Primăria Brașov pregătește o creștere de taxe și impozite

Proiectul de HCL privind Taxele si impozitele pentru anul 2022 se lansează în dezbatere publică.  Propunerea Direcției Fiscale cu privire la Impozitele și taxele pentru anul 2022 este de actualizare a acestora cu rata inflatiei aferenta anului 2020, respectiv 2,6%.

Anunț dezbatere publică proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ, către Direcţia Fiscală (program luni, marţi, joi, vineri 8.00-16.30, miercuri 8.00-18.30), sau pe e-mail dirfiscala@brasovcity.ro sau dirfiscala@dfbv.ro. Aceste propuneri pot fi transmise în perioada 12.02-28.02.2021.

Menționăm că valorile nu sunt actualizate cu rata inflației aferenta anului 2020, respectiv 2,6%.

T A B L O U L cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Municipiului Brașov,

în limitele și în condițiile Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 

I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  Titlul IX – Impozite și taxe locale
CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI
Art. 457 alin. (1) COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2022 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022
Cota impozitului pentru clădirile rezidențiale și clădirile anexă aflate în proprietatea persoanelor fizice 0,08% – 0,2% 0,1%
Art. 457 alin. (2)                                                                                                                                                                                                         – lei/m² –
 

 

 

Tipul clădirii

VALORILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2022 VALORILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022
Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă
Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative) Fără instalații de apă, canalizare, electricitate sau încălzire Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative) Fără instalații de apă, canalizare, electrice sau încălzire
A. Clădiri cu  cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic 1.100,30 660,18 1.100,30 660,18
B. Clădiri cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic  

330,08

 

220,06

 

330,08

 

220,06

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic 220,06 192,56 220,06 192,56
D. Clădire-anexă cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic 137,55 82,53 137,55 82,53

 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2022 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022
Art. 458 alin. (1)

Cota impozitului pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor persoanelor fizice

 

0,2% – 1,3%

 

0,50%

Art. 460 alin. (1)

Cota impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale deținute de persoanele juridice

0,08% – 0,2% 0,20%
Art. 460 alin. (2)

Cota impozitului/taxei pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice

0,2% – 1,3% 1,30%
Art. 460 alin. (8)  

Cota impozitului/taxei pentru clădirile nereevaluate  în ultimii 3 ani

5% 5%
Art. 462 alin. (2) BONIFICAȚIE 0% – 10% 5%

 

Notă: 

 

 • Se stabilește o cotă adițională de 0,1 % , respectiv o majorare de 50% față de nivelul impozitului/taxei, în cazul impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale deținute de persoanele juridice, prevăzute de art. 460 alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, conform art. 2 alin. 2 din hotărâre;
 • Se stabilește o cotă adițională de 0,5%  respectiv o majorare de 38,462% față de nivelul impozitului/taxei, în cazul impozitului/taxei pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice prevăzute la art. 460 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,  conform art. 2 alin. 3 din hotărâre;
 • Se stabilește o cotă adițională de 2,5% respectiv o majorare de 50% față de nivelul impozitului/taxei în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, pentru clădirile deținute de persoanele juridice prevăzute la art. 460 alin. 8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, conform art. 2 alin. 4 din hotărâre.

 

 

CAPITOLUL  III  –  IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN

Art. 465 alin. (2)                                                                                                                                                                                                      -lei/ha
Zona în cadrul localității NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2022 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022
Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități
0 I II III IV V 0 I II III IV V
A 9112,65

– 22782,75

7567,84

-18918,49

6648

-16621,09

5761,15

-14402,88

782,3

1967,32

626,06

1564,62

11261,53
B 7567,84

18918,49

5720,44

-14301,66

4637,75

-11594,92

3914,85

9786,04

626,06

-1564,62

469,83

1175,12

8477,78
C 5720,44

-14301,66

3914,85

9786,04

2935,59

7338,97

1859,49

4649,85

469,83

1175,12

312,48

781,21

5694,03
D 3914,85

9786,04

1859,49 –

4649,85

1551,42

3879,64

1082,69

2683,62

305,88

765,79

156,24

391,71

2657,22
    Art. 465 alin. (4)                                                                                                                                                                                                      -lei/ha
 

 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL

PENTRU ANUL 2022

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2022

Nr.

crt.

                                             .                  Zona
 

 

Categoria
de  folosință A B C D A B C D
1 Teren arabil 30,81 23,11 20,91 16,31 30,81 23,11 20,91 16,31
2 Pășune 23,11 20,91 16,31 14,30 23,11 20,91 16,31 14,30
3 Fâneață 23,11 20,91 16,31 14,30 23,11 20,91 16,31 14,30
4 Vie 50,60 38,50 30,81 20,91 50,60 38,50 30,81 20,91
5 Livadă 58,31 50,60 38,50 30,81 58,31 50,60 38,50 30,81
6 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră 30,81 23,11 20,91 16,31 30,81 23,11 20,91 16,31
7 Teren cu ape 16,31 14,19 8,79 0 16,31 14,19 8,79 0
8 Drumuri și căi ferate 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

Art. 465 alin. (7)                                                                                                                                                                                     – lei/ha –
 

Categoria de folosință

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL

PENTRU ANUL 2022

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2022

1 Teren cu construcții 24,21 – 34,10 34,10
2 Teren arabil 46,21 – 55,01 55,01
3 Pășune 22,00 – 30,81 30,81
4 Fâneață 22,00 – 30,81 30,81
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 52,81 – 60,52 60,52
5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0,00
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 52,81 – 61,62 61,62
6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0,00
7 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1 8,79 – 17,60 17,60
7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție 0 0,00
8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 1,10 -6,60 6,60
8.1 Teren cu amenajări piscicole 28,60 – 37,40 37,40
9 Drumuri și căi ferate 0 0
10 Teren neproductiv 0 0
Art. 467 alin. (2) BONIFICAȚIE COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2022 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022
0%- 10% 5%

 

 

 

 

CAPITOLUL IV  –  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art. 470 alin. (2)      
Nr.

crt.

 

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2022 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2022

Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta)
1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv 8,79 8,79
2 Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3 9,90 9,90
3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 inclusiv 19,81 19,81
4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 inclusiv 79,22 79,22
5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 inclusiv 158,43 158,43
6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 319,08 319,08
7 Autobuze, autocare, microbuze 26,41 26,41
8 Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv 33,01 33,01
9 Tractoare înmatriculate 19,81 19,81
II. Vehicule înregistrate
NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2022 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2022

1. Vehicule cu capacitate cilindrică – lei/200 cm3 -* – lei/200 cm3 -*
1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 2,19 – 4,40 4,40
1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 4,40 – 6,60 6,60
2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidențiată 55,01-165,04 lei/an 165,04 lei/an
* grupa de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta
Art. 470 alin.(3 ) COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2022 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022
MIJLOACE DE TRANSPORT HIBRIDE 50%-100% Reducere 95%

 

Art. 470 alin. (5)      
 

 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL

PENTRU ANUL 2022

Impozitul (în lei/an)

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2022

Impozitul (în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare
I două axe
1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 156,24 0 156,24
2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 156,24 434,61 156,24 434,61
3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 434,61 610,66 434,61 610,66
4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 610,66 1.383,07 610,66 1.383,07
5 Masa de cel puțin 18 tone 610,66 1.383,07 610,66 1.383,07
II 3 axe
1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 156,24 272,87 156,24 272,87
2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 272,87 560,05 272,87 560,05
3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 560,05 727,29 560,05 727,29
4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 727,29 1121,20 727,29 1121,20
5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1121,20 1741.76 1121,20 1741.76
6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1121,20 1741.76 1121,20 1741.76
7 Masa de cel puțin 26 tone 1121,20 1741.76 1121,20 1741.76
III 4 axe
1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 727,29 738,28 727,29 738,28
2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 738,28 1150,90 738,28 1150,90
3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1150,90 1827,59 1150,90 1827,59
4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1827,59 2711,12 1827,59 2711,12
5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1827,59 2711,12 1827,59 2711,12
6 Masa de cel puțin 32 tone 1827,59 2711,12 1827,59 2711,12
 

 

 

Art. 470 alin. (6)      

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL

PENTRU ANUL 2022

Impozitul (în lei/an)

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2022

Impozitul (în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalentele recunoscute alte sisteme de suspensie pentru axele motoare Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalentele recunoscute, majorate alte sisteme de suspensie pentru axele motoare, majorate
I 2 + 1 axe
1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0
2 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0
3 Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 70,41 0 70,41
4 Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 70,41 161,73 70,41 161,73
5 Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 161,73 378,50 161,73 378,50
6 Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 378,50 489,62 378,50 489.62
7 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 489,62 883,54 489,62 883,54
8 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 883,54 1549,22 883,54 1549,22
9 Masa de cel puțin 28 tone 883,54 1549,22 883,54 1549,22
II 2 + 2 axe
1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 151,83 353,19 151,83 353,19
2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 353,19 580.95 353,19 580.95
3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 580,95 852,73 580,95 852,73
4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 852,73 1029,87 852,73 1029,87
 

5

 

Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1029,87 1691,15 1029,87 1691,15
6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1691,15 2346,93 1691,15 2346,93
7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2346,93 3563,86 2346,93 3563,86
8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2346,93 3563,86 2346,93 3563,86
9 Masa de cel puțin 38 tone 2346,93 3563,86 2346,93 3563,86
III 2 + 3 axe
1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1868,30 2599,99 1868,30 2599,99
2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2599,99 3533,04 2599,99 3533,04
3 Masa de cel puțin 40 tone 2599,99 3533,04 2599,99 3533,04
iV 3 + 2 axe
1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1650,44 2291,91 1650,44 2291,91
2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2291,91 3169,95 2291,91 3169,95
3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3169,95 4689,47 3169,95 4689,47
4 Masa de cel puțin 44 tone 3169,95 4689,47 3169,95 4689,47
V 3 + 3 axe
1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 938,55 1135,50 938,55 1135,50
2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1135,50 1696,65 1135,50 1696,65
3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1696,65 2700,13 1696,65 2700,13
 

4

 

Masa de cel puțin 44 tone

1696,65 2700,13 1696,65 2700,13

 

Art. 470  alin. (7)  Remorci, semiremorci sau rulote
 

Masa totală maximă autorizată

 

 

NIVELURILE  STABILITE

PRIN CODUL FISCAL

PENTRU ANUL 2022

NIVELURILE STABILITE

DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2022

Impozit – lei – Impozit – lei –
a. Până la 1 tonă, inclusiv 9,90 9,90
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 37,40 37,40
c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone 57,20 57,20
d. Peste 5 tone 70,41 70,41
Art. 470 alin. (8) Mijloace de transport pe apă
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal 23,11 23,11
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 61,62 61,62
3. Bărci cu motor 231,06 231,06
4. Nave de sport și agrement 0 – 1231,22 1231,22
5. Scutere de apă 231,06 231,06
6. Remorchere și împingătoare: X X
a) până la 500 CP, inclusiv 615,07 615,07
b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv 1000,16 1000,16
c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv 1538,21 1538,21
d) peste 4000 CP 2.461,36 2461,36
7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta 200,24 200,24
8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale: X X
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 200,24 200,24
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, inclusiv 308,08 308,08
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 539,14 539,14
Art. 472 alin. (2)  ) BONIFICAȚIE                                                                                               COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2022 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022
0% – 10% 5%

 

Notă:

Nivelul impozitului pe mijloacele de transport prevăzut de art. 470, alin. (2), (5), (6), (7) si (8) din Legea nr. 227/2015 Codul Fiscal se majorează cu 35% conform art. 2 alin. 1 din hotărâre.

 

 

 

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE  URBANISM, A AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE ȘI A ALTOR AVIZE ȘI AUTORIZAȚII

Art. 474 alin. (1)  

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban  

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL

PENTRU ANUL 2022

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2022

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism – lei – – lei –
a) până la 150 m² inclusiv 5,49 – 6,60 6,60
b) între 151 și 250 m² inclusiv 6,60 – 7,70 7,70
c) între 251 și 500 m² inclusiv 7,70 -9,90 9,90
d) între 501 și 750 m² inclusiv 9,90- 13,20 13,20
e) între 751 și 1.000 m² inclusiv 13,20-15,39 15,39
f) peste 1.000 m² 15,39+ 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2 15,39 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2
Art. 474 alin. (4)

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism

0 – 17 17,00
Art. 474 alin. (10) 

Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări

0 – 17 17,00
Art. 474 alin. (14)

Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice

0 – 8 8,00
Art. 474 alin. (15)

Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente

0 – 15 15,00
Art. 474 alin. (16)

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă

10 10,00
Art. 475 alin. (1)

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare

0 – 22 22,00
 

Art. 475 alin. (2) 

Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

0 – 88 88,00
Art. 475 alin. (3) lit. a)

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică pentru o suprafață de până la 500 m2, inclusiv

 

 

 

0 – 4402 2751 – zona A
2201 – zona B
1650 – zona C
1100 – zona D

 

Art. 475 alin. (3) lit. b)

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică pentru o suprafață mai mare de 500 m2

 

 

 

4402 – 8802 6052 – zona A
5501 – zona B
4951 – zona C
4401 – zona D

 

 

 

 

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE
Art. 477 alin. (5)

Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate

 

COTELE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2022 PENTRU ANUL 2022
1%  – 3% 3%
Art. 478 alin. (2)

Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2022 PENTRU ANUL 2022
– lei/m2 sau fracțiune de m2 – lei/m2 sau fracțiune de m2
a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică 0 – 35,20 35,20
b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj pentru reclamă și publicitate 0 – 25,30 25,30
 

CAPITOLUL VII – IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE

Art. 481 alin. (2)

Impozitul pe spectacole

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2022 PENTRU ANUL 2022
a) pentru spectacolul de teatru, balet, operă , operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală,  prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională 0% – 2% 2%
b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a) 0% – 5% 5%
CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2022
PENTRU ANUL 2022
Art. 486 alin. (1) Ø Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură și arheologice și altele asemenea. Sunt prevăzute în anexa nr. 6
Art. 486 alin. (2) ØTaxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localității unde acestea sunt utilizate, precum și taxe pentru activitățile cu impact asupra mediului înconjurător. Sunt prevăzute în anexa nr.6
Art. 486 alin. (4) Ø Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă. Taxa poate fi majorată prin hotărâre a consiliului local, fără ca majorarea să poată depăși 50% din această valoare*. 550 550
Art. 486 alin. (5) Ø Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri. 0 – 35 35,00

 

Notă:

 1. Nivelurile stabilite prin Codul Fiscal și valorile stabilite de către Consiliul local au fost indexate pentru anul 2022 cu indicele de inflație de 2,6%.
 2. Asupra taxei prevăzute la art. 478 alin. 2 din tabel se stabilește o cotă adițională de 20%.

 

 

Sancțiuni:

 

            Conform Art. 493, alin. (2) din Legea 227/2015 Codul Fiscal:

 

Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni:

 1. Depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2), din Legea nr. 227/2015 Codul Fiscal;

 

 1. Nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5) şi alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2), din Legea nr. 227/2015 Codul Fiscal;

 

 1. Contravenţia prevăzută la punctul 1 se sancţionează cu amendă de la 77 lei la 307 lei, iar cele de la punctul 2 cu amendă de la 307 lei la 765 lei;

 

 1. Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 357 lei la 1737 lei;

 

 1. Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin.(12) din Legea nr. 227/2015 Codul Fiscal în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 550 la 2752 lei;

 

 1. În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la punctele 3 şi 4 se majorează cu 300%;

 

 1. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane împuternicite din cadrul autorităţii administraţiei publice locale;

 

 1. Contravențiilor prevăzută în prezentul capitol li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificările și completările ulterioare.

TAXE PENTRU FOLOSIREA (OCUPAREA TEMPORARĂ) A LOCURILOR PUBLICE

Nr. crt. Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice Locaţia/ Piaţă Nivelurile aplicabile în anul fiscal 2022
1 pentru vânzarea de legume, fructe pe tarabă Hala Star 5 lei/mp/zi
2 pentru vânzarea de legume, fructe pe tarabă Piaţa Star 4 lei/mp/ zi
3 pentru vânzarea de legume, fructe pe tarabă Piaţa Astra 4,5 lei/mp/zi
4 pentru vânzare de produse alimentare Hala Brânzeturi-Lactate Astra 8 lei/mp/zi
5 pentru vânzarea de legume, fructe pe tarabă Piaţa Dacia 4 lei/mp/zi
6 pentru vânzare de produse alimentare Hala Brânzeturi-Lactate Dacia 8 lei/mp/zi
7 pentru vânzarea de legume, fructe pe tarabă Piaţa Tractorul 3,5 lei/mp/zi
8 pentru vânzare de produse alimentare Hala Brânzeturi-Lactate Tractorul 8 lei/mp/zi
9 pentru vânzarea de legume, fructe pe tarabă Piaţa Bartolomeu 3 lei/mp/zi
10 pentru vânzare de produse alimentare Hala Brânzeturi-Lactate Bartolomeu 6 lei/mp/zi
11 pentru vânzarea de alte produse și prestări de servicii Piaţa De Miercuri 2 lei/mp/zi
12 pentru vânzarea de alte produse şi prestări de servicii Talcioc Bartolomeu 2 lei/mp/zi
13 taxa acces turism Talcioc Bartolomeu 5 lei / zi / intrare
14 taxa acces utilitară Talcioc Bartolomeu 10 lei / zi / intrare
15 închiriere cântar electronic toate pieţele 7 lei/zi
16  închiriere vitrină frigorifică toate pietele 35 lei/ zi
17 închiriere halat alb + bonetă pânză toate pieţele 3 lei/ zi
 Taxă permis cărăuşie
18 perioada de valabilitate – o zi toate pieţele 5 lei/zi
19 perioada de valabilitate – o săptămână toate pieţele 30 lei/săptămână
21 perioada de valabilitate – o lună toate pieţele 60 lei/lună
Închiriere pat în dormitorul producători agricoli
22 sezon cald Piaţa Astra 12 lei pat/noapte
23 sezon rece Piaţa Astra 17 lei pat/noapte
24 depozitare marfă (langa taraba) toate pieţele 1/3 din val. taxei de ocupare aferenta locului de vanzare
25  depozitare în spaţii special amenajate Pieţele care deţin spaţii cu această destinaţie 1,5 lei/mp/ zi
26 taxa spaţii frigorifice toate pieţele 4 lei/ compartiment/ zi
27 taxa depozitare în locuri special amenajate toate pieţele 15 lei/boxa/ zi
28 taxa locuri de vânzare temporare pt activităţi sezoniere art. 29 si 30 alin.2 (brazi, pepeni, mărţisoare, etc) toate pieţele dublu tarifului stabilit pentru piaţa respectivă / mp
29 taxa eliberare copii cf. original documente toate pieţele 5 lei/pagina
30 taxa eliberare autorizaţie toate pieţele 70 lei /autorizatie
31 taxa eliberare duplicat autorizaţie toate pieţele 1/2 din valoarea de eliberare
32 ocuparea platourilor de depozitare a mărfurilor prin HCL nr. 595/2013 toate pieţele 1/3 din valoarea taxei de ocupare
33 taxă WC Public Agrement Tâmpa 2 lei / intrare
34 taxă WC Public Piaţa Sfatului 2 lei / intrare
35 taxa WC pieţe publice toate pieţele 1 leu/intrare
36 taxa abonament  WC pieţe publice toate pieţele 31 lei/lună
37 taxa închiriere cort tip Star toate pieţele 5 lei/zi/loc vânzare
38 taxa închiriere cort tip piata volantă toate pieţele 10 lei/zi/cort
Taxa automate/agregate dozatoare de lapte, înghetata sau alte dozatoare ce necesita operator Locaţia/Piata Nivelurile aplicabile in anul fiscal 2022
39 taxa agregat mare Piata Astra 21 lei/zi
40 taxa agregat mic Piata Astra 16 lei/zi
41 taxa agregat mare Piata Dacia 19 lei/zi
42 taxa agregat mic Piata Dacia 15 lei/zi
43 taxa agregat mare Piata Tractorul 17 lei/zi
44 taxa agregat mic Piata Tractorul 14 lei/zi
45 taxa agregat mare Piata Star 23 lei/zi
46 taxa agregat mic Piata Star 17 lei/zi
47 taxa agregat mare Piata Bartolomeu 17 lei/zi
48 taxa agregat mic Piata Bartolomeu 14 lei/zi
49 taxa automat cafea Piata De Miercuri 5 lei/zi
Taxa liberă trecere piaţă Locaţia / Piaţă Nivelurile aplicabile în anul fiscal 2022
50  pentru o zi / piaţă toate pieţele 5 lei
51  pentru o zi / toate pieţele toate pieţele 8 lei
52  lunar / piaţă toate pieţele 35 lei
53  lunar / toate pieţele toate pieţele 60 lei
54  trimestrial/ piaţă toate pieţele 80 lei
55 trimestrial / toate pieţele toate pieţele 120 lei
56  anual / piaţă toate pieţele 200 lei
57  anual / toate pieţele toate pieţele 300 lei
58  pentru acces pe timp de noapte (LT) toate pieţele Dublu faţă de nivelul taxei LT de zi
59  taxa eliberare duplicat permis libera trecere toate pietele 35 lei/permis
Taxa etichete produs – producatori agricoli cf. art. 14 alin. (3) Legea 145/2014 Locatia / Piata Nivelurile aplicabile in anul fiscal 2022
60 Etichete  produs (set 4 buc. mari) toate pietele 1 leu/set
61 Etichete produs (set 6 buc. mici) toate pietele 1 leu/set
 

Taxa pentru folosirea (ocuparea temporară) a locurilor publice

 

 

 

Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a

locurilor publice

NIVELURILE APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL 2022

Valoarea taxei, lei/ zi
I.                Locuri publice neamenajate:

 

1. pentru vânzare de cărţi, ziare, reviste şi alte produse 1,2 lei/ m.p./ zi

(exclus Piața Sfatului)

 

2. parcuri de distracţie ( maşinuţe, circ, etc.)

manifestări social-culturale ( concerte, târguri, etc.)

*Zona A: 3,0 lei/ m.p./ zi

(exclus Piața Sfatului)

*Zona B: 2,4 lei/ m.p./ zi

*Zona C: 1,2 lei/ m.p./ zi

*Zona D: 1,2 lei/ m.p./ zi

3. terase sau grădini de vară *Zona A: 2,4 lei/ m.p./ zi

*Zona B: 2,4 lei/ m.p./ zi

*Zona C: 1,2 lei/ m.p./ zi

*Zona D: 1,2 lei/ m.p./ zi

4. alte activităţi comerciale             *Zona A: 6 lei/ m.p./ zi

(exclus Piața Sfatului)

*Zona B: 4,8 lei/ m.p./ zi

*Zona C: 3,6 lei/ m.p./ zi

*Zona D: 2,4 lei/ m.p./ zi

 II.  Locuri publice în Piața Sfatului  – Brașov
1. Evenimente, manifestări și  alte activități  organizate de Primăria Brașov 3,0 lei/ m.p./ zi
3. Evenimente, manifestări și orice alte activități organizate fără participarea Primăriei Brașov
  a)     Fără scop comercial 3,0 lei/m.p./zi
  b)     Cu scop comercial 25 lei/m.p./zi
III.  Locuri publice în Staţiunea Poiana Braşov în perioada 15.03.2020-15.12.2020
1.  În cazul agenţilor care desfăşoară activităţi economice
a) terase de alimentaţie publică 0,60 lei/ m.p./ zi
b) alte activităţi economice 3,0 lei/ m.p./ zi
2. În cazul agenţilor care nu desfăşoară activităţi economice * 1 leu/ m.p./ zi

 

* Notă : În baza HCL 303/2011 în cazul în care agenţii economici din Poiana Braşov declară că nu desfăşoară activităţi economice şi în fapt se constată că desfăşoară activităţi economice, taxa ce va fi percepută va fi în cuantum de 6 lei/m.p./zi pentru activităţi economice şi 2,4 lei/m.p./zi pentru terase de alimentaţie publică. Taxele de ocupare temporară a locurilor publice astfel stabilite vor fi calculate începând cu  15 Martie  până la data constatării.

       

 

 

Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice

 

 

Denumirea taxei

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL FISCAL 2022
Valoarea taxei, lei/ zi
I Pentru depozitare materiale   1,2 lei/ m.p./ zi
II Pentru realizarea unor lucrări x

 

A. Lucrări de intervenţie de urgenţă la avariile
reţelelor de utilitate publică
1. Intervenţii executate în trotuare sau zone verzi 2,4 lei/ m.p./ zi
2. Intervenţii executate în carosabil, cu întreruperea 3,6 lei/ m.p./ zi
parţială a circulaţiei
3. Intervenţii executate în carosabil, cu întreruperea   totală a circulaţiei 6 lei/ m.p./ zi
B. Lucrări de săpătură pentru pozarea reţelelor tehnico-edilitare x
1. Lucrări autorizate ce se execută în trotuare sau  zone verzi 3,6 lei/ m.p./ zi
2. Lucrări autorizate ce se execută în carosabil, cu întreruperea parţială a circulaţiei 7,2 lei/ m.p./ zi
3. Lucrări autorizate ce se execută în carosabil, cu  întreruperea totală a circulaţiei 10,8 lei/ m.p./ zi
C. Montarea unor schele, utilaje şi instalaţii pentru realizarea unor lucrări x
1. Utilizarea parţială a trotuarelor 1,2 lei/ m.p./ zi
2. Utilizarea totală a trotuarelor cu asigurarea

circulaţiei prin tunel de protecţie

2,4 lei/ m.p./ zi
3. Utilizarea parţială a carosabilului fără oprirea  circulaţiei 3,6 lei/ m.p./ zi
4. Utilizarea carosabilului cu oprirea parţială a  circulaţiei 7,2 lei/ m.p./ zi
5. Utilizarea terenurilor virane şi zone verzi 1,2 lei/ m.p./ zi
6. Pentru lucrările: sunt scutite de plata taxei
·       intervenţii urgente la instalaţiile de utilitate

publică (apa, canal, gaz, electrice) efectuate de către agenții economici în termen de maxim 48 ore;

·       reabilitarea reţelelor de utilitate publică (apa, canal, gaz, electrice) efectuate de către agenții economici  în  termen de maxim 15 zile.

 

 

 

ALTE TAXE LOCALE

 

  Denumire taxă NIVELURILE APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL 2022

Valoarea taxei
1 taxă pentru eliberarea atestatului de administrator de condominii – persoane fizice 250 lei
2 taxă pentru autorizarea administratorilor de condominii – persoane juridice 300 lei
3 taxă de eliberare a unor documente de urbanism (PUZ, PUG) pe suport electronic (CD ;DVD) 0,00025 lei/m.p. teren studiat
4 taxă pentru eliberarea adeverinţelor de verificare a imobilelor revendicate  şi/sau  notificate în baza legilor proprietăţii
   – taxa de urgenţă 100 lei / nr.top şi/sau nr. cadastral din Cartea Funciară
   – taxă persoană fizică 20 lei / nr.top şi/sau nr. cadastral din Cartea Funciară
  – taxă persoană juridică 50 lei / nr.top şi/sau nr. cadastral din Cartea Funciară
5 taxa pentru eliberarea permiselor de liberă trecere pentru circulaţia autovehiculelor pe străzile municipiului Braşov :  
–    anual, program de noapte, sub 3,5 tone 1.800,00 lei
–    anual, program de noapte, peste 3,5 tone 3.600,00 lei
–    anual, program de zi, sub 3,5 tone 2.700,00 lei
–    anual, program de zi, peste 3,5 tone 5.400,00 lei
–    lunar, program de noapte, sub 3,5 tone 240,00 lei
–    lunar, program de noapte, peste 3,5 tone 450,00 lei
–    lunar, program de zi, sub 3,5 tone 360,00 lei
–    lunar, program de zi, peste  3,5 tone 680,00 lei
–    zilnice, sub 3,5 tone 15,00 lei
–    zilnice, peste 3,5 tone 30,00 lei
–    pentru zona istorică, tariful se majorează pentru fiecare tonă în plus peste 5 tone, până la 10 tone 30,00 lei/zi
–    pentru zona istorică, tariful se majorează pentru fiecare tonă în plus peste 10 tone, până la 16 tone 150,00 lei/zi
–    pentru drumul Braşov – Poiana Braşov şi străzile din Poiana Braşov tariful se majorează pentru fiecare tonă în plus peste 10 tone 20,00 lei/zi
–    pentru celelalte străzi din municipiul Braşov pe care sunt prevăzute interdicţii de circulaţie (acces interzis, limitare de tonaj) tariful se majorează pentru fiecare tonă în plus peste 26 tone. 20,00 lei/zi
–    pentru mijloacele auto care transportă produse alimentare perisabile şi posedă autorizaţii sanitar veterinare tarifele se reduc cu 50%  
–    pentru autovehiculele utilizate de agenţii economici care au contracte de prestări servicii cu administraţia locală tarifele se reduc cu 50%  
 –    pentru perioade mai mici de un an se vor percepe tarife fragmentate din tariful anual, dar nu mai puţin de 3 luni  
6 Taxă eliberare aviz solicitat prin Cerificatul de Urbanism 30,00 lei/aviz
7 Taxă aprobare tăierii unui pom de pe domeniul public sau privat al municipiului, este condiţionată de achitarea contravalorii a 3 puieţi, la următorele preţuri:  
–        pentru un puiet de arbore foios 35,00 lei
–        pentru un puiet de arbore răşinos 60,00 lei
În cazul în care cererea de tăiere se referă la arbori ornamentali decorative, se achită:  
–        pentru un puiet foios ornamental 50,00 lei
–        pentru un puiet răşinos ornamental 75,00 lei
–        pentru un puiet arbust foios 20,00 lei
–        pentru un puiet arbust răşinos 30,00 lei
–        pentru un fir de gard viu 3,00 lei
–        pentru fiecare arbore aprobat pentru tăiere în Poiana Braşov 200,00 lei
8 Taxa pentru eliberarea fotocopiilor după documentele existente în arhiva instituţiei, sau care nu au fost încă predate la arhivă:  
–        pagină format A 4 1,00 lei
–        pagină format A 3 2,00 lei
–        pagină format A 2 4,00 lei
–        pagină format A 1 8,00 lei
–           pagină format A 0 16,00 lei
Pentru documentele ce poartă viza “conform cu originalul”, astfel:
–        pagină format A 4 2,50 lei
–        pagină format A 3 5,00 lei
–        pagină format A 2 10,00 lei
–        pagină format A 1 20,00 lei
–        pagină format A 0 40,00 lei
9 Taxa pentru eliberarea fotocopiilor solicitate în temeiul Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public: 1 leu/fiecare pagina A4
10 Taxa pentru eliberarea de seturi de date (harta de bază a Municipiului Braşov) în format hârtie şi format electronic
–        plan pe format hârtie (format A3), scara 1:1500 15,00 lei
–        plan în format electronic (format A3), scara 1:1500 30,00 lei
Cost plan/km Cost plan întreg mun. Braşov
–        artere (cost plan) 12,00 lei 4.440,00 lei
–        artere şi elemente de siguranţa circulaţiei 36,00 lei 13.320,00 lei
–        artere, elemente de siguranţa circulaţiei şi schipare edilitară 61,00 lei 22.570,00 lei

 DIRECTOR DIRECŢIA FISCALĂ BRAŞOV                   

             Ec. Marian Mihăiță Voinescu       

                 

PROCEDURA

PRIVIND MODUL DE CALCUL ȘI PLATĂ A TAXELOR INSTITUITE ÎN TEMEIUL

ART. 486  DIN LEGEA 227/2015  PRIVIND CODUL FISCAL

 

Art.1 Taxele stabilite în condițiile art. 486  din Legea 227/2015, privind Codul Fiscal  sunt prevăzute în anexa nr.6a Hotărârii Consilului Local privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2022.

Art.2  Locurile publice pentru care sunt instituite taxele prevăzute la art.1 din prezenta procedură sunt pieţele şi alte locuri amenajate şi neamenajate de pe raza administrativă a Municipiului Brașov.

Art.3 Taxele sunt stabilite pentru fiecare metru pătrat de teren ocupat şi pentru fiecare zi calendaristică.

Art.4 Taxele stabilite pentru utilizarea bunurilor din incinta pieţelor (halate, bonete, paturi etc.) sunt percepute pentru fiecare zi sau noapte, după caz.

Art.5 Taxele pentru libera trecere, sunt stabilite diferit în funcţie de intervalul calendaristic (zi, lună, trimestru sau an) şi în funcţie de accesul doar într-o piaţă sau toate pieţele.

Art.6 Taxele pentru utilizarea temporară a locurilor publice neamenajate sunt stabilite în funcţie de zonă, metru pătrat de teren utilizat şi pe zi de utilizare.

Art.7 Taxele zilnice pentru utilizarea locurilor publice prin activități de genul lucrări de intervenții la rețelele de utilități  publice, intervenții în carosabil, montări de schele, utilaje şi/sau instalații pe trotuare sau alte zone aparținând domeniului public sunt stabilite în funcție de tipul de activitate, metri pătraţi de teren ocupat şi ziua sau zilele calendaristice afectate acestor activităţi.

Art.8 Taxele pentru utilizarea locurilor publice prin accesul pe străzile din Municipiul Braşov pentru care sunt stabilite restricţii de circulaţie, faţă de gabaritul autovehicolului sunt stabilite în funcţie de masa autovehicolului, perioada de timp de utilizare (anual, lunar, zilnic) şi zona unde sunt situate străzile.

Art.9 Taxele percepute pentru eliberarea diverselor înscrisuri, certificate, adeverinţe sunt stabilite în funcţie de numărul de pagini eliberate.

Art.10. Taxele pentru aprobarea tăierii pomilor sau arborilor de pe domeniul public sau privat al Municipiului Brașov, vor reflecta contravaloarea a trei puieţi în funcţie de specia de pom, arbore sau arbust tăiat.

Art.11 Taxa pentru eliberarea adeverinţelor de verificare a imobilelor revendicate şi/sau notificate în baza legilor proprietăţii, va fi stabilită pentru fiecare carte funciară şi/sau adresa stradală ce urmează a fi verificată.

Art.12 Taxele stabilite în  temeiul art. 486 din Legea nr.227/2015  privind Codul Fiscal vor fi percepute anterior utilizării sau solicitării bunului sau serviciului taxabil.

 

                                   

PROCEDURA

PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI DATORAT PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT AGRICOLE UTILIZATE EFECTIV ÎN DOMENIUL AGRICOL

 

Art. 1 În vederea acordării scutirii la plata impozitului datorat pentru mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol solicitantul depune la Direcția Fiscală Brașov următoarele documente:

 

 1. Cerere scrisă prin care solicită această facilitate. Cererea se depune până la 31.12.2021.
 2. Certificat de înregistrare sau înmatriculare a mijlocului de transport agricol.
 3. Cartea de identitate a mijlocului de transport agricol.
 4. Copie a actului de identitate al solicitantului.
 5. Declarație pe propria răspundere a solicitantului, sub sancțiunea legii penale, declarație conform căreia mijlocul de transport agricol este utilizat efectiv în domeniul agricol.

 

Art. 2 Scutirea de la plata impozitului pentru mijloacele de transport agricol utilizate efectiv în domeniul agricol se acordă începând cu 1 ianuarie a anului fiscal următor celui în care contribuabilii prezintă Direcției Fiscale documentele prevăzute la articolul 1 din prezenta procedură.

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI LOCAL

Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2022

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședința ordinară din data de ……….

Analizând Referatul de aprobare nr. …………………….  al Primarului Municipiului Braşov,

în calitate de iniţiator;

Având în vedere prevederile:

 • 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția României, republicată;
 • articolul 9 paragraful 3 din Carta Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 • 7 alin. (2) dinLegea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
 • 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și art. 761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare;
 • 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
 • HG nr.77/2003 privind instituirea unor masuri pentru prevenirea accidentelor montate si organizarea activitatii montane in munti;
 • 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
 • 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
 • Hotărârii Consiliului Local nr. 322/2005 privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării, republicată;
 • Hotărârii Consiliului Local nr. 236/2015 privind zonarea Municipiului Brașov, republicată;

În temeiul prevederilor  art 129 alin (1), (2) lit b), alin (4) lit c),  art 139 alin (3) lit c), art 154 alin. (1), art 196 alin (1) lit a)și art. 243 alin (1) lit a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂŞTE:

 Art. 1. (1) Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pentru anul 2022, se stabilesc potrivit prezentei hotărâri.

(2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor, taxelor locale, și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Municipiului Brașov și sunt prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. (1) Se stabilește o cotă adițională de 35% în cazul impozitului pe mijloacele de transport prevăzute de art. 470 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

(2) Se stabilește o cotă adițională de 0,1 % , respectiv o majorare de 50% față de nivelul impozitului/taxei, în cazul impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale deținute de persoanele juridice, prevăzute de art. 460 alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

(3) Se stabilește o cotă adițională de 0,5%  respectiv o majorare de 38,462% față de nivelul impozitului/taxei, în cazul impozitului/taxei pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice prevăzute la art. 460 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

(4) Se stabilește o cotă adițională de 2,5%  respectiv o majorare de 50% față de nivelul impozitului/taxei în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință , pentru clădirile deținute de persoanele juridice prevăzute la art. 460 alin. 8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

(5) Se stabilește o cotă adițională de 20% pentru taxa de afișaj în scop de reclamă și publicitate prevăzută de art. 478 alin. 2 lit. a și b din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

(6) Criteriile în funcție de care se stabilesc cotele suplimentare prevăzute la alineatele (1), (2), (3) (4) și (5) sunt de natură economică cu impact asupra încasărilor la bugetul local al Municipiului Brașov.

 

Art. 3. (1) Se aprobă majorarea cu până la 500%, începând cu al treilea an a impozitului pentru terenul agricol neîngrijit timp de doi ani consecutivi, în condițiile stabilite prin Hotărâre a Consiliului Local, potrivit art. 489, alin. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

(2) Criteriile de încadrare a terenurilor în categoria celor prevăzute la alineatul (1) se stabilesc prin Hotărârea Consilului Local.

 

Art. 4. (1) Se aprobă majorarea cu până la 500%a impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Brașov, potrivit art. 489, alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

(2) Criteriile de încadrare a clădirilor și terenurilor în categoria celor prevăzute la alineatul (1) se stabilesc prin Hotărârea Consilului Local.

Art. 5. (1) Contribuabilii persoane fizice și juridice de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Brașov, care prestează servicii de cazare sau care prestează servicii de transport pe cablu și alte asemenea, datorează taxa specială salvamont-salvare în munți și prevenirea accidentelor turistice, după cum urmează:

– pentru servicii de cazare 2 lei/zi/turist.

– pentru servicii de transport pe cablu 0.80% din veniturile încasate.

(2) Se aprobă regulamentul privind impunerea,încasarea și utilizarea taxei speciale salvamont conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

(3) Se aprobă declarația de impunere pentru taxa specială salvamont, formular prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

 

Art. 6. (1)Se instituie taxa specială pentru promovarea turistică a municipiului Brașov prin aplicarea unui tarif de 1 leu/zi/turist.

(2) Se aprobă regulamentul privind instituirea și utilizarea taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului Brașov, conform anexei nr. 4care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă declarația decont pentru taxa specială pentru promovarea turistică, formular prevăzut în anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.

 

Art. 7. (1) Nivelurile altor taxe locale prevăzute de art. 486 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal se stabilesc pentru anul fiscal 2022 la valorile cuprinse în anexa nr. 6 la prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă procedura privind modul de calcul și plata taxelor instituite în temeiul art.486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cuprinsăîn anexa nr. 7 la prezenta hotărâre.

 

Art. 8. (1) Se acordă scutirea la plata impozitului pentru clădirile prevăzute la art.456, alin.2, lit.m, respectiv clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice.

(2) Facilitățile prevăzute la alineatul (1) se acordă în baza HCL nr. 99/2012 privind aprobarea acordării de facilități fiscale proprietarilor care execută lucrări de reabilitare termică a apartamentelor din blocurile de locuințe sau a imobilelor individuale.

 

Art. 9. Se acordă scutirea la plata impozitului pentru clădirile prevăzute la art. 456 alin. 2 lit. c din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, respectiv clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, cu excepția celor care sunt folosite pentru activități economice.

 

Art. 10. Se acordă scutirea la plata impozitului pe clădire, pentru clădirile prevăzute de art. 456 alin. 2 lit. ldin Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, respectiv clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/minimis,  având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat.

 

Art. 11. Se acordă scutirea la plata impozitului pe teren, pentru terenurile prevăzute la art. 464 alin. 2 lit. ddin Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, respectiv terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, cu excepția celor care sunt folosite pentru activități economice.

 

Art. 12. Se acordă scutirea la plata impozitului pe teren, pentru terenurile prevăzute de art. 464 alin. 2 lit. k din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, respectiv terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/minimis, având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat.

 

Art. 13. Se acordă scutirea la plata impozitului pentru mijloacele de transport utilizate efectiv în domeniul agricol, potrivit art. 469, alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, conform procedurii prevăzute în Anexa 8.

 

Art. 14. Nivelul bonificației acordată pentru plata cu anticipație stabilită potrivit art. 462, alin. 2, art. 467, alin. 2 și art. 472, alin. 2 se stabilește în procent de 5%.

 Art. 15. În cazul mijloacelor de transport hibride impozitul se reduce potrivit art. 470, alin. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 95%.

 

Art. 16. În vederea acordării facilităților prevăzute la art. 8-13, contribuabilii trebuie să depună documente justificative care să ateste situațiile respective până la 31 decembrie a anului precedent pentru care se solicită facilitatea fiscală.

 

Art.17. Prevederile prezentei hotărâri se completează cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 

Art.18.  Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.19. Primarul Municipiului Brașov și Direcția Fiscală Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind modificarea HCL …………………..

Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2022

 

Prin Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal au fost adoptate noile reglementări în materie fiscală, inclusiv la nivel local. Astfel, în Titlul IX din actul normativ mai sus menționat sunt prezentate impozitele și taxele locale așa cum acestea au fost stabilite de către legiuitor.

În algoritmul de calcul al impozitelor și taxelor locale anumite valori au fost stabilite însăși prin Codul Fiscal, iar altele au fost determinate între anumite cote procentuale, lăsându-se la latitudinea Consiliilor Locale stabilirea valorilor între limitele prevăzute de lege.

Pentru anul 2022 la nivelul Municipiului Brașov impozitele și taxele locale nu vor fi majorate față de nivelul stabilit pentru anul 2021.

În ce privește segmentul facilităților fiscale, se propune ca pentru anul 2022 să fie acordate sub forma scutirii de la plată a impozitului pe clădiri, teren și mijloace de transport pentru următoarele situații:

 

 

În cazul  impozitului pe clădiri pentru:

 

 1. clădirile prevăzute la art. 456 alin. 2 lit. c din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, respectiv clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, cu excepția celor care sunt folosite pentru activități economice.
 2. clădirile prevăzute de art. 456 alin. 2 lit. l din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, respectiv clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/minimis,  având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat.  
 3. clădirile prevăzute la art. 456, alin.2, lit.m, respectiv clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice.

 

 

 

 

 

 

 

În cazul impozitului pe teren pentru:

 

 1. terenurile prevăzute la art. 464 alin. 2 lit. d din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, respectiv terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, cu excepția celor care sunt folosite pentru activități economice.
 2. terenurile  prevăzute de art. 464 alin. 2 lit. k din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, respectiv terenurile aflate în proprietatea agenților economici, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/minimis, având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat.

 

 

În cazul impozitului pentru mijloacele de transport:

 

 1. se propune scutirea la plata impozitului pentru mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol.

 

Referitor la incidența în cauză a art. 491 alin. 1, respectiv indexarea sumelor aferente oricărui impozit  sau taxă stabilită pe baza unei anumite sume în lei, în funcție de rata inflației pentru anul fiscal anterior, este de precizat faptul că, întrucât rata inflației pentru anul 2020 are o valoare pozitivă, respectiv 2,6% conform comunicatului Institutului Național de Statistică, în cazul oricărui impozit sau taxă locală care constă într-o anume sumă în lei sau care este stabilită în baza unei anumite sume în lei, sumele respective vor fi indexate cu un procent de 2,6%.

 

Pe cale de consecință în parametri fiscali actuali, se propune indexarea taxelor și impozitelor locale la nivelul anului 2022 cu indicele de inflație aferent anului 2020, respectiv cu 2.6%, în condițiile art. 491 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 

 

Detaliem în cele ce urmează  propunerile privind cazurile în care deliberativul local poate stabili obligații fiscale în condițiile Codului Fiscal.

 

Cota impozitului pentru clădirile rezidențiale și clădirile anexă prevăzută la art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal , aflate în proprietatea persoanelor fizice se propune la valoarea de  0,1 %. 

Cota impozitului pentru clădirile nerezidențiale prevăzută la art. 458 alin (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,   aflate în proprietatea persoanelor persoanelor fizice se propune la valoarea de  0,20 %.

Cota impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale prevăzută la art. 460 alin. (1)  din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,  deținute de persoanele juridice se propune la valoarea de 0,20 %. 

Cota impozitului/taxei pentru clădirile nerezidențiale prevăzută la art. 460 alin. (2)  din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,  aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, se propune la valoarea de 1,30 %.

 

Nivelul impozitului pe teren prevăzut la art. 465 alin. (2)  din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință, terenuri cu construcții, se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului exprimată în ha cu suma corespunzătoare, prevăzute în tabelul următor :

 

Zona în cadrul localității NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL FISCAL 2022  – lei/ha –
Nivelurile impozitului/taxei,  pe ranguri de localități
I
A 11261,53
B 8477,78
C 56947,03
D 2657,22

 

În cazul unui teren amplasat în extravilan prevăzut la art. 465 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului exprimată în ha cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Nr. crt. Categoria de folosință Impozit

(lei)

1 Teren cu construcții 34,10
2 Teren arabil 55,01
3 Pășune 30,81
4 Fâneață 30,81
5 Vie pe rod, alta decât cea prevazută la nr. crt. 5.1 60,52
5.1 Vie până la intrarea pe rod 0,00
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevazută la nr.crt. 6.1 61,62
6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0,00
7 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră,  cu excepția celui prevăzut la nr. crt.7.1 17,60
7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție 0,00
8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenjări piscicole 6,60
8.1 Teren cu amenajări piscicole 37,40
9 Drumuri și căi ferate 0,00
10 Teren neproductiv 0,00

 

În cazul vehiculelor înregistrate prevăzute la art. 470, alin. (2), punctul II din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se propune suma de 4,40 lei/200 cm³ pentru cele cu capacitate sub 4800 cm³,  suma de 6,60 lei/200 cm³ pentru cele cu capacitate peste 4800 cm³ și suma de 165 lei pe an pentru cele fără capacitate cilindrică evidențiată.

Pentru mijloacele de transport hibride, impozitul datorat se propune a fii redus cu 95 % .

În cazul mijloacelor de transport pe apă, respectiv nave de sport și agrement prevăzute la art. 470 alin. (8)  din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, impozitul se propune la valoarea de 1.231,22 lei/an.

Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism prevăzută de art. 474 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, în mediul urban este egală cu suma corespunzătoare prevăută în tabelul următor:

 

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism

 

–        lei –
a)     până la 150 m²,  inclusiv 6,60
b)     între 151 și 250 m²,  inclusiv 7,70
c)     între 251 și 500 m²,  inclusiv 9,90
d)     între 501 și 750 m²,  inclusiv 13,20
e)     între 751 și 1.000 m²,  inclusiv 15,39
f)      peste 1.000 m², 15,39 + 0,01 lei/m², pentru fiecare m² care depășește 1.000 m²

 

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului județean prevăzută de  art. 474 alin. (4)  din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,  se stabilește în sumă de 17 lei .

Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări prevăzută la art. 474 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se calculează prin înmulțirea nr. de m² de teren ce vor fi efectiv afectați la suprafața solului de foraje și excavări cu o valoare de 17 lei.

Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice prevăzute la art. 474 alin. (1)4  din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,  este de 8 lei pentru fiecare m² de suprafață ocupata de construcție.

 

Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri, branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu prevăzute de art. 474 alin. (15)  din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, este de 15 lei pentru fiecare racord.

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă prevăzute de art. 474 alin. (16)  din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se stabilește în sumă de 10 lei.

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare prevăzute de art. 475 alin. (1)  din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal se stabilește la suma de 22 lei.

Taxa pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol prevăzută de  art. 475 alin. (2)  din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se stabilește în cuantum de 88 lei.

 

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică  prevăzută la  art. 475 alin.  (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se stabilește diferențiat  pe zonele din cadrul localității,  în funcție de suprafețele aferente ativităților respective, după cum urmează :

 • pentru o suprafața aferentă de până la 500 m²
 1. 2751 lei – zona A
 2. 2201 lei – zona B
 3. 1650 lei – zona C
 4. 1100 lei – zona D
 • pentru o suprafață mai mare de 500 m²
 1. 6052 lei – zona A
 2. 5501 lei – zona B
 3. 4951 lei – zona C
 4. 4401 lei – zona D

 

Cota taxei pentru servicii de reclamă și publicitate prevăzută de  art. 477  din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se stabilește în procent de  3 %  și se aplică la valoarea serviciilor de reclamă și publicitate.

Taxa pentru afișaj  în scop de reclamă și publicitate  prevăzută de  art. 478  din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se determină prin înmulțirea nr. de  m² sau a fracțiunii de m² a suprafeței afișajului pentru reclamă și publicitate cu suma 36,20 lei, în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, și cu suma de 25,30 lei în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei alte structuri de afișaj pentru reclamă și publicitate.

 

În cazul impozitului pe spectacole prevăzut la  art. 480  din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,  se stabilește cota de impozit după cum urmează:

 1. cota de 2 % în situația prevăzută la art. 481 alin. 2 lit. a, respectiv în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională;
 2. cota de 5 % în situația prevăzută la art. 481 alin. 2 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, respectiv în cazul oricărei alte manifestări artistice decît cele enumerate la litera a.

 

Nivelurile altor taxe locale prevăzute de art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se stabilesc pentru anul fiscal 2022 la valorile cuprinse în Anexa nr. 6 la prezentul proiect de hotărâre.

 

         Se propune aprobarea  procedurii privind modul de calcul și plată a taxelor instituite în temeiul art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, conform Anexei nr. 7 la prezentul proiect de hotărâre.

 

Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă prevăzută de art. 486 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se propune în sumă de 550 lei.

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau, de pe alte asemenea planuri  deținute de consiliile locale prevăzută de  art. 486 alin. (5)  din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se propune în sumă de  35 lei.

 

Se propune o cotă adițională de 35% în cazul impozitului pe mijloacele de transport prevăzute de art. 470 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

 

De asemenea se propune o cotă adițională de 0,1 % în cazul impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale deținute de persoanele juridice prevăzute de art. 460 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, si o cotă adițională de 0,5% în cazul impozitului/taxei pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice prevăzute la art. 460 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Pentru plata cu anticipație până la data de 31 martie a impozitului pe clădiri, teren și auto, datorat pentru întregul an de către contribuabili se propune acordarea unei  bonificații de 5%.

Se propune acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri, pentru clădirile prevăzute la art. 456 alin. 2 lit. m respectiv clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice, pe baza procesului – verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cume este prevăzut în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011. Precizăm că aceste facilități se acordă în baza HCL nr. 99/2012 privind aprobarea acordării de facilități fiscale proprietarilor care execută lucrări de reabilitare termică a apartamentelor din blocurile de locuințe sau a imobilelor individuale.

In ce privește, majorarea obligațiilor fiscale, se propune majorarea cu 500% a impozitului pentru terenul agricol neîngrijit timp de doi ani consecutivi , începând cu al treilea an în condițiile stabilite prin hotărâre a Consiliului Local. Se propune de asemenea  majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilanul Municipiului Brașov, clădirile și terenurile la care am facut referire mai sus, criteriile de încadrare în categoria acestor imobile, se adoptă prin hotărâre a Consiliului Local.

Referitor la regimul juridic al taxelor speciale, acestea fac obiectul de reglementare al art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Prezentul proiect de hotărâre propune pentru anul 2022 stabilirea a două taxe cu regim special. Avem pe de o parte taxa specială salvamont, iar pe de altă parte taxa specială pentru promovare turistică.

 

 

Referitor la taxa specială salvamont menționăm următoarele:

 

Prin HG nr. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane și organizarea activității de salvare în munți, este reglementată întreaga activitate de salvare în munți, începând de la inființarea serviciilor Salvamont la nivelul unităților administrative pe teritoriul cărora sunt amenajate trasee montane și/sau pârtii de ski atribuțiile acestor servicii, inclusiv aspecte legate de finanțare. Conform art. 16 din actul normativ mai sus menționat finanțarea acestor servicii se face din bugetele proprii ale unității administrativ teritoriale respective.

În temeiul prevederilor art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publce locale pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale aprobă taxe speciale. Cuantumul acestor taxe se stabileşte anual iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţare aserviciilor publice de interes local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a acestor servicii.

 

În vederea finanțării acestei activități legiuitorul a creat posibilitatea consiliilor locale să înființeze taxe speciale. Astfel potrivit art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice, deliberativele locale pot adopta taxe speciale.

Propunem prin prezentul proiect de hotărâre ca taxa de salvamont pentru servicii de cazare să fie de 2 lei/zi/turist, iar pentru servicii de transport pe cablu să fie de 0,80 % din veniturile încasate.

 

 

Referitor la taxa specială pentru promovarea turistică precizăm:

 

Conform art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Municipiului Brașov poate adopta taxe speciale.

Cuantumul taxei se stabilește în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pentru funcționarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice și juridice, Primăria Municipiului Brașov aprobă taxe speciale.

Cuantumul acestora se stabilește anual, iar veniturile obținute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înființarea serviciilor publice de interes local, precum și pentru finațarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare a acestor servicii.

În conformitate cu pct. 161 lit. b) din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în vederea asigurării resurselor financiare pentru promovarea turistică, Primăria municipiului Brașov poate institui taxe speciale pentru cazarea în structuri de cazare, de agrement sau pentru alte activități turistice.

Conform art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare:

„(1) Pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice, precum și pentru promovarea turistică a localității, consiliile locale, județene și Consiliul Local al Municipiului Brașov, după caz, pot adopta taxe speciale.

(2) Domeniile în care consiliile locale, județene și Consiliul Local al Municipiului Brașov, după caz, pot adopta taxe special pentru serviciile publice locale, precum și cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finațele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.“

Potrivit art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare:

„Pentru  funcționarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice și juridice, consiliile locale, județene și consiliul Municipiului Brașov, după caz, aprobă taxe speciale.

Cuntumul taxelor special se stabilește anual, iar veniturile obținute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înființarea serviciilor publice locale precum și pentru finațarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționarea acestor servicii.

Prin regulamentul aprobat de autoritățile deliberative se vor stabili domeniile de activitate și condițiile în care se pot institui taxele speciale, modul de organizare și funcționare a serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele respective.“

În conformitate cu pct. 161 lit. b) din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare „în vederea asigurării resurselor financiare pentru promovarea turistică, consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot institui taxe speciale, ca de exemplu: pentru cazarea în structuri de cazare, de agrement sau pentru alte activități turistice, stabilite prin hotărâre a consiliului local, în limitele și condițiile legii.“

Propunem aşadar ca taxa pentru promovare turistică să fie stabilită prin aplicarea unui tarif de 1 leu/zi/turist.

 

S-a avut în vedere tariful de 1 leu/zi/turist deoarece în vechea reglemetare fiscală acest venit al bugetului local a făcut obiect de reglementare a taxei hoteliere. Aceasta se stabilea potrivit art. 278 din Legea nr. 571/2003 privind vechiul Cod fiscal, de către Consiliul Local, în cotă de 1% din valoarea totală a tarifului de cazare. Apreciem că modalitatea de determinare a taxei sub forma procentuală, chiar în procent de 1%, a reprezentat o sarcină fiscală prea mare pentru contribuabili, dovadă în acest sens stă și faptul că legiuitorul, prin noile reglementări fiscale, a abogat-o, lăsând la latitudinea deliberativului local stabilirea și cuantumul acesteia. Tariful de 1 leu/zi/turist a rezultat ca urmare a analizării acestei taxe de către comisia economică și comisia juridică a Consiliului Local Brașov.

 

Având în vedere că municipiul Braşov este o zona turistică importantă în economia naţională, prin eliminarea taxei hoteliere s-a constatat o diminuare a veniturilor bugetare, iar pentru reechilibrarea bugetară, pe de o parte şi pentru susţinerea şi promovarea turismului local pe de altă parte, propunem adoptarea acestei taxe pentru promovare turistică, în cuantum de 1 leu/zi/turist.

 

 

 

 

 

 

 

Faţă de cele prezentate mai sus şi în conformitate cu prevederile art 129 alin. (1), alin (2) lit. b, alin (4) lit. c  alin 14 şi art 139 alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ supunem, spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local al Municipiului Braşov, Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2022 în forma prezentată.

 

 

 

            Menționăm că valorile impozitelor și taxelor locale care constau intr-o suma in lei sau care este stabilita in baza unei sume in lei vor fi indexate cu rata inflatei a anului precedent respetiv 2,6%.

In baza aceluiasi articol 491 alin 1 indice 1 sumele prevazute in tabelul din sfera articoplului 470 alin 5 si 6 impozitul mijloacelor de transport in cazul mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizata agala sau mai mare cu 12 t si pentru mijloacele de transport in cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier de transport marfa cu masa totala maxima  autorizata agala sau mai mare de 12 t, indexarea va avea in vedere rata de schimb a monedei euro in vaguare a primei zi lucratoare a lunii octombrie a fiecarui an.

                                                

 

 

 

One thought on “Primăria Brașov pregătește o creștere de taxe și impozite

 • 14 februarie 2021 la 15:22
  Permalink

  Carevasăzică numai veniturile statului se indexează cu inflația, în timp ce veniturile prostimii care plătește taxe, nu se indexează deloc. Punct.

  Răspunde

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: