Noi restricții în unitățile administrativ-teritoriale Viștea, Jibert și Poiana Mărului

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Brașov a adoptat astăzi Hotărârea nr. 179/2021, privind constatarea incidenței cumulate a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 în unitățile administrativ-teritoriale Viștea, Jibert și Poiana Mărului, care prevede următoarele:
 Art.1 Se constată, la data de 30.09.2021, că la nivelul unității administrativ-teritoriale Viștea incidența cumulată a cazurilor de infectare cu virusul SARS-COV-2 a crescut la valoarea de 3.45/1000 de locuitori.
Art.2 Se constată, la data de 30.09.2021, că la nivelul unității administrativ-teritoriale Jibert incidența cumulată a cazurilor de infectare cu virusul SARS-COV-2 a crescut la valoarea de 2.10/1000 de locuitori.
 Art.3 Se constată, la data de 30.09.2021, că la nivelul unității administrativ-teritoriale Poiana Mărului incidența cumulată a cazurilor de infectare cu virusul SARS-COV-2 a crescut la valoarea de 2.41/1000 de locuitori.
 Art.4 Începând cu data de 01.10.2021, ora 0:00, în unitățile administrativ-teritoriale Viștea, Jibert și Poiana Mărului se vor aplica, pentru o perioadă de 14 zile, măsurile prevăzute în H.G. nr. 932 din 09.09.2021, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificată și completată prin H.G. nr. 990/17.09.2021 și prin H.G. nr. 1015 din 23.09.2021, corespunzătoare ratei de incidență pentru fiecare din cele trei unități administrativ-teritoriale.
 Art.5 În condițiile în care nu se constată o creștere substanțială a incidenței cumulate a cazurilor de COVID-19 la nivelul unităților administrativ-teritoriale Viștea, Jibert și Poiana Mărului și, implicit, încadrarea acestor unități administrativ-teritoriale în alte limite de incidență, prezenta hotărâre urmează a fi reevaluată, la finalul perioadei menționate la art 4.
Art.6 Comitetul Local pentru Situații de Urgență din unitățile administrativ-teritoriale Viștea, Jibert și Poiana Mărului vor proceda cu celeritate la informarea persoanelor fizice/juridice, autorităților și instituților publice cu privire la măsurile dispuse pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, atât prin mass-media, cât și prin afișaj în locuri publice.
Hotărârea nr. 179/30.09.2021 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brașov este disponibilă aici:
H.G. nr. 932 din 9 septembrie 2021, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, este disponibilă aici:
 Anexele la H.G. nr. 932 din 09.09.2021, cu modificările și completările ulterioare sunt disponibile aici:
 Extras din H.G. nr. 932 din 9 septembrie 2021, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, privind principalele măsuri în situația în care incidenţa cumulată la 14 zile în localitate este mai mare de 3/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, este disponibil aici:

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: