 mii lei

–  Extindere sistem de management informatizat al sistemului de transport public-130 mii lei

 • IMPLEMENTARE OBIECTIVE DE INVESTIŢII:

– Modernizare Pietonal Valea Cetăţii-(continuare lucrări inclusiv modernizare fântână arteziană) – 2.750mii lei

– Finalizare RK Pasaj B-dul Griviței (Fartec)-9.850 mii lei

– Reamenajare intersecție Calea București-Str.Toamnei-Str.Zizinului-660 mii lei

– Extindere și modernizare sistem de iluminat public-15.200mii lei

– Modernizare str.Cucului-8.000 mii lei

– Modernizare carosabil și trotuare zona istorică-2.400mii lei

– Consolidare drumuri – 2.965mii lei

– Consolidare ziduri de sprijin (str.Gen.T.Moșoiu,Crișan,Cranța )-2.550mii lei

– Branșamente stații de încărcare-6.000 mii lei

 •  PROTECŢIA MEDIULUI

– Echipament monitorizare poluare aer – 1.650mii lei

– Platforme pentru precolectare a deșeurilor menajere – 600 mii lei

– Platforma supraterană colectare selectivă deșeuri -5.000 mii lei

– Închiderea depozitului de deşeuri Timiş- Triaj-595 mii lei

 •  CULTURĂ, 

– Documentaţii tehnice pentru Construire Sală Polivalentă-3.000 mii lei

– Reabilitare și refuncţionalizare imobil str. M.Weiss nr.22 -10.000 miilei

– Finalizare RK cinematograf Modern – 2.211 lei

– Finalizare Reabilitare cinematograf Astra – 5.500mii lei

– Finalizare Reabilitare cinematograf  Popular – 4.500mii lei

 • SPORT

– Amenajare locuri de joacă, parcuri sport tineret – 3.000 lei

– Construire Sală de Sport str. Carpaților – 9.488 mii lei

– Minicomlex sportiv Parc Tractorul -1.000 mii lei

– Modernizare complex sportiv Stadionul Carpați – 1.149mii lei

 • TURISM

– Achiziție 2  mașini de bătut zăpada – 4.437mii lei

– Amenajare traseu mountain bike Poiana Brașov – 1.633 mii lei

– Documetații tehnice pentru Extindere şi eficientizare domeniul schiabil în Poiana Braşov – 490 mii lei

Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile – în curs de aprobare  

1. Achiziția de mijloace de transport moderne

 1. Construire Park&Ride – Bartolomeu
 2. Realizare infrastructură integrată pentru ciclism și trafic pietonal cu facilități complementare TRASEU I
 3. Realizare infrastructură integrată pentru ciclism și trafic pietonal cu facilități complementare TRASEU II
 4. Construire Grădiniţe cartier Tractorul – Coresi

– Mansardare Gradiniţa nr. 11

– Construire Grădiniţă cartier Tractorul Coresi

 • Realizare spații multifuncționale pentru recreere și sport
 • Construire cresa str. Apollo, fn
 • Sistem centralizat de monitorizare și control al traficului în Municipiul Brașov

8. Achiziţia statiilor de incărcare pentru autoturisme

Comunicat
Buget general sectiuni de functionare si dezvoltare
Buget general detaliat
Institutii buget local
Invatamant finantare
Directia de Asistenta Sociala
Institutii bugetul de venituri proprii si subventii
Gospodarirea orasului
Proiecte cu finantare UE
Investitii majore

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: