Ordinul Președintelui ANAF nr. 51/2020 pentru modificarea și completarea formularelor 100 și 710 a fost transmis la Monitorul Oficial

Modificarea și completarea formularului 100 ”Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” și a formularului 710 ”Declaraţie rectificativă” au fost aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 51/2021.
Modificarea și completarea formularelor menționate au fost necesare ca urmare a modificărilor aduse Codului fiscal prin Legea nr.153/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru completarea Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, Legea nr. 262/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum și prin Legea nr.296/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.
Modificările, care se adresează contribuabililor plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, au vizat cuprinderea în cele două formulare a unor rânduri dedicate declarării:
– sponsorizărilor și burselor acordate elevilor şcolarizaţi în învăţământul profesional-dual în conformitate cu prevederile art.25 alin.(4) lit.c) din Legea nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
– costulului de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale puse în funcțiune.
Formularul 100 se utilizează începând cu obligațiile fiscale care au termenul legal de declarare 25 ianuarie 2021 inclusiv, iar formularul 710 se utilizează, după caz, începând cu data intrării în vigoare a ordinului.
Prin același ordin, a fost completat Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat cu o nouă poziție pentru declararea plăților reținute la sursă, de către CEC Bank – S.A., în contul impozitului pe venit, în conformitate cu prevederile art.68^2 și ale art.115 alin.(1^2) din Codul fiscal. Aceste prevederi legale se aplică începând cu termenul de declarare 25 februarie.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: