Municipalitatea bagă 7.439.602,35 lei în termoficare

Municipiul Brașov este beneficiarul asistenței financiare nerambursabile acordate de Elveția, în cadrul Programului de Cooperare Elvețian-Român, în vederea lucrărilor de reabilitare și eficientizare a funcționării rețelei de transport și distribuție a energiei termice în zona rezidențială Tractorul Brasov, în conformitate cu Acordul de implementare semnat în data de 25 iunie 2015 de Municipalitate, în calitate de beneficiar, și de Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de Unitate Națională de Coordonare pentru acest Program. Proiectul vizează reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, Aria de concentrare 4 – „Îmbunătățirea mediului înconjurător”. Obiectivul acestui proiect este de a crește eficiența rețelei de transport și de distribuție a energiei termice din zona rezidențială Tractorul, contribuind astfel la reducerea costurilor de funcționare, de întreținere și reparare a acestor rețele. Prin optimizarea infrastructurii si creșterea eficientei energetice la nivel de municipiu este consolidat managementul energiei durabile, îmbunătățind calitatea vieții cetățenilor din Braşov.

Valoarea asistenței financiare nerambursabile acordate de Elveția în acest proiect este de 18.784.086,32 lei (4.370.730 CHF), reprezentând 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului. Municipalitatea Brasov asigura de la bugetul local suma de 7.439.602,35 lei (1.731.066 CHF), din care 3.314.837,50 lei (771.305 CHF) reprezintă contribuția beneficiarului de 15 % din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, iar suma de 4.124.764,85 lei (959.761 CHF) reprezintă cheltuieli neeligibile ale proiectului. Durata de implementare a proiectului este de 50 de luni, fiind cuprinsă între iunie 2015 și septembrie 2019.

În urma încheierii procedurii de achiziție publică de lucrări aferente acestui proiect, Municipiul Brașov și SC ELSACO ELECTRONIC SRL, în calitate de lider de asociere, și SC SICOR SRL, în calitate de asociat, au încheiat Contractul nr. 249/72726/ 24.08.2018, având ca obiect executarea investiției „Reabilitarea rețelelor de transport și distribuție energie termică în zona rezidențială Tractorul din Brașov”. Valoarea contractului este de 14.455.400 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 2.746.526 lei, valoarea totală fiind 17.201.926 lei (4.002.588,83 CHF, la cursul valutar stabilit prin Acordul de implementare). Termenele de execuție a activităților care fac obiectul Contractului de lucrări sunt după cum urmează:

  • 4 luni pentru serviciile de proiectare, de la data emiterii ordinului de începere a acestui serviciu;
  • 8 luni pentru execuția lucrărilor, începând cu data de emitere a ordinului de începere a lucrărilor, dar nu mai târziu de 31 august 2019;
  • 60 de luni perioada de garanție a lucrărilor, începând cu data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Prin finalizarea activității de achiziție a lucrărilor în cadrul proiectului “Reabilitarea rețelelor de transport și distribuție energie termică în zona rezidențială Tractorul din Brașov”, Municipiul Brașov realizează un progres important în vederea asigurării rezultatelor propuse. În urma implementării proiectului, se previzionează o reducere cu 50% a energiei consumate pentru asigurarea încălzirii și a alimentării cu apă caldă în zona Tractorul, o reducere a emisiilor de CO2 cu 1.965,5 tone/an, concomitent cu reducerea cu 20,49% în primii 3 ani a costurilor de exploatare, întreținere și reparații pentru rețelele de transport primar și cele de distribuție a agentului termic, aferente PT6 și PT9 din cartierul Tractorul.

Reamintim ca in Brasov mai sunt doar cateva mii de abonati la sistemul public de termoficare, multi dintre locuitorii orasului s-au debransat dupa peste 10.000 de familii au ramas in prag de iarna fara apa calda si caldura, totul cu largul concurs al conducerii Primariei Brasov.

Interesant este ca de acest proiect se ocupa Cecilia Doiciu care este manager de proiect. Cu alte cuvinte, angajata Primariei Brasov se pricepe la tot, de la cultura la termoficare…

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: