Proiecte importante pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Brașov. Vezi lista!

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. 1, 3, 5 şi 6 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, aducem la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Braşov că  şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov va avea loc în ziua de  3  octombrie  2018, orele 14.00, în sala de şedinţe a Consiliului, cu următorul,

 

PROIECT  AL  ORDINII  DE  ZI :

-Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului Municipiului Braşov – octombrie 2018

-Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al RATBV S.A. pentru anul 2018.

-Proiect de hotărâre aprobarea tarifelor de acces la transportul pe cablu din Poiana Braşov în sezonul de iarnă 2018 – 2019.

-Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de utilizare a domeniului schiabil pentru sezonul 2018 – 2019.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea convenţiei de colaborare dintre Municipiul Braşov şi S.C. Ana Teleferic S.A., având ca obiect exploatarea unitară a instalaţiilor de transport pe cablu din Poiana Braşov.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea facilităţilor la transportul pe cablu pentru sezonul 2018 – 2019.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale aparţinând Municipiului Braşov.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Asistenţă Medicală în Unităţi de Învăţământ.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinaţiei imobilului situat în Braşov, str. Tiberiu Brediceanu nr. 3 din spaţiu cu altă destinaţie în spaţiu de locuit.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., pe anul 2018.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea Indicatorilor de performanţă ai Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. estimaţi pe anul 2018, prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli rectificat pe anul 2018.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de partizi reprezentând produse secundare aferente posibilităţii anului 2018 şi a preţurilor de pornire la licitaţie pentru partizile de masă lemnoasă ce pot fi valorificate la licitaţie, din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov în anul 2018.

-Proiect de hotărâre privind desfăşurarea Festivalului Internaţional de Operă, Operetă şi Balet – ediţia a XVI-a, la Braşov, în perioada 6 octombrie – 3 noiembrie 2018.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare între Ministerul Mediului, Judeţul Braşov – Consiliul Judeţean Braşov, Municipiul Braşov – Consiliul Local al Municipiului Braşov şi Instituţia Prefectului Judeţului Braşov.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de proiecte prioritare ale Municipiului Braşov pentru perioada 2019 – 2023.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul “Braşov – capitala tineretului din România”.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat pentru proiectul Construire creşă zona Astra – str. Apolo.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului cadru de colaborare între Municipiul Braşov şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale Braşov.

-Proiect de hotărâre privind asigurarea contribuţiei Municipiului Braşov pentru proiectul derulat de Compania Apa Braşov S.A., “Fazarea proiectului Reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Braşov/regiunea Centru/România”.

-Proiect de hotărâre privind avizarea Regulamentului şi a Caietului de sarcini privind efectuarea serviciilor de transport public de persoane prin curse regulate pentru unităţile administrativ – teritoriale membre ale Asociaţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă a Transportului Public Braşov şi aprobarea proiectului Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate.

-Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, prin concesiune, în Municipiul Braşov  nr. 190/102321/29.12.2016, încheiat între Municipiul Braşov şi Societatea RATBV S.A., aprobat prin H.C.L. nr. 603/22.12.2016.

-Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea întocmirii documentaţiei de urbanism pentru „Modificare parţială P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 548/2006”, iniţiat de KRONSTADT RESIDENCE S.R.L.

-Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 4146/2018 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Coteanu Florian şi Coteanu Valerica.

-Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 4147/2018 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Avram George-Doru.

-Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 4233/2018 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Grădinaru Valeriu-Cosmin şi Grădinaru Simona-Maria.

-Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1779/2018 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Bufneru Mugurel-Georgel şi Bufneru Mihaela-Iuliana.

-Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1561/2017 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Juncu Gheorghiţă Marius şi Copciac Carla-Daniela.

-Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 144583 Braşov, nr. cad. 144583.

-Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Braşov, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării, a mijloacelor fixe, poz. 175 prevăzute în H.C.L. nr. 286/1999, cap. D, care aparţin domeniului public al Municipiului Braşov, aflate în administrarea Serviciul Public de Termoficare Braşov.

-Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 23, ap. 3, deţinut de STOICESCU VIORICA şi STOICESCU GRIGORE.

-Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 689/2017, republicată, privind darea în administrare către Direcţia de Asistenţă Socială a unor imobile aflate în proprietatea Municipiului Braşov.

-Proiect de hotărâre privind reglementarea folosinţei terenurilor de sport amenajate din cadrul instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov.

-Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor spaţii din Vila Orizont Poiana Braşov către Serviciul Public Local Salvamont, Agrement şi Parking.

-Proiect de hotărâre privind dezmembrare imobil situat în Braşov, str. Calea Făgăraşului.

-Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului situat în str. Mărgăritarelor nr. 2.

-Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului Pietonal Răcădău.

-Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Braşov în domeniul privat al Municipiului Braşov, a imobilului teren, situat în Braşov, str. Aleea Jepilor 1 – 3.

-Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 508 din 29.09.2017 privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului str. Alexandru Ioan Cuza.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: