Primăria a scos la licitaţie salubrizarea şi deszăpezirea oraşului pentru următorii 4 ani

Marţi, 30.01.2018, a fost publicat anunţul de participare (cu nr. 182298) privind ,,Delegarea serviciilor de salubrizare şi deszăpezire a căilor publice din Municipiul Braşov”.

Obiectul acestei proceduri este de a încheia un acord-cadru, pentru o perioadă de 4 ani, pentru asigurarea serviciilor de salubrizare şi deszăpezire, respectiv: servicii de măturat, spălat, stropit, întreţinere a căilor publice şi cosit, greblat şi întreţinerea curăţeniei în zonele verzi, precum şi combaterea înzăpezirii, combaterea poleiului, activităţi de deszăpezire, de îndepărtare a zăpezii, de prevenire a înzăpezirii şi de prevenire a producerii poleiului. Acordul-cadru se va încheia cu maxim 4 operatori economici.

,,În cursul zilei de astăzi a fost postat anunţul privind licitaţia pentru asigurarea salubrizării şi deszăpezirii domeniului public, iar la începutul lunii martie vom avea deschiderea ofertelor. Am ales varianta acordului-cadru deoarece ne oferă, pe parcursul celor 4 ani, posibilitatea de a controla mai bine serviciile şi a le adapta în funcţie de necesităţi. Sper să finalizăm cât mai repede această procedură şi, dacă este posibil, să începem activitatea de salubrizare în baza noilor contracte încă din trimestrul II“, a declarat viceprimarul Laszlo Barabas.

 

Detalii procedură:

Obiectul procedurii: Delegarea serviciilor de salubrizare şi deszăpezire a căilor publice din Municipiul Braşov;

Durata contractului: 48 de luni;

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 05.03.2018;

Tipul procedurii: licitaţie deschisă;

Valoarea estimată a contractului, pentru 4 ani, pentru cele două loturi: între 44,047,948.8  si  176,191,795.22 lei, fără TVA.

Criterii de evaluare: preţul cel mai mic;

Împărţire pe loturi: două loturi;

Sectorul 1 cuprinde cartierele: Noua, Astra, Scriitorilor, Răcădău, Centru, Şchei şi Poiana Braşov,

Sectorul 2 cuprinde cartierele: Timiş-Triaj, Craiter, Gării, Tractorul, Bartolomeu, Stupini, Braşovul Vechi, Florilor.

Delimitarea celor 2 sectoare se face de către străzile: Zizinului, Toamnei, Mihail Kogălniceanu, Iuliu Maniu, Nicolae Iorga, Lungă, Şirul Livezii.

Prevederi caiet de sarcini – extras:

IV.3. SERVICIUL DE SALUBRIZARE

Măturatul, spălatul, stropirea, întreţinerea căilor publice şi cosit, greblat şi întreţinere curăţenie zone verzi.

Art. 9. Descrierea activităţilor:

Activitatile de măturat, spălat, stropit, întreţinere a căilor publice si cosit, greblat si intretinere curatenie zone verzi se desfăşoară în scopul aducerii domeniului public în stare de curăţenie.

Aceaste activitati presupun următorul ciclu de operaţii:

 • măturatul carosabilului, trotuarelor, pieţelor, locurilor de parcare, precum şi al suprafeţelor anexe ale spaţiilor de circulaţie, de odihnă sau de agrement;
 • spălatul carosabilului şi al trotuarelor;
 • stropitul carosabilului;
 • cosit, greblat şi întreţinere curăţenie zone verzi;
 • colectarea deşeurilor stradale;
 • transportul deşeurilor stradale;
 • sortarea/ valorificarea deseurilor;
 • eliminarea deseurilor stradale;
 • dezinfectarea autospecialelor folosite la transportul deşeurilor stradale de către operator.

 

Natura deşeurilor stradale ce trebuie colectate: deşeurile rezultate din măturarea manuală, răzuitul la rigolă, golirea coşurilor pentru hârtii, depuneri de deşeuri în locuri nepermise, diferite obiecte aruncate pe stradă.

Domeniul public ce urmează a fi menţinut în stare salubră cuprinde toată suprafaţa carosabilului şi a trotuarelor, pasajele subterane, pasajele supraterane, pieţele publice.

 

Art. 11. Colectarea deseurilor stradale reprezinta  strângerea deşeurilor specifice căilor de circulaţie publică, provenite din activitatea cotidiană a populaţiei, de la spaţiile verzi, de la animale, din depunerea de substanţe solide provenite din atmosferă, inclusiv sortarea şi stocarea preliminară a lor în vederea transportării la o instalaţie de tratare. Natura deseurilor stradale ce trebuie colectate: deseuri rezultate din maturarea manuala, razuitul la rigola, golirea continutului cosurilor de gunoi/containerelor, depuneri de orice tip de deseuri in locuri nepermise (cu exceptia de deseuri periculoase), diferite obiecte aruncate pe strada, inclusiv animalele moarte de pe domeniul public.

Art. 12. Colectarea reziduurilor stradale se va face strict in recipiente acoperite.

Art. 13. Se interzice depozitarea temporară a reziduurilor stradale, între momentul colectării şi cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuşi pe trotuare, scuaruri, spaţii verzi ori altele asemenea.

Art. 14. In cazul in care reziduurile stradale rezultate din activitatile de maturat si intretinere nu au fost amestecate cu alt tip de deseuri se vor transporta cu mijloce de transport adecvate direct la depozitul de desuri, fara a mai fi necesara efectuarea operatiei de sortare.

Art. 15. Transportul deseurilor stradale se va efectua cu autovehicule destinate acestui scop, acoperite si prevazute cu dispozitive de golire automata a recipientilor de colectare, care sa nu permita imprastierea deseurilor sau a prafului , emanarea de noxe sau scurgeri de lichide in timpul transportului. Starea tehnică a autovehiculelor trebuie să fie corespunzătoare circulaţiei pe drumurile publice şi să prezinte o bună etanşeitate a benelor de încărcare, fără scurgeri de levigat sau alte lichide.

Art. 16. Pentru deplasare se vor folosi traseele cele mai scurte, cu cel mai redus risc pentru sănătatea populaţiei şi a mediului, care au fost aprobate de autorităţile administraţiei publice locale.

 

IV.4. SERVICIUL DE DESZAPEZIRE

Art. 19. Deszapezirea consta in efectuarea unor lucrari specifice de indepartare a zapezii sau a ghetii si de combatere a poleiului in scopul asigurarii circulatiei autovehiculelor si pietonilor in conditii de siguranta.

Art. 20. Activitatea se executa ziua si noaptea, in functie de necesitate si are ca scop mentinerea in stare practicabila a arterelor de circulatie, cuprinzand urmatoarele operatii:

 1. a) curatatul manual al zapezii si ghetii;
 2. b) pluguitul;
 3. c) combaterea poleiului;
 4. d) curatarea de zapada si gheata a gurilor de scurgere;
 5. e) incarcat, transportat zapada si gheata.

Art. 21. Domeniul public ce urmeaza a fi mentinut in stare practicabila cuprinde toata suprafata carosabilului, a aliniamentelor stradale si a trotuarelor, a statiilor de transport in comun, a parcarilor, pasajelor pietonale, trecerilor de pietoni, fara zonele verzi.

Art. 22. (1) Pentru realizarea acestui complex de lucrari se folosesc mijloace mecanice specializate sau generale si forta de munca umana.

(4) Operatorul serviciilor de deszapezire trebuie sa fie integral pregatit de interventie (utilaje, materiale, forta de munca, etc.) pana cel tarziu in data de 20 octombrie, aceasta stare fiind mentinuta cel putin pana la data de 15 martie

(5) Operatorul va incheia contract cu A.N.M. pentru furnizarea informaţiilor meteo.

Art. 23 Operatorul va lua toate masurile pentru a fi gata de actiune la intreaga capacitate atat umana si din punct de vedere al utilajelor si echipamentelor in maxim 30 minute de la primirea dispozitiei de lucru lansata de concedent

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: