Pot fi angajații obligați să se prezinte la locul de muncă, în situația în care un coleg de-al lor a fost depistat cu COVID?

  • În situația în care este imperios necesară prezența angajatului la locul de muncă, angajatorul va trebui să asigure sănătatea și securitatea angajaților.
  • Angajatorul nu va putea considera eventualul refuz al angajatului de a se prezenta la muncă ca fiind abatere disciplinară, atunci când există suficiente elemente care pot determina concluzia existenței unui risc de infectare cu virusul COVID-19.
CLUJ-NAPOCA, 16 Noiembrie 2020: Recent a fost elaborat ”Ghidul angajatorului privind măsurile de gestionare a infecției cu COVID-19 la locul de muncă”, bazându-se pe resurse, orientări și directive publicate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), guverne, patroni și Organizații patronale (OP), publicat de Camera Australiană de Comerț și Industrie (ACCI). Ghidul a fost elaborat în beneficiul angajatorilor și Organizațiilor Patronale (denumite OP în continuare) din întreaga lume, deoarece acestea se adaptează la schimbările curente, generate de pandemia de COVID-19.
Conform ghidului, deși ”angajatorul a întreprins măsuri rezonabile și practice pentru a aborda și minimiza riscul de expunere la locul de muncă, unii salariaţi pot întâmpina, în continuare, probleme cu privire la expunere, inclusiv expunerea în timp ce se deplasează la locul de muncă cu transportul public. În aceste situații, angajatorul poate dispune ca lucrătorul să muncească de acasă, iar în cazul în care natura funcției de serviciu nu este potrivită pentru munca la distanță, angajatorul trebuie să ia în considerare opțiunea ca lucrătorii să-și ia zilele de concediu plătit acumulate sau concediu din cont propriu.”
Analizând aceste îndrumări, putem stabili de la bun început că recomandarea fără echivoc este aceea ca, în situația în care este posibil, munca să se presteze de la domiciliu. Prin această măsură se dorește eliminarea contactelor dintre angajați și astfel diminuarea riscurilor de infectare cu acest virus.
“În situația în care munca prestată nu se poate desfășura de la domiciliu, ținând cont de natura acesteia, angajatorul are obligația de a asigura sănătatea și securitatea în muncă a angajaților, conform prevederilor legale naționale deja menționate, coroborate cu măsurile dispuse de autoritățile naționale prin alte acte normative privind înlăturarea riscurilor de infectare cu COVID-19 la locul de muncă.” afirmă Lucian Pop, avocat Iordăchescu & Asociații.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: