PROGRAM NORVEGIAN ”SMEs GROWTH ROMANIA” SMALL GRANTS

Camera de Comerț și Industrie Brașov anunță lansarea celui de-al doilea apel al Programului Norvegian de Granturi pentru IMM-uri intitulat ”Business Development, Innovation and SMEs”.

Ariile de interes aferente acestui apel sunt: Green Industry Innovation, Blue Growth și Communications Technology (TIC). Scopul acestui program este de a finanța dezvoltarea și aplicarea tehnologiilor, produselor, respectiv serviciilor ”verzi”. Rezultatul urmărit este reprezentat de creșterea competitivității pentru întreprinderile din ariile precizate, sub forma creșterii cifrei de afaceri, a profitului operațional net, respectiv creșterea numărului de locuri de muncă vacante. De asemenea, proiectele vor contribui la dezvoltarea și aplicarea tehnologiilor, proceselor și soluțiilor inovatoare, precum și la reducerea emisiilor de CO2 și a proceselor de producție mai eficiente din punct de vedere energetic.

Grupul țintă este reprezentat de întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și întreprinderi mari, cu condiția ca acestea să nu aibă mai mult de 25% acționariat public. De asemenea, ONG-urile sunt eligibile strict pentru aria de interes Green Industry Innovation. Solicitantul trebuie să aibă cel puțin trei ani fiscali de activitate economică până la data limită pentru ariile Green Industry Innovation și Blue Growth și cel puțin un an pentru aria TIC.

Deși nu este obligatoriu un parteneriat, proiectele de acest tip sunt încurajate și primesc puncte suplimentare în timpul evaluării. Există două tipuri de parteneriate: Donor Partnership Project care reprezintă o cooperare între un promotor din România și o entitate legală din Norvegia, și Partnership Project care reprezintă o cooperare între un promotor din România și o entitate legală din România.

Suma disponibilă pentru finanțarea proiectelor este 5 508 241 EURO, repartizată astfel:

 • Green Industry Innovation – 2 500 000 euro
 • Blue Growth – 1 219 941 euro
 • TIC – 1 788 300 euro

Valoarea minimă a asistenței financiare este de 50.000 euro, iar valoarea maximă a asistenței financiare este de 200.000 euro.

 Intensitatea grantului:

 • Sud Muntenia, Sud Est, Nord Est, Nord Vest, Sud Vest, Regiunea Centru – până la 50% din costurile eligibile
 • Ilfov și Regiunea Vest – până la 35% din costurile eligibile
 • București – până la 10% din costurile eligibile
 • IMM-urile pot primi un bonus de 10% sau 20% din costurile eligibile

 

Activități eligibile:

 1. Green Industry Innovation
 2. Dezvoltarea, implementarea și investițiile în tehnologii ecologice inovatoare
 3. Dezvoltarea de produse și servicii ”verzi”
 4. Dezvoltarea și implementarea de ”procese de producție mai verzi”
 5. Blue Growth
  1. Dezvoltare și investiții în supra-structuri maritime
  2. Dezvoltarea de soluții în legătură cu transportul maritim
  3. Dezvoltare și investiții în turism de coastă și maritim
  4. Dezvoltare și investiții în biotehnologie ”albastră”
  5. Dezvoltare și investiții în resurse miniere pe fundul mării
  6. Dezvoltarea de soluții în domeniul energiei albastre
  7. Dezvoltarea de soluții inovatoare în domeniul pescuitului și acvaculturii
  8. Dezvoltarea de soluții inovatoare legate de deșeuri și deșeuri marine
  9. Dezvoltarea de tehnologii inovatoare pentru aprovizionarea cu apă, inclusiv desalinizarea
 6. TIC
  1. Dezvoltarea de produse/ procese/ soluții TIC
  2. Dezvoltarea de produse/ procese/ soluții care utilizează componente TIC

Cheltuieli eligibile:

 • Personalul alocat proiectului, cuprinzând salariile efective plus contribuțiile sociale și alte costuri statutare incluse în remunerație
 • Deplasare și diune pentru personalul care participă la proiect
 • Investiții în echipamente noi sau second-hand
 • Consumabile și mobilier
 • Subcontractare
 • Achiziționarea de proprietăți imobiliare și terenuri – nu mai mult de 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului
 • Costuri indirecte eligibile

Termen limită predare proiecte: 22 Septembrie 2021, 13:00 ora României.

 Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Consultantă format dintr-o echipă de specialiști cu o experiență de peste 18 ani, oferă servicii de consultanță și asistență societăților interesate în scopul identificării celei mai potrivite surse de finantare, luând în considerare programele de actualitate și domeniul de interes al clientului.

Persoana de contact:

Attila Szekely | Director Departament Consultanță

E-mail : attila.szekely@ccibv.ro

Telefon 0268 547 084

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: