Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din 22 decembrie 2021

Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din 22 decembrie 2021

Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 22 decembrie 2021:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de 25 noiembrie 2021 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare la data de 30.11.2021 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna noiembrie 2021 pentru cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de reşedinţă – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 3, 4.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării sumei de 5.000 lei din bugetul local al Municipiului Săcele cu destinaţia ,,ajutor de urgenţăˮ, doamnei Madaraș-Fântânaru Simona-Nicoleta, cu domiciliul în Municipiul Săcele, Cart. Ștefan cel Mare, bl. 20, sc. A, et. 1, ap. 8- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 3, 4.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării sumei de 5.000 lei din bugetul local al Municipiului Săcele cu destinaţia ,,ajutor de urgenţăˮ domnului Gîfu Ioan Traian, cu domiciliul în Municipiul Săcele, Str. Al. I. Lapedatu nr. 135 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 3, 4.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării sumei de 5.000 lei din bugetul local al Municipiului Săcele cu destinaţia ,,ajutor de urgenţăˮ doamnei Șofran Lenuța, cu domiciliul în Municipiul Săcele, Str. Al. I. Lapedatu, nr. 135 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 3, 4.

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea efectuării în anul 2022 a concediului de odihnă anual neefectuat de către Primarul Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4.

10. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar în anul şcolar 2022-2023 de pe raza Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 3, 4;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție de către Societatea Servicii Săcelene S.R.L. în speța ce face obiectul Dosarului nr. 4635/62/2021, având ca obiect litigii de muncă, aflat pe rolul Tribunalului Brașov- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în justiție de către Societatea Servicii Săcelene S.R.L. în vederea recuperării unor debite de la CNAS-CJAS Brașov- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de prestări servicii silvice – exploatări forestiere a
masei lemnoase pentru partizi 284/2100156801370 din U.P. VII Doftana, 306/2100156801620 din U.P. VI Tarlung, 308/2100156801640 din U.P. V Tesla – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4;

14. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în H.C.L. nr. 262/28.10.2021 privind aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „CONSTRUIRE LOCUINȚE SOCIALE”, în cartierul Gârcini din Municipiul Săcele, jud. Brașov – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 4;

15. Proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L. nr. 160/25.07.2018 privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul „Reabilitare trotuare și accese strada Barajului” și modificați prin H.C.L. nr. 47/28.02.2019 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4;

16. Proiect de hotărâre privind actualizarea de date asupra unor imobile ce fac parte din fondul forestier ce aparțin Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4;

17. Proiect de hotărâre privind anularea numărului cadastral 114126, în suprafață de 35341 mp și a numărului cadastral 114127, în suprafață de 5000 mp – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4;

18. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 104812 Săcele, nr.top 7141/3/1/2/1/1/1/1/2 și a imobilului înscris în CF nr. 115721 Săcele, nr.top 7141/1/1/1/b/1/1/1/2 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4;

19. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Săcele a imobilului înscris în CF nr. 115122-C1-U2 Săcele, nr. top. [ ( 2249,2250 ) /1 ] / II, a imobilului înscris în CF nr. 115123 Săcele, nr. top. ( 2249,2250 )/2 și a cotei de 25/100 din imobilul înscris în CF nr. 115122 Săcele, nr. top. (2249,2250)/1, situate în Municipiul Săcele, str. Nicolae Colceag, nr. 5 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în CF nr. 113715 Săcele, nr. cadastral 113715, proprietatea publică a Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.

21. Proiect de hotărâre privind atestarea unor imobile ce fac parte din fondul forestier – categoria de folosință pădure, la domeniul public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 4.

22. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Săcele pentru perioada 01.01.2022-31.03.2022 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.
Avize Comisiile 1, 2, 3, 4.

23. Diverse.
– Informare – prezentare stadiu de implementare proiect ,,Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport pentru copii și tinerii din teritoriul SDL Gârcini ˮ, Cod proiect 142450.

Stiri recomandate

Peste 800 de noi cazuri COVID în județul Brașov

Peste 800 de noi cazuri COVID în județul Brașov

Instituția Prefectului informează că, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică și Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției,…
Minivacanță de 5 zile pentru români. 2 decembrie 2022 este zi liberă

Minivacanță de 5 zile pentru români. 2 decembrie 2022…

Ministrul Muncii, Marius Budăi a anunțat că, Guvernul a stabilit ca 2 decembrie 2022 să fie declarată zi liberă pentru salariații…
Râșnovul va avea 14 stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice

Râșnovul va avea 14 stații de reîncărcare pentru vehiculele…

Amplasarea stațiilor de reîncărcare pentru vehiculele electrice în Stațiunea Turistică de Interes Național Râșnov este din ce în ce mai aproape.…

Lasa un raspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *