Primarul din Oradea a reabilitat tot centrul istoric, Scripcaru doar o singură fațadă…Bineînțeles, a chemat presa să se laude!

Dacă primarul din Oradea a reabilitat tot centrul istoric, iar alți primari din țară au transformat clădirile vechi în adevărate bijuterii arhitecturale, la Brașov a fost reabilitată o…singură fațadă. Bineînțeles, un motiv bun pentru lăudărosul primar să adune presa pentru a prezenta…marele proiect. Situația este cu atât mai penibilă cu cât prin centrul orașului se găsesc la tot pasul mesaje gen ”Atenție, cad țigle!”.

A fost recepționată lucrarea de reabilitare a fațadei și șarpantei imobilului de pe str. Sf. Ioan nr. 10, lucrare cofinanțată de Primăria Brașov, în baza Legii nr. 166/2016, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, în cadrul unui program pilot lansat de Municipalitate, în parteneriat cu Asociația Împreună pentru Dezvoltarea Comunității (AIDC), în anul 2018.
Valoarea cofinațării Primăriei Brașov pentru lucrările la acest imobil au fost de 48.477,5 lei, reprezentând 50% din valoarea totală a lucrărilor,care este de 96.955,01 lei

Lucrări executate cu finanțare de la bugetul local pentru imobilul de pe str. Sf. Ioan nr. 10
– executare tencuieli,
– reparații tencuieli la cornișă și elemente ornamentale,
– executare zugrăveli cu vopsea lavabilă la fațadă, elemente ornamentale și soclu,
– înlocuire ferestre din PVC cu ferestre din lemn stratificat, termoizolant,
– înlocuire geamuri lucarnă.
Pe cheltuiala proprietarilor s-au executat lucrări de reparații la acoperiș, înlocuirea sistemului de scurgere a apei pluviale și reparații la coșul de fum.

Prin HCL nr. 698/2018, Municipalitatea a aprobat derularea unui program pilot de reabilitare a fațadelor a 4 clădiri din zona centrului istoric:
– Str. Sf. Ioan nr. 10, finanţare nerambursabilă în valoare de 48.478,00 lei, reprezentând 50 % din valoarea intervenţiei.
– Piaţa Enescu nr. 6, finanţare nerambursabilă în valoare de 198.242,00 lei, reprezentând 50 % din valoarea intervenţiei,
– Str. Gh. Bariţiu nr. 28, finanţare nerambursabilă în valoare de 24.440,00 lei, reprezentând 50 % din valoarea intervenţiei,
– Str. Michael Weiss nr. 35, Finanţare nerambursabilă în valoare de 97.261,00 lei, reprezentând 50 % din valoarea intervenţiei.

În 2019, Primăria Brașov a eliberat două autorizații de construire, prin procedură simplificată*, conform Legii nr. 166/2016 și a Regulamentului aprobat de Consiliul local în 2018, pentru restaurare faţade şi acoperiş la o clădire din Piața Sfatului, iar cealaltă pentru reparaţii acoperiş (şarpantă şi învelitoare) pentru un imobil de pe str. Pe Tocile.

Tot în acest an au fost eliberate 23 de avize pentru mici lucrări de intervenții cum ar fi:
– Acoperiș: Înlocuirea unui mic număr de țigle sparte sau deplasate, repararea sau înlocuirea jgheaburilor colmatate sau sparte, înlocuirea burlanelor sparte, instalarea parazăpezilor pentru a opri căderea zăpezii pe domeniul public etc.
– Fațada: mici reparații la cornișe, datorate scurgerilor din jgheaburi, mici reparații pe fațadă, mici reparații la calcan, repararea tencuielii deteriorate pe suprafețe mici, zugrăvirea unor porțiuni mici ale fațadei în culoarea inițială etc.
– Tâmplărie: repararea tâmplăriei pe porțiuni mici, în urma unor situații neprevăzute, înlocuirea unor elemente deteriorate de tâmplărie, refacerea elementelor decorative deteriorate etc.
– Feronerie: repararea balamalelor, zăvoarelor și clanțelor de la poartă și ferestre, alte mici reparații, restarurarea și întreținerea elementelor decorative de feronerie etc.

Sorin Toarcea
Purtător de cuvânt al Primăriei Braşov

* Procedură simplificată – Facilități pentru proprietari
– Certificatul de urbanism și Autorizația de construire pentru executarea lucrărilor de intervenție se eliberează în regim de urgență, în cel mult 15 zile de la data înregistrării solicitării, cu scutire de taxă,
– Autorizația de construire se emite fără prezentarea extrasuluide plan cadastral și a extrasului de carte funciară de informare,
– Acordul primarului și avizul tehnic prealabil se emit cu titlu gratuit,
– Scutirea de la virarea cotei de 0,7% și a cotei de 0,1%, după caz, către Inspectoratul de Stat în Construcții, precum și a cotei de 0,5% către Casa Socială a Constructorului, din cheltuielile cu lucrările de intervenție,
– Scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru o perioadă de 5 ani consecutivi, cu începere din anul fiscal în care se efectuează recepția la terminarea lucrărilor, conform Hotărârii Consiliului Local emisă pentru fiecare imobil în parte.

FOTO: Primăria Brașov

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: