Persoanele cu dizabilități pot alege decontarea carburantului în locul biletelor gratuite pentru transportul interurban

Facilitatea se aplică doar persoanelor încadrate în gard de handicap grav sau accentuat n O persoană cu handicap nu va putea solicita, în același an, și decontarea carburantului și eliberarea biletelor gratuite n Limitele valorilor decontate sunt de 1500 de lei/an pentru gradul grav și 750 de lei/an pentru gradul accentuat n Cererea pentru decont se depune la sediul DGASPC Brașov din str. Apullum nr 3, în cel mult 60 de zile de la data efectuării călătoriei n

Anul 2021 vine cu noutăți în ceea ce privește gratuitatea pe transportul interurban pentru persoanele cu dizabilități. Astfel, autoritățile au decis ca persoanele cu dizabilități, încadrate în gradul grav și accentuat, să poată poată alege între biletele gratuite pentru deplasarea interurbană sau decontarea costului cu combustibilul consumat pentru a se deplasa cu mașina.

Astfel, prin Legea nr.193/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost introdusă modificarea prevederilor art. 24 alin.(9) care prevăd decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, a familiei, asistentului personal, însoțitorului sau a furnizorului de servicii sociale, ca alternativă la acordarea gratuității la transportul interurban. Întrucât prevederile art.24 alin.(1) cu privire la acordarea gratuității la transportul interurban se aplică numai persoanelor cu handicap grav și accentuat, alternativa la acest beneficiu se aplică în acest moment doar acestor categorii de persoane.

Bilete gratuite sau decont

Persoanele încadrate în grad de handicap grav și accentuat vor completa, pentru fiecare an în parte, o cerere-tip cu privire la exprimarea opțiunii pentru decontarea carburantului sau eliberarea biletelor gratuite de transport interurban. În situația în care persoana cu handicap optează pentru acordarea gratuității la transportul interurban în baza biletelor de transport interurban, aceasta nu poate solicita decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul. Dacă a fost exprimată opțiunea pentru decontarea carburantului de către persoana cu handicap, nu se mai acordă bilete de transport interurban asistentului personal al persoanei cu handicap grav.

 

 

Cum se calculează suma aferentă carburantului ce poate fi decontată

 

Textul de lege privind decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul stabilește limita valorilor decontate la 1.500 lei anual, pentru persoanele cu handicap grav, respectiv la 750 lei anual, pentru persoanele cu handicap accentuat. Calculul sumei aferente carburantului pentru care se face decontarea se realizează pe baza tarifelor legitimațiilor de călătorie pentru călătoria cu trenul interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, chiar dacă ruta declarată de persoana cu handicap nu este prevăzută cu infrastructură feroviară. Numărul de km aferenți distanței parcurse de către persoana cu handicap, cuprinsă între localitatea de plecare și localitatea de destinație declarată se stabilește utilizând site-ul: https://distanta.ro. De exemplu, pentru deplasarea cu autoturismul pe ruta Brașov – București, suma care se decontează este de 48,6 lei, ceea ce la un preț mediu de 5,20 de lei /litru de carburant înseamnă că vor fi decontați cel mult 9,35 litri de carburant, indiferent care este consumul real al autoturismului.

 

Cum se face decontul

 

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1118/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1.017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, precum și pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cererea de decontare se depune la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, în termen de 60 de zile de la data efectuării călătoriei, și este însoțită de bonul/bonurile fiscal(e) de carburant, emis(e) de societățile de distribuție a produselor petroliere în original. De asemenea, modalitatea de decontare a carburantului prevede atât depunerea unor documente justificative în perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap, cât și calculul distanței pentru care se decontează carburantul și a numărului de călătorii efectuat. Decontarea se face în termen de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de decontare și a documentelor aferente, suma urmând a fi virată în contul beneficiarului.

Nu se poate face decontarea o singură dată pe an, indiferent dacă certificatul care atestă încadrarea în grad de handicap are valabilitate permanent sau este reînnoibil. În situația în care termenul de valabilitate a documentului care atestă încadrarea în grad de handicap expiră în cursul anului 2021, numărul de călătorii pentru care se decontează carburantul nu poate depăși numărul de călătorii prevăzut la art. 24 alin.(1) și (3) din lege, respectiv: 24 de călătorii pentru persoana cu handicap grav și 12 călătorii pentru persoana cu handicap accentuat, indiferent de numărul de luni rămase până la sfârșitul perioadei de valabilitate a acestuia.

În cazul în care valoarea tarifului prevăzută în Convenție pentru numărul de kilometri efectuați este mai mare decât cea cuprinsă în bonul fiscal, suma maximă decontabilă este suma prevăzută în bonul fiscal.

 

Pentru ce deplasări se va deconta carburantul

 

În conformitate cu prevederile HG 1118/2020, Anexa 3, decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismului se efectuează atât pentru autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, cât și a familiei, asistentului personal, însoțitorului sau a furnizorului de servicii sociale. Însoțitorul poate fi orice persoană care acompaniază persoana cu handicap și asigură conducerea autovehiculului în timpul deplasării, inclusiv asistentul personal profesionist, însă beneficiul decontării carburantului revine persoanei cu dizabilitate.

Nu pot fi decontate călătoriile cu microbuzul, pentru acestea existând alternativa gratuității la transportul interurban (bilete gratuite de călătorie, în funcție de tipul de handicap), dacă deplasarea se efectuează cu mijloace de transport în comun, în situația existenței convenției privind transportul persoanelor cu handicap semnată între DGASPC Brașov și transportatorul în cauză.

Nu pot fi decontate nici călătoriile cu taxiul, întrucât actul normativ prevede clar că decontarea se acordă doar pentru călătorii interurbane, la cererea de decont urmând a fi atașate doar bonuri fiscale de carburant emise de societățile de distribuție a produselor petroliere.

 

Când și unde pot fi depuse cererile pentru decontare

 

Cererile tip pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul pot fi descărcate de pe pagina oficială a DGASPC Brașov (www.dgaspcbv.ro), secțiunea Formulare, sau pot fi ridicate de la ghișeele deschise la sediul din str. Apullum nr. 3.

Cererile de decont, însoțite de copie după actul de identitate, după certificatul de încadrare în grad de handicap, extras de cont și bonurile fiscale în original vor putea fi depuse doar la ghișeele deschise la sediul DGASPC Brașov din str. Apullum nr. 3, sau transmise prin poștă, pe adresa DGASPC Brașov, str. Apullum nr. 3, Brașov, în atenția Serviciului Evidență și Stabilire Beneficii de Asistență Socială. Cererile de decont nu pot fi transmise pe email, ca urmare a obligativității depunerii bonului fiscal în original.

Programul de lucru cu publicul al ghișeelor de pe str. Apullum nr 3 este zilnic, de luni până vineri, între orele 09.00 – 13.00.

Persoanele care doresc eliberarea biletelor gratuite de transport interurban se pot prezenta la ghișeele de pe str. Apullum nr. 3, în intervalul orar precizat anterior, doar în baza unei programări prealabile, fie la telefon 0268.474348, 0268.428616 sau 0268.414032 (după intrarea robotului se apasă tasta 1 și apoi tasta 4), sau la email serviciulplati@dgaspcbv.ro

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: