Prima grijă a noului primar. Ce se va discuta la prima ședință extraordinară a Consiliului Local

Ședință extraordinară la Consiliul Local Brașov. În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2), lit. a), art. 134, alin. (3), lit. b), alin. (5),       lit. a), a^1), a^2),  art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, aducem la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Braşov că şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov va avea loc în ziua de 13 noiembrie 2020, orele 12,00, prin mijloace electronice printr-o platformă on-line de video-conferință conform prevederilor art. 29^1 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Brașov aprobat prin H.C.L. nr. 612/2019, republicată,  cu următorul,

PROIECT AL ORDINII DE ZI :

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov – noiembrie 2020.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și al numărului de beneficiari, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Brașov, anul școlar 2020 – 2021, semestrul I.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brașov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

  1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților unității administrativ teritoriale Municipiul Brașov în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. RIAL S.R.L. Brașov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

  1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților unității administrativ teritoriale Municipiul Brașov în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. TETKRON S.R.L.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

  1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților unității administrativ teritoriale Municipiul Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. RATBV S.A.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

  1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale Unităților de Învățământ Preuniversitar din Municipiul Brașov, pentru anul școlar 2020 – 2021.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

  1. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității H.C.L. nr. 349 din 30 iunie 2020.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: