Primaria tot la faza de SF-uri

Astăzi, 30 august, au fost semnate contractele privind realizarea studiilor de fezabilitate pentru proiectele de transport în comun, pietonal şi cu bicicleta pentru realizarea cărora se va solicita finanţare de la Uniunea Europeană, prin Programul Operaţional Regional. Este vorba de realizarea a şase proiecte care au ca obiectiv principal creşterea atractivităţii transportului alternativ în detrimentul celui cu autoturismul personal, astfel:

Construire Park & Ride Bartolomeu;

Terminal transport urban Gara Braşov;

– Amenajare benzi dedicate transportului public în Municipiul Braşov şi trotuare adiacente;

Infrastructură  de garaj pentru transport public;

– Infrastructura integrata pentru ciclism și trafic pietonal cu facilități complementare – Traseu 1–  lungime 5,5 km: Terminal Poienelor – Str. Minervei – Str. Crinului – B-dul Garii – Gară – B-dul. Victoriei – B-dul. M. Kogălniceanu – Camera de Comerț;

– Infrastructura integrata pentru ciclism și trafic pietonal cu facilități complementare – Traseu 2” – lungime 4,0 km: B-dul. Valea Cetății, zona La Iepure – B-dul. Valea Cetății– Parc Răcădău – Str. Tâmpei – Str. Vasile Alecsandri – Str. Carpaților – Str. Poienelor – Terminal Poienelor.

,,Astăzi am semnat contractele pentru realizarea celor 6 studii de fezabilitate necesare obţinerii de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană pentru a amenaja infrastructura necesară optimizării transportului în comun, a celui cu bicicleta şi a celui pietonal şi, implicit, prin creşterea atractivităţii acestor sisteme de transport, reducerea semnificativă a poluării la nivelului municipiului Braşov. Aceste investiţii nu sunt singurele pe care le vom implementa pentru a realiza acest obiectiv. Astfel, de curând a fost semnat contractul de achiziţie, cu sprijinul BERD, a 105 autobuze Euro 6, care, etapizat, începând cu luna noiembrie, vor intra în circulaţie. La aceasta se adaugă proiectul depus la MDRAP pentru achiziţia a 26 de troleibuze, şi cel cu finanţare pe POR pentru achiziţia de autobuze electrice sau hibrid. În plus, Ministerul Mediului şi-a declarat intenţia de a ne sprijini, inclusiv financiar, în achiziţia de autobuze electrice. Sper ca după finalizarea acestor proiecte, Braşovul să fie unul dintre oraşele în care acest gen de transport să fie utilizat de majoritatea cetăţenilor, aşa cum se întâmplă în marile oraşe din ţările dezvoltate“, a spus primarul George Scripcaru la semnarea contractului.

Detalii contracte 

 

Construire Park & Ride Bartolomeu

Contract de lucrări:  250/30.08.2018,

Constructor: SC HENTZA BUSINESS SRL,

Valoare contract:  105.000 de lei, fără TVA,

Termenul de execuţie al lucrărilor:  45 de zile.

Studiul de fezabilitate va  cuprinde:

-Studiul de trafic;

-Studiul topografic avizat de OCPI Brașov;

-Studiul geotehnic verificat pentru domeniul Af;

-Avize inclusiv documentația pentru obținerea Avizelor/Acordurilor conform Certificatului de Urbanism

-Analiza cost – beneficiu;

-Alte studii conform cap. 4.2.4 din Tema de proiectare, parte integrantă din prezentul contract;

-Studiul de fezabilitate și Devizul general cu listele de cantități și estimarea proiectului tehnic.

 

Detalii caiet de sarcini:

– Realizarea unei clădiri având destinaţia de parcare tip park & ride sub şi suprateran, care din punct de vedere arhitectural să se încadreze în reglementările urbanistice aprobate pentru zona respectivă. Sistemul de parcare va fi construit pe o suprafaţă de cca. 10.000 mp şi va fi compus dintr-o parcare la sol şi o parcare supraetajată sub şi suprateran pe mai multe niveluri optimizat pentru un număr maxim de locuri de parcare.

– Parcarea va avea o capacitate cât mai mare de locuri de parcare (estimată 1000 de locuri )  lăsând la latitudinea proiectantului alegerea variantei optime prin studiul de fezabilitate, cu acordul beneficiarului.

– vor fi prevăzute locuri pentru persoanele cu dizabilităţi

– vor fi prevăzute spaţii tehnice , 2 căi de acces (intrare) auto, 2 căi de acces (ieșire) auto şi o cale de acces (intrare-ieşire) pietonal dinspre terminalul de transport, grupuri sanitare şi  10 spaţii funcţionale destinate utilizatorilor de prize pentru încărcarea bateriei aferente modelelor electrice sau hibride. Localizarea acceselor rutiere și pietonale vor fi definitivate în cadrul documentației tehnice.

– parcarea va fi dotată cu un sistem de acces automat, ce va asigura controlul accesului şi funcţionarea în siguranţă a circulaţiei, precum și un sistem de gestionare smart, cu afișaj electronic, pentru informarea rapidă a utilizatorilor.   Tabela electronică va afişa atât numărul de locuri de parcare libere existente cât şi numărul de locuri libere.

– plata se va efectua prin intermediul casei automate, care va permite utilizatorului plata staţionării fără ajutorul unui operator, prin intermediul bancnotelor, monedelor şi a cardului de credit/debit. Totodată, va exista şi un sistem de supraveghere video, pentru evitarea eventualelor incidente. În funcție de posibilitățile tehnice, vor fi integrate și alte sisteme electronice care să faciliteze utilizarea structurii de tip ”park&ride” și integrarea cu serviciile de transport public.

– parcarea va avea şi locuri dotate cu stații de reîncărcare a automobilelor electrice şi electrice hibride

– intrarea se va face la nivelul străzii. Se vor prevedea locuri de parcare şi pentru maşini de capacitate mare (autocare, microbuze etc)

– parcarea construită va avea un efect pozitiv asupra mediului şi implicit asupra stării de sănătate a locuitorilor, va fi pavată cu dale ecologice, va utiliza energie din surse regenerabile în procent de minim 20% şi va fi utilată cu instalaţii electrice şi sanitare economice ce vor economisi energia primară cu 20% faţă de instalaţiile clasice.

– parcarea va fi împrejmuită printr-un gard “viu” format din arbori/arbuști din specii perene.

– iluminatul se va realiza cu stâlpi de iluminat stradal alimentaţi atât de la reţeaua clasică de curent, cât şi de la panouri fotovoltaice. Se va implementa un sistem de iluminat tip LED controlat printr-un sistem de telegestiune.

– încălzirea apei calde menajere pentru grupul sanitar se va face cu ajutorul unei centrale termice și a unor panouri solare.

– întrucât sistemele GPL sunt omologate la nivel național, având dreptul de a circula liber pe drumurile publice, parcarea va fi dotată cu setul de senzori specifici pentru identificarea eventualelor scăpări de GPL.

– în cadrul parcării va fi disponibil un sistem de parcare biciclete personale pentru utilizatorii structurii de tip ”park&ride”.

– în proiectarea construcției tip park&ride care face obiectul investiţiei, în definirea soluţiilor constructive propuse precum şi în procesul de execuţie a lucrărilor necesare, se va acorda atenţia necesară protejării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi adaptării infrastructurii nou create la necesitățile acestora. Locurile de parcare speciale vor fi dispuse astfel încât să asigure un acces cât mai ușor în parcare și la terminalul de transport în comun.

 

Terminal transport urban Gara Braşov

Contract de lucrări:  251/30.08.2018,

Constructor: SC HENTZA BUSINESS SRL,

Valoare contract:  92.000 de lei, fără TVA,

Termenul de execuţie al lucrărilor:  45 de zile.

Studiul de fezabilitate va  cuprinde:

– Studio de  trafic,

– Studiul topografic avizat de OCPI Brasov,

– Studiul geotehnic al amplasamentului, verificat de către verificator MDRAP,

– Elaborarea documentaţiilor în vederea obţinerii acordurilor şi avizelor menţionate în certificatul de urbanism. Obţinerea avizelor se va face pe bază de împuternicire,

– Analiza cost – beneficiu,

– Alte studii conform cap. 4.2.4 din Tema de proiectare, parte integrantă din prezentul contract,

– Studiul de fezabilitate, Liste de cantităţi.

Detalii caiet de sarcini:

Beneficiarul  îşi propune construirea unui terminal pentru transport urban în zona Gării Braşov  cu  9  peroane din care 8 peroane pentru autobuze RAT, 1 peron troleibuz RAT, lăsând la latitudinea prestatorului alegerea variantei optime prin studiul de fezabilitate.

Se vor construi platforme de îmbarcare/debarcare a călătorilor, amenajarea de săli de aşteptare, peroane acoperite.

Se vor amenaja zone de spatii verzi

Vor fi create spaţii pentru funcțiuni specifice şi anexe în clădirile nou construite

Se vor executa racordurile la reţelele electrice şi apă şi canal şi branşamentul instalaţiilor sanitare.

În vederea funcţionalităţii spaţiilor nou create şi a spaţiilor de aşteptare trebuie asigurată dotarea acestora. Dispeceratele, sălile de aşteptare şi peroanele vor fi dotate cu mobilier specific domeniului de utilizare.

Se vor avea în vedere amenajări pentru persoanele cu handicap locomotor.

Beneficiarul va lăsa la latitudinea proiectantului de a găsi soluţiile de realizare a obiectivului de investiţii, astfel că Studiul de fezabilitate va cuprinde minim 2 variante de proiectare, din care se va alege varianta optimă pe baza căreia se va realiza Proiectul Tehnic.

 

Amenajare benzi dedicate transportului public în Municipiul Braşov şi trotuare adiacente

Contract de lucrări:  252/30.08.2018,

Constructor: SC HENTZA BUSINESS SRL,

Valoare contract:  120.000 de lei, fără TVA,

Termenul de execuţie al lucrărilor:  45 de zile.

Studiul de fezabilitate va  cuprinde:

– Studiul de trafic;

– Studiul topografic avizat de OCPI Brașov;

– Studiul geotehnic verificat pentru domeniul Af;

– Avize inclusiv documentația pentru obținerea Avizelor/Acordurilor conform Certificatului de Urbanism

– Analiza cost – beneficiu;

– Alte studii conform cap. 4.2.4 din Tema de proiectare, parte integrantă din prezentul contract;

– Studiul de fezabilitate și Devizul general cu listele de cantități și estimarea proiectului tehnic.

 

Detalii caiet de sarcini:

Proiectul va presupune amenajarea de benzi dedicate vehiculelor de transport public prin separarea benzii bus de restul carosabilului cu marcaje rutiere și bordură rotunjită de înălțime redusă, astfel încât să permită traversarea acesteia, la nevoie, de mijloacele de transport public și vehiculele de urgență/intervenție.

Din analiza datelor referitoare la cererea de transport, tiparul deplasărilor și structura rețelei de transport din Municipiul Brașov se evidențiază trei trasee principale care se pretează la înființarea magistralelor de transport public:

 1. Sensul Astra – Bartolomeu: Terminal transport public Poienelor –  Calea București –  Str. Toamnei –  B-dul M. Kogălniceanu –   Str. Iuliu Maniu  –   Str. N. Iorga  –   Str. Lungă  – Calea Făgărașului –   Terminalul de transport public Bartolomeu (Stad. Municipal)
 2. Sensul Bartolomeu – Astra: Calea Făgărașului –   Str. Lungă  –    Bd. Eroilor  –    Bd. 15 Noiembrie  –    Calea București  –   Terminal transport public Poienelor
 3. B-dul Victoriei pe ambele sensuri între B-dul M. Kogălniceanu – Terminal transport urban Gara

Traseele 1 şi 2 propuse pentru sensul Astra – Bartolomeu si sensul Bartolomeu – Astra traversează municipiul şi fac legătura intre doua terminale de transport public foarte importante pentru municipiul Brasov. Traseul 3 propus pe B-dul Victoriei, intre Gară si Centrul Civic va realiza continuizarea benzilor dedicate transportului public ce vor fi realizate pe traseele 1 si 2.

Suprafaţa totală a benzilor dedicate incluzând partea carosabilă si portiunea afectata din trotuarele adiacente, zone verzi şi parcări (după caz), calculata pe o lungime de 16 km si o latime medie de 4,0 m, este de: 64.000 mp.

Amenajarea acestor benzi presupune următoarele:

 1. Amenajarea căilor de acces la intersecțiile cu banda dedicata/prioritară
 2. Reabilitarea carosabilului unde este necesar si asigurarea scurgerii apelor pluviale
 3. Amenajarea trotuarelor
 4. Refacerea zonelor verzi afectate
 5. Amenajarea benzilor dedicate/prioritare:
 • Delimitarea fizica a benzilor speciale dedicate pentru mijloacele de transport in comun cu bolarzi sau bordură rotunjită de înălțime redusă, astfel încât să permită traversarea acesteia, la nevoie, de mijloacele de transport public și vehiculele de urgență/intervenție
 • Redimensionare/refacere marcaje şi indicatoare rutiere;
 • Suplimentarea marcajelor şi indicatoarelor rutiere unde este cazul;
 • Marcaje speciale ale benzilor dedicate (utilizarea de asfalt colorat sau de dispozitive fizice şi semnalizare clară pentru a distinge şi separa benzile speciale pentru autobuze, dacă forma străzilor, legea şi resursele economice permit acest lucru, etc.)
 • Reorganizarea fazelor de semaforizare pentru a oferi prioritate mijloacelor de transport public pe linia lor directă.
 • Instalarea de panouri cu mesaje variabile pentru evidențierea benzilor dedicate transportului public

Conceptul proiectului se va referi la implementarea unor măsuri de separare a căii de rulare a mijloacelor de transport public în scopul creșterii vitezei de deplasare și diminuării duratei călătoriei. În același timp sunt vizate măsuri de restricționare a circulației autoturismelor private prin diminuarea tramei stradale și descurajarea parcării în zonele aglomerate. Pe scurt, proiectul vizează: restricționarea circulației autoturismelor și promovarea (prin dezvoltare) a transportului public ecologic.

 

Infrastructură  de garaj pentru transport public

Contract de lucrări:  254/30.08.2018,

Constructor: SC HENTZA BUSINESS SRL,

Valoare contract:  129.000 de lei, fără TVA,

Termenul de execuţie al lucrărilor:  45 de zile.

Studiul de fezabilitate va  cuprinde:

– Studiul topografic avizat de OCPI Brasov

– Studiul geotehnic al amplasamentului, verificat de către verificator MDRAP

– Elaborarea documentaţiilor în vederea obţinerii acordurilor şi avizelor menţionate în certificatul de urbanism. Obţinerea avizelor se va face pe bază de împuternicire.

– Analiza cost – beneficiu

– Alte studii conform cap. 4.2.3 din Tema de proiectare, parte integrantă din prezentul contract;

– Studiul de fezabilitate, Liste de cantităţi

 

Detalii caiet de sarcini:

Proiectul implică următoarele lucrări/amenajări:

 • Construirea clădirilor funcționale care să asigure infrastructura necesară mentenanței, organizată pentru parcurgerea unui flux etapizat;
 • Amenajarea spațiilor de garare cu construcții închise pentru a asigura condiții optime de funcționare ale autovehiculelor în perioada cu temperaturi scăzute și asigurarea unor spații corespunzătoare parcării autovehiculelor.
 • Construcția rețelei electrice de contact troleibuze în incinta autobazei și racordul la rețeaua de contact existentă în str. Hărmanului (circa 800 m ).
 • Construcția și dotare unei stații moderne automatizate de spălare ecologică a autovehiculelor.

Activități principale necesare realizării proiectului:

 1. a) Autorizarea demolării a unor clădirii existente pentru a asigurarea eliberarea terenului pentru viitoarele construcții
 2. b) Efectuarea lucrărilor de demolare
 3. c) Asigurarea utilităților necesare funcționalității.
 4. d) Amenajarea căilor de acces și stabilirea fluxului de circulație în perimetru.
 5. e) Amenajarea zonei de parcare a autovehiculelor în condiții de protecție cu asigurarea iluminatului corespunzător și supraveghere video permanentă.
 6. f) Spații alocate construcțiilor necesare funcționalității:
 • Platformă parcare alocată pentru flota de transport public (autobuze și troleibuze)
 • Hală de întreținere – reparații autovehicule cu posturi de lucru dedicate pe tipo – dimensiuni vehicul și activitate dispunând de anexe (birouri, vestiare,  grupuri sanitare)
 • Hală verificări tehnice după reparații și Inspecții Tehnice Periodice:
 • Hală întreținere( mecano-energetic, electroniști)
 • Magazii piese – materiale
 • Stație spălare – curățare autovehicule interior – exterior
 • Stație de vopsire
 • Spațiu alocat schimbului de anvelope (vulcanizare, echilibrare roți și spațiu de depozitare anvelope)
 • Stație de alimentare carburanți
 • Centrala termică
 • Clădiri porți – acces destinate pentru pază, control și verificări la ieșire – intrare a mijloacelor de transport
 • Montarea unei instalații de panouri foto-voltaice pe acoperișul garajelor cu o putere de aproximativ 100Kwp

Suprafață estimată totală  a fi construită la sol este de 11 740 mp.

 

Infrastructura integrata pentru ciclism și trafic pietonal cu facilități complementare – Traseu 1–  lungime 5,5 km: Terminal Poienelor – Str. Minervei – Str. Crinului – B-dul Garii – Gară – B-dul. Victoriei – B-dul. M. Kogălniceanu – Camera de Comerț

 

Contract de lucrări:  253/30.08.2018,

Constructor: SC HENTZA BUSINESS SRL,

Valoare contract:  125.000 de lei, fără TVA,

Termenul de execuţie al lucrărilor:  45 de zile.

 

 

 

Studiul de fezabilitate ce va include studiile pentru cele 2 pasaje supraterane, va cuprinde:

– Studiul de trafic;

– Studiul topografic avizat de OCPI Brașov;

– Studiul geotehnic al amplasamentului, verificat de către verificator MDRAP;

– Elaborarea documentațiilor în vederea obținerii acordurilor și avizelor menționate în certificatul de urbanism și obținerea avizelor;

– Analiza cost – beneficiu;

– Alte studii conform cap. 4.2.4 din Caietul de sarcini, parte integrantă din prezentul contract;

– Studiul de fezabilitate și Devizul general cu listele de cantități și estimarea proiectului tehnic.

 

Detalii caiet de sarcini

Traseu nr. 1 – lungime 5,5 km: Terminal Poienelor – Str. Minervei – Str. Crinului – B-dul Garii – Gară – B-dul. Victoriei – B-dul. M. Kogălniceanu – Camera de Comerț

Punct de pornire: stația de autobuze Poienelor

– va fi prevăzut un punct de bike-sharing

– puncte de interes – zona comercială Carrefour-Kaufland; platforma industrială Roman S.A.

– Vor fi prevazute solutii de traversare a intersecției Calea Bucuresti/b-dul Saturn.

Str. Minerva si continuare cu str. Crinului: este de preferat ca ambele sensuri de deplasare ale pistelor de biciclete să fie amplasate unul lângă celălalt pe partea dreapta

– puncte de interes – școlile generale nr. 11 și 27

Vor fi prevazute solutii de traversare pentru str. Hărmanului

Bdul. Gării: este de preferat ca ambele sensuri de deplasare ale pistelor de biciclete să fie amplasate unul lângă celălalt pe partea dreaptă

– puncte de interes – gara Brașov (este prevăzut un punct de bike-sharing)

– va fi prevazuta amplasare parcare de biciclete

Vor fi prevazute solutii de traversare prin pasaj suprateran, a intersecției b-dul Victoriei/b-dul Gării.

Bdul. Victoriei: este de preferat ca ambele sensuri de deplasare ale pistelor de biciclete să fie amplasate unul lângă celălalt pe partea dreaptă a bulevardului (sensul de mers către Centrul Civic)

Centrul civic (intersecție b-dul Victoriei/b-dul M. Kogălniceanu):

– va fi prevăzut un punct de bike-sharing

– va fi prevazuta amplasare parcare de biciclete

– puncte de interes – zona bancară și de instituții publice din Centrul Civic, Liceul teoretic Dr. I . Meșotă. Școala generală nr. 8

B-dul. M. Kogălniceanu: realizarea pistelor de biciclete (sens dublu) pe prima bandă de circulație și delimitarea acestora prin zonă verde (0,5-0,75m) de traficul rutier

Punct terminus: Camera de Comerț:

– va fi prevăzut un punct de bike-sharing

– va fi prevazuta amplasare parcare de biciclete

– puncte de interes – camera de Comerț, zona comercială AFI și zona de birouri

Construirea de pasaje supraterane pentru biciclete si pietoni, ca parte a unor trasee de piste de biciclete si alei pietonale  fără componenta de trafic rutier, dar doar ca parte a traseului pentru biciclete.

Amplasament:

 • 1 pasaj pietonal circular in zona Garii peste sensul giratoriu Victoriei/Gară
 • 1 pasaj pietonal circular peste sensul giratoriu Saturn (Poienelor) /Calea Bucureşti

Pasajele ar prelua tot traficul pietonal, astfel încât în sensurile giratorii ar rămâne doar circulația auto. Pasajul va dispune de  piste de biciclete şi trasee pentru pietoni. Acestea vor avea un aspect arhitectural adecvat, fiind lucrari de arta, vor supratraversa sensurile giratorii la o inaltime de cca. 6 m, lățimea pietonala/biciclisti va fi de cca. 5,5 m iar accesul se va face prin intermediul rampelor pentru biciclisti, scărilor rulante și al  lifturilor pentru pietoni.

 

 

 

 

Infrastructura integrată va conține și un sistem inteligent pentru bike sharing în 3 puncte de interes situate pe Traseul 1 respectiv in Str Poienelor, Zona Gara Brașov și Bdul M Kogalniceanu.

Acest sistem inteligent va include:

 • Stații automate de închiriere și predare a bicicletelor. Astfel utilizatorii pot prelua o bicicletă dintr-un punct al orașului și o pot preda într-o altă stație automată în zona de interes fără să fie necesară returnarea în locația inițială; Acest sistem presupune o înregistrare prealabilă în sistem.
 • Terminale de închiriere a bicicletelor la care să aibă acces atât locuitorii Brașovului, cât și cei care vizitează orașul, prin facilitatea închirierii cu ajutorul modalităților electronice de plată. Acest sistem nu necesită o înregistrare prealabilă, fiind destinat în special turiștilor.

 

 

Infrastructura integrata pentru ciclism și trafic pietonal cu facilități complementare – Traseu 2” – lungime 4,0 km: B-dul. Valea Cetății, zona La Iepure – B-dul. Valea Cetății– Parc Răcădău – Str. Tâmpei – Str. Vasile Alecsandri – Str. Carpaților – Str. Poienelor – Terminal Poienelor

 

Contract de lucrări:  255/30.08.2018,

Constructor: SC HENTZA BUSINESS SRL,

Valoare contract:  84.000 de lei, fără TVA,

Termenul de execuţie al lucrărilor:  45 de zile.

Studiul de fezabilitate va  cuprinde:

-Studiul de trafic;

-Studiul topografic avizat de OCPI Brașov;

-Studiul geotehnic al amplasamentului, verificat de către verificator MDRAP;

-Elaborarea documentațiilor în vederea obținerii acordurilor și avizelor menționate în certificatul de urbanism și obținerea avizelor;

-Analiza cost – beneficiu;

-Alte studii conform cap. 4.2.4 din Tema de proiectare, parte integrantă din prezentul contract;

-Studiul de fezabilitate și Devizul general cu listele de cantități și estimarea proiectului tehnic.

 

Detalii caiet de sarcini

Punct de pornire: B-dul. Valea Cetății, zona La Iepure

– Va fi dotat cu un punct de bike-sharing și o parcare de biciclete în zona stației de autobuz capăt de linie.

Zone de interes: viitoarea zonă de agrement, zona rezidențială Răcădău

Bdul. Valea Cetății:

– Amenajare pista de biciclete pe prima bandă de circulație aferentă sensului de coborâre, delimitată de traficul rutier și trotuare

– Resistematizarea locurilor de parcare rezidențiale prin amplasarea acestora longitudinal cu axul drumului și refacerea trotuarelor adiacente

Traversare parc Răcădău

– Amenajarea de trotuare și piste pentru biciclete care să asigure conexiunea cu zona pietonală

Zone de interes – parcul și facilitățile de agrement existente în zonă – terenul de sport acoperit, complexul sportiv Ursul, instituții de invățământ

Traversare zonă pietonală Răcădău între complexul sportiv Ursul și Str. Tâmpei

– Amenajarea de trotuare și piste pentru biciclete;

– Amenajarea spațiului pietonal extins prin amplasare de mobilier urban, crearea de zone verzi

– Se va amenaja parcare de biciclete în actuala zonă pietonală și stație de bike sharing

– Realizarea de funcțiuni specifice unui spațiu comunitar

Zone de interes – toate funcțiunile de servicii și comerț din zonă

Str. Tâmpei

– Amenajarea de piste de biciclete pentru ambele sensuri pe partea dreapta, în sensul de mers spre Str. Vasile Alecsandri, prin delimitarea unei părți din trotuarul existent, resistematizarea locurilor de parcare și refacerea secțiunii rămase pentru traficul pietonal

 

Intersecție cu Str. Vasile Alecsandri

– traversare prin semaforizare și marcaje pentru pistele de biciclete pe carosabil

Str. Vasile Alecsandri

– Se propune resistematizarea circulației rutiere prin introducere de sens unic pe această arteră din direcția Str. Carpați. Pentru traficul auto către Str. Carpați se vor utiliza Str. Tâmpei și Calcarului, unde se vor menține ambele sensuri. Pe banda de circulație astfel eliberată se vor amenaja piste de biciclete pentru ambele sensuri de deplasare; se vor reface trotuarele adiacente.

Zone de interes – Centrul Comercial Magnolia

Str. Carpaților

– amenajare de piste de biciclete pentru ambele sensuri de mers pe prima bandă de circulație, în sensul de deplasare către Str. Poienelor

– se va prevedea parcare de biciclete și bike sharing in zona Parcului Industrial Metrom

– Traversare prin semnaforizare și marcaje pentru pistele de biciclete pe carosabil

Zone de interes – Parcul Industrial Metrom și zona comercială

Intersecție Str. Poienelor

 • Traversare prin pasaj suprateran pentru pietoni si biciclisti

Str. Poienelor

– Amenajare de piste de biciclete pentru ambele sensuri de mers pe partea dreaptă, pe prima bandă de ciculație, în sensul de deplasare către Calea București

Punct terminus: stația de autobuze Roman (Terminal Poienelor)

Infrastructura integrată va conține și un sistem inteligent pentru bike sharing în 3 puncte de interes situate pe Traseul 2 in zona La Iepure, zona pietonala Racadau si Parcul Industrial Metrom.

Acest sistem inteligent va include:

 • Stații automate de închiriere și predare a bicicletelor. Astfel utilizatorii pot prelua o bicicletă dintr-un punct al orașului și o pot preda într-o altă stație automată în zona de interes fără să fie necesară returnarea în locația inițială; Acest sistem presupune o înregistrare prealabilă în sistem.
 • Terminale de închiriere a bicicletelor la care să aibă acces atât locuitorii Brașovului, cât și cei care vizitează orașul, prin facilitatea închirierii cu ajutorul modalităților electronice de plată. Acest sistem nu necesită o înregistrare prealabilă, fiind destinat în special turiștilor.

 

 

Foto:

 

Amplasament Park&Ride Bartolomeu

2 comentarii la „Primaria tot la faza de SF-uri

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: