Președintele Consiliului Județean Brașov spune una, Curtea de Conturi alta. Noi vom publica raportul pentru ca toți brașovenii să cunoască adevărul!

”Pentru ca in spatiul public s-au vehiculat informatii trunchiate privind rezultatele misiunii de audit a Curtii de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi Brasov desfasurata la Consiliul Judetean Brasov pentru anul financiar 2017” spune presedintele Consiliului Judetean Brasov intr-un comunicat de presa. Pentru a lamuri cu acte concrete aceasta problema, nu prin conferinte de presa, Transilvania365 va publica integral aici raportul Curtii de Conturi, pentru a nu se mai lasa loc de intrepretari din partea unora sau altora.

Cert este ca ”Acțiunile de audit/control efectuate în anul 2018 s-au localizat cu preponderență la instituții publice, care au reprezentat 96,6% din totalul entităților supuse verificării. Pe categorii de entității, acțiunile desfășurate au vizat 84 entități din administrația publică locală, ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite, din care 25 entități ai căror conducători au calitatea de ordonatori principali de credite și 59 entități ai căror conducători au
calitatea de ordonatori terțiari de credite (57 de entități au fost verificate odată cu entitatea ierarhic superioară și 2 entități prin acțiuni distincte) și 3 operatori economici de subordonare locală.

Urmare acțiunilor de audit/control finalizate până la data raportării, la nivelul unităților administrativ-teritoriale și operatorilor economici de subordonare locală, au fost constatate abateri de la reglementările legale care au avut ca efect producerea de prejudicii în gestionarea resurselor publice, nestabilirea și nevirarea la bugetele locale și bugetul general consolidat al statului, în totalitate și la termenele legale, a impozitelor, taxelor și a vărsămintelor, precum și
reflectarea nereală a patrimoniului public și privat în situațiile financiare anuale verificate„ se arata in raportul Camerei de Conturi Brasov.

Situația sintetică a rezultatelor acțiunilor de audit/control se prezintă astfel:
mii lei
Estimări abateri                                                              Accesorii                             Total estimari

1. Venituri suplimentare                  3822                           139                                      3961

Prejudicii                                        2169                            68                                        2237

3. Abateri financiar-contabile        19.328(000) lei             0                                        19.328

Total sume                                        25.319                         207                                      25.526

 

 

Sumele estimate ale abaterilor constatate la nivelul entităților verificate

Rezultatele acțiunilor de audit/control, pe fiecare entitate, sunt prezentate în tabelul următor:
mii lei

Institutii                    Venituri suplimentare                          Prejudicii                        Abateri financiar-contabile

UATJ Brasov                         8                                                      187                                     2958

Muzeul de Etnografie Bv     0                                                      187                                       28

UATM Brasov                      3.114                                                260                                       3.654

UATM Făgăras                     153                                                    57                                        663

UATO Râșnov                       98                                                       0                                         978

UATO Rupea                        115                                                     0                                           19

UATC Apata                          8                                                       263                                        232

UATC Beclean                      29                                                      143                                         551

UATC Cincu                          8                                                        241                                          0

UATC Comăna                     6                                                         41                                            3

UATC Dumbrăvița               25                                                        17                                           1.201

UATC Fundata                     9                                                          58                                            0

UATC Hoghiz                      17                                                        78                                             0

UATC Jibert                         7                                                          108                                           2.735

UATC Lisa                           10                                                         350                                           0

UATC Măieruș                     46                                                         2                                               719

UATC Mândra                     35                                                          2                                              3.138

UATC Șinca                         0                                                           118                                            104

UATC Șoarș                        0                                                            38                                               325

UATC Ticuș                         29                                                          112                                              42

UATC Ucea                         0                                                            41                                               414

UATC Viștea                      81                                                            92                                               0

Direcția de Pază

și Ordine a
Județului Brașov               0                                                                 1                                                777

Regia Publică Locală
Ocolul Silvic „Pădurile
Făgărașului” RA Voila       163                                                             8                                                 794

Unitatea de Asistență
Medico-Socială de
Pneumoftiziologie Sânpetru 0                                                            1                                                   0

SC Altitudinea 1040
Predeal SRL Predeal              0                                                           19                                                 21

Total sume                           3.961                                                      2.237                                            19.328

NOTĂ: Nu au fost întocmite fișe pentru:
– UATO Predeal, UATO Zărnești și UATC Prejmer, la care nu au fost constatate
deficiențe în urma desfășurării acțiunii având ca temă „Controlul legalității contractării sau
garantării, precum și a utilizării și rambursării finanțărilor rambursabile la nivelul unităților
administrativ-teritoriale”

De exemplu, la Consiliul Judetean Brasov este clar ca:

Misiunile de audit financiar au evidențiat că situațiile financiare anuale întocmite de majoritatea entităților auditate nu oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlaltor informații referitoare la activitatea desfășurată de acestea, ca urmare a erorilor și abaterilor de la dispoziții legale constatate în activitatea financiar-contabilă auditata.
Principalele categorii de abateri identificate sunt:
erori la înregistrarea în evidența contabilă a unor elemente patrimoniale sau
neînregistrarea unor active fixe în evidența contabilă (UATJ Brașov);

raportarea eronată în contul de execuție a elementelor componente a datoriei publice
locale (UATJ Brașov);

”Cauzele care au determinat apariția acestor abateri au constat în neorganizarea sau organizarea defectuoasă și funcționarea necorespunzătoare a sistemului de control intern managerial, insuficienta pregătire profesională a personalului din compartimentele financiarcontabile sau neresponsabilizarea acestuia, neaplicarea sau interpretarea eronată a prevederilor legale în domeniul financiar-contabil”, spun reprezentantii Camerei de Conturi Brasov.

Tot ce a fost publicat in articol poate fi gasit in raportul Curtii de Conturi-Camerei de Conturi Brasov.

Vezi raportul!

http://www.curteadeconturi.ro/Publicatii/Rapoarte_Locale_2017/BRASOV/Raport.pdf

 

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: