Acasă Anunțuri Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe Organizează concurs pentru ocuparea mai multor funcții vacante

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe Organizează concurs pentru ocuparea mai multor funcții vacante

0

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

 

Organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe la:

Compartimentul Investiții

  • Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal
  • Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal

Compartimentul Analiză și Urmărire Investiții

  • Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal
  • Consilier (S), clasa I, gradul profesional debutant

 

Condiţii de participare:

–  condiţiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe inginerești;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice:

pentru Consilier (S), clasa I, gradul profesional principal minim 5 ani

pentru Consilier (S), clasa I, gradul profesional debutant nu este necesar

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici și pe pagina de web al autorității la Compartimentul Resurse Umane, în perioada: 19.04.2024 – 08.05.2024, ora 16.00. Informaţii referitoare la documentele necesare, bibliografia şi atribuțiile prevăzute în fișa postului se pot consulta pe pagina de web: www.sfantugheorgheinfo.ro/Angajări. Persoana de contact: Simon Ildikó șef serviciu, e-mail: ildiko.simon@sepsi.ro. (tel.: 0267-316957/110).

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

  • proba scrisă în data de 22.05.2024, ora 10.00
  • interviul, în termenul prevăzut de lege

Mai multe detalii pe sfantugheorgheinfo.ro