Președintele Consiliului Județean Brașov a condus ședința ordinară a Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CDR) Centru

Am condus astăzi, şedinţa ordinară a Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CDR) Centru, în calitatea mea de vicepreşedinte al forului deliberativ al Regiunii Centru.

Pe ordinea de zi am avut 12 proiecte de hotărâri, analize şi informări cu privire la activitatea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru.

După aprobarea Raportului de activitate al Agenției pe anul 2020, a documentelor financiar-bugetare anuale şi a Bugetului multianual de venituri şi cheltuieli pentru următorii trei ani, am discutat pe tema implementării Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020 la nivelul Regiunii Centru şi am fost informaţi cu privire la stadiul elaborării POR 2021-2027.

De asemenea, am aprobat Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027 şi am dat aviz pozitiv pentru Protocolul de colaborare interinstituțională dintre Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Finanțelor Publice și Agențiile pentru Dezvoltare Regională privind creare și dezvoltarea structurilor de management și control pentru implementarea Programelor Operaționale Regionale 2021-2027.

Foarte important, pe baza consultării prealabile cu colegii mei preşedinţi de consilii judeţene şi primari, reprezentanţi ai celor şase judeţe în CDR Centru, am aprobat în această şedinţă proiectele de infrastructură de transport județene propuse ca prioritare la finanțare în cadrul POR 2021-2027 şi am stabilit alocarea aferentă finanțării infrastructurii școlilor speciale pentru următorul exerciţiu financiar.

Nu în ultimul rând, am aprobat participarea ADR Centru în proiectul „Climate-Resilient, Innovative and Economically attractive Mountain Regions/ Regiuni Montane reziliente la schimbările climatice, inovatoare si atractive din punct de vedere economic” și a contribuției proprii aferente bugetului alocat.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: