Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe angajează inspector de specialitate – Compartiment pentru Tineret

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, la:

Compartimentul pentru Tineret
• Inspector de specialitate (S), gradul II
• Inspector de specialitate (S), gradul debutant

Condiţii de participare:

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-Cadru, anexa la H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în științe administrative, sau științe ale comunicării, relații internaționale și studii europene, management, economie, marketing, sociologie, științe politice, turism cultural
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an în cazul postului de Inspector de specialitate (S), gradul II
– cunoașterea unei limbi străine din limbile oficiale ale Uniunii Europene, dovedită cu documente care să ateste deținerea competenței, emise în condițiile legii– nivel bază
Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore/săptămână

Dosarele de înscriere la concursuri se pot depune Compartimentul Resurse Umane, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial, la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, în perioada: 20.08.2021-02.09.2021, ora 16.00.
Date de contact: Mihály Mónika, referent de specialitate, e-mail: monika.mihaly@sepsi.ro, tel.: 0267-316957/126.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe:

  • proba scrisă în data de 14.09.2021, ora 10.00
  • interviul în data de 16.09.2021, ora se va stabili ulterior.

Anexe:

Salariul brut de referință:  4059 lei – Inspector de specialitate (S), gradul II
3858 lei – Inspector de specialitate (S), gradul debutant

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: