Performanță prin educație practică, proiect derulat prin Camera de Comerț Brașov

Camera de Comerț și Industrie Brașov, în calitate de beneficiar al finanțării, în parteneriat cu Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF, implementează în perioada 01.10.2020 – 31.01.2023, proiectul “Performanță prin educație practică”, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului: 4.657.362,35 lei
Valoarea nerambursabilă din FSE / Program Operațional Capital Uman 2014-2020: 3.958.758,00 lei

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii şi a relevanţei pregătirii practice pentru 245 de studenţi şi masteranzi printr-un program integrat de orientare, consiliere în carieră şi stagii de practică organizate în companii din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, care să asigure inserţia pe piaţa muncii a cel puţin 86 studenţi sau absolvenţi.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Dezvoltarea a 20 de parteneriate cu potenţiali angajatori relevanţi din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, și nu numai, pentru dezvoltarea de acțiuni comune în cadrul unui program integrat de orientare, consiliere şi stagii de practică care să faciliteze tranziția de la școală la viața activă pentru 245 de absolvenți.
2. Creșterea gradului de pregătire practică pentru cei 245 de participanţi la program pe parcursul celor 24 de luni şi dobândirea unei calificări la finalizarea programului pentru cel puţin 177 (72,2%) dintre aceştia ca urmare a participării la program, precum şi inserţia pe piața muncii pentru 86 dintre participanți (35,10%).
3. Dezvoltarea, în baza parteneriatelor încheiate, a unui sistem de informare coordonată între Universităţi și angajatori privind nevoile specifice de pe piața muncii pe parcursul celor 24 de luni care să asigure relevanţa pregătirii profesionale a studenţilor/masteranzilor pentru piaţa muncii.

 

GRUPUL ȚINTĂ vizat prin proiect are în vedere un număr de 245 studenți (ISCED 5 – 7) din Regiunea Centru, în special studenți din centru universitar Braşov care fac parte din cadrul facultăţilor: Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor, Facultatea de Comunicare și Relații Publice, Facultatea de Psihologie și Științele Educație şi Facultatea de Drept.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

 Activitatea 1 – Derularea unei campanii de promovare și stakeholder engagement în vederea identificării partenerilor angajatori și atragerii grupului ținta;
 Activitatea 2 – Organizarea și derularea serviciilor de orientare și consiliere profesională a studenților și masteranzilor;
 Activitatea 3 – Organizarea și derularea stagiilor de practică;
 Activitatea 4 – Dezvoltarea unui sistem de informare coordonată între furnizorul de servicii educaționale și angajatori şi elaborarea unui document cadrul pentru îmbunătățirea ofertei educaționale.

REZULTATE PROPUSE:

– 245 studenţi care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă, din care: 25 studenţi aparţinând minorităţii romă sau studenţi din mediul rural;
– 177 studenţi care dobândesc o calificare la încetarea calităţii de participant;
– 30 studenţi care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calităţii de participant;
– 86 studenţi care îşi găsesc un loc de muncă la încetarea calităţii de participant.

Date de contact:

• CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE BRAȘOV – Manager de proiect
Daniela Emilia GIOL, tel. 0728.137.728, e-mail: daniela.giol@ccibv.ro

• CONFEDERAȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ANTREPRENORIAT FEMININ – CONAF – Coordonator partener Cristina CHIRIAC, tel. 0758.833.790, e-mail: office@conaf.ro

“Proiect cofinanţat din Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: