Prefectul îi răspunde primarului Scripcaru: ”Primăria Brașov este proprietarul celor două imobile cunoscute ca Turnul Negru și Turnul Alb, ca urmare, nu este nevoie de nici o Hotărâre de Guvern”

Instituția Prefectului județul Brașov aduce clarificări cu privire la unele bunuri imobile cu destinația de monumente istorice de pe raza orașului Brașov, în urma declarațiilor tendențioase, cu informații incorecte, lansate luni, 22 iulie 2019, de primarul municipiului Brașov, Scripcaru George, care a afirmat că „Primăria a finalizat lucrările de reparaţii curente şi de întreţinere la căile de acces către turnurile, bastioanele și zidurile de apărare ale Brașovului și intenționează să le redea circuitului turistic, deși încă așteaptă Hotărârea de Guvern care va reglementa trecerea acestor monumente de la Consiliul Județean la Primăria Brașov”.

Mai mult, primarul Scripcaru George a subliniat: „Am făcut acea intervenție de urgență pentru obiectivele istorice care sunt sau nu sunt ale județului sau ale municipiului, am făcut un protocol cu Consiliul Județean, în așteptarea unei hotărâri de guvern care nu mai vine, am primit și un răspuns de la Prefectură, care ne spune exact ce știam”, solicitând Instituției Prefectului să facă mai mult pentru „a soluționa această problemă, având în vedere că, fiind reprezentantul Guvernului în teritoriu, ar trebui să fie interesat și de problemele cu care se confruntă Brașovul”.

Pentru o corectă informare a opiniei publice, vă aducem la cunoștință că Instituția Prefectului județul Brașov a purtat în permanență o corespondență cu Primăria municipiului Brașov referitoare la obiectivul turistic în speță – Cetatea Fortificată a Braşovului.

Astfel, Primăriei municipiului Brașov i s-a adus la cunoștință, față de promovarea unui proiect de HG de către Instituția Prefectului Județului Brașov, având ca obiect „transmiterea imobilului denumit generic „Complex-Cetate”, situat în municipiul Brașov, identificat în CF 130755 Brașov, sub nr. top 2068/1/2, din domeniul public al statului  în domeniul public al municipiului Brașov și în administrarea Consiliului local Brașov, că situația juridică nu este definitivă, decizia civilă nr.1067/AP/2017 fiind supusă recursului la Înalta Curte de Casație și Justiție. Cauza se află în momentul de față în procedură de filtru, termenul de judecată urmând să fie stabilit ulterior.

Așa cum a precizat și MDRAP, prin adresa nr.51367/9.04.2019, adresă care a fost comunicată și Primăriei municipiului Brașov, promovarea unui proiect de HG, având ca obiect schimbarea domenialității îmobilului cu denumirea „Complex-Cetate” se poate realiza doar după finalizarea litigiului mai sus menționat, ulterior clarificării situației juridice a bunului vizat.

În ceeea ce privește celelalte obiective la care primarul Scripcaru George face referire, suntem în măsură să anunțăm că, OUG nr. 57/03..07.2019 privind Codul Administrativ, care a intrat în vigoare în 05.07.2019, la art. 289 precizează condițiile de inventariere din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale.

Astfel, la alin. (2) este specificat: „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale se întocmește și se actualizează de către o comisie special constituită, condusă de autoritatea executivă ori de o altă persoană împuternicită să exercite atribuțiile respective, după caz”. Această comisie se constituie prin dispoziția fiecărei autorități executive a unității administrativ-teritoriale și are obligația să actualizeze inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale în termen de cel mult 90 de zile de la modificarea regimului juridic al bunurilor respective. Inventarul prevăzut la alin. (2) se atestă prin hotărâre a autorității deliberative a fiecărei unități administrativ-teritoriale, hotărâre care va fi însoțită, sub sancțiunea nulității, constatată în condițiile legii, cel puțin de următoarele documente: a) acte doveditoare ale dreptului de proprietate, însoțite de extrase de carte funciară, din care să reiasă înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară și faptul că bunul în cauză nu este grevat de sarcini; b) declarație pe propria răspundere a secretarului general al unității administrativ-teritoriale din care să reiasă că bunul în cauză nu face/face obiectul unor litigii la momentul adoptării hotărârii.

Potrivit extraselor de carte funciară (CF) nr. 131033 și 114504, Primăria municipiului Brașov este proprietarul celor două imobile cunoscute ca Turnul Negru și Turnul Alb, ca urmare, nu este nevoie de nici o Hotărâre de Guvern pentru ca Primăria municipiului Brașov să se achite de obligațiile ce-i revin ca proprietar de CF și anume, de a întreține aceste imobile.

Prefectul Rasaliu Marian: „Primarul Scripcaru George ori a intrat în campanie electorală și atacul nefondat este singura armă pe care o are la dispoziție, ori nu ascultă ce i se spune din partea specialiștilor din Primărie, care știu să interpreteze corect legea. Cât privește Cetatea Brașovului, Scripcaru George știe foarte bine că este un obiectiv aflat în litigiu, dar cu toate acestea aruncă vina pe Guvern pentru situația incertă, după părerea lui. Pe de altă parte, Codul administrativ vine în ajutorul administrațiilor locale, astfel că monumentele istorice aflate în proprietatea orașului pot fi puse în valoare după cum se dorește. În fapt, Primăria municipiului Brașov are chiar obligația de a întreține aceste obiective. Vă asigur că eu, ca prefect al județului, tratez cu toată seriozitatea problemele Brașovului și ale brașovenilor, în concordanță cu legile”.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: