Peste 30 milioane de euro pentru canalizare și apă potabilă la Săcele

Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în Municipiul Săcele au fost cuprinse în lista prioritară de investiții din Master Planul Județului Brașov, propuse pentru a se realiza din fondurile europene.
Astfel Municipiul Săcele, în calitate de beneficiar/investitor și Operatorul Regional Compania Apa Brașov, în calitate de operator/investitor, au întocmit împreună programul de măsuri privind infrastructura de apă uzată și apă potabilă din Municipiul Săcele.
În acest context, Administrația săceleneană s-a angajat la întocmirea documentațiilor tehnice și execuția de reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare în cartierele Baciu și Cernatu (27 de străzi), cu o valoare totală de 43.893.054 lei (cu TVA), după cum urmează:
-reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare în cartier Baciu (13 străzi) în valoare de 22.974.164 lei – lucrare aflată în curs de execuție prin finanțare de la bugetul de stat și de la bugetul local
-reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare în cartier baciu, etapa II (5 străzi), în valoare de 9.129.092 lei
-reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare în cartier Cernatu (9 străzi), în valoare de 11.789.798 lei
Pentru ultimele două proiecte au fost realizate studiile de fezabilitate și aprobați indicatorii tehnico-economici.
În ceea ce privește Operatorul Regional Compania Apa Brașov, acesta s-a angajat la întocmirea documentațiilor tehnice și execuția lucrărilor de reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare în tot restul Municipiului Săcele, însumând 56,88 km de rețele de apă și 60,29 km de rețele de canalizare. La acestă dată studiul de fezabilitate este finalizat și depus spre avizare la Autoritatea de Implementare, pentru finanțare din Fonduri Europene prin rogramul Operaționalde Infrastructură Mare (POIM), iar proiectul tehnic se află în faza de avizare la autoritatea de mediu.
Investițiile pentru Municipiului Săcele se ridică la valoarea de 25.611.000 euro, fără TVA. Din această sumă 16.488.000 euro sunt pentru rețele de canalizare menajeră, iar 9.123.000 euro pentru rețele de alimentare cu apă. Perioada estimată pentru implementarea proiectului este 2021 – 2027.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: