Moraliștii de la Baroul Brașov. În loc să vorbească despre colegul lor arestat, au vorbit despre presă, justiție…

În loc să spună că se delimitează de acțiunile colegului de Barou, avocații din Brașov țin lecții de drept și morală presei.

Într-un târziu, membrii Consiliului Baroului Brașov au ieșit cu un comunicat de presă, probabil agasați și de unii colegi care au solicitat acest lucru. Oricum, era firesc să fie transmis un punct de vedere după cele întâmplate. Doar că, în loc să explice clar că nu sunt de acord cu acțiunile colegului lor, reprezentanții Baroului Brașov ”țin lecții de presă”, deși domeniul lor de activitate este cu totul altul…Aceștia vorbesc despre viață privată și despre faptul că justiția nu trebuie influențată în vreun fel. Poate ar fi timpul ca acești avocați să afle că deciziile instanței nu se iau influențate de presă, fiind o adevărată prostie să susții așa ceva, este ca și cum magistrații ar lua decizii pe baza articolelor din ziar. Aceste declarații arată nivelul Baroului Brașov…

Plus că, presa a așteptat un punct de vedere al Baroului referitor la acest caz, fiind vorba despre un coleg de-al lor, nicidecum nu a cerut cineva să își dea avocații cu părerea despre cercetarea penală. Vorbim totuși despre o faptă destul de gravă săvârșită de un membru al Baroului, nu de vreun jurnalist… În orice instituție, în astfel de cazuri, există niște puncte de vedere, firești de altfel, dar care nu au legătură cu cercetarea penală. Baroul Brașov amestecă lucrurile, confundă una cu alta…

De asemenea, în presă s-a scris strict despre avocat și ceea ce a făcut cu o minoră, informații oferite de procurori, nu s-a discutat despre viața privată. Avocații ar trebui să-și arate ”cunoștințele” în materie de drept în procesele pe care le au, nu să ofere sfatul jurnaliștilor sau altor categorii sociale, pentru că aceste informații le știu probabil și elevii de liceu. De fapt, reprezentanții Baroului au transmis un comunicat în care spun NIMIC. Doar sfaturi pentru alții, lucru pe care nu l-a cerut nimeni, este doar o băgare în seamă inutilă și fără sens.

Ciudat este și faptul că avocații din Consiliul Baroului susțin că ”fapta prevăzută de art. 220 Cod penal, pentru care este cercetat unul din membrii Baroului Brașov nu a fost săvârșită în legătură cu profesia sau decurgând din exercitarea ei”. Aici, Baroul se contrazice având în vedere că fapta este în curs de cercetare și nu au de unde să știe ei, ca simpli avocați, daca fapta are și vreo legătura cu zona profesiei. Acest lucru îl va putea spune procurorul de caz sau judecătorii, nicidecum avocații. Există posibilitatea ca anchetatorii să lege acest caz și de profesie, de locul de muncă al individului, nimic nu este exclus.

Văzând articolele din mass-media scrisă ori on-line relativ la problemele juridice de factură penală ale unuia dintre membrii Baroului Brașov, Consiliul Baroului Brașov comunică următoarele:

         Fără a diminua misiunea nobilă a presei de informare a opiniei publice și de veghere la respectarea statului de drept, dorim să subliniem că sunt situații în care publicitatea unui caz deferit cercetărilor judiciare dăunează atât ideii de justiție, dar și vieții private a persoanelor implicate în cercetările respective (persoană vătămată și/sau inculpat deopotrivă) .

         Tocmai de aceea, în spiritul asigurării unei cercetări penale obiective și neinfluențată de ipotetice analize ce s-ar putea declanșa în spațiul public, pe de o parte, dar și de nevoia legală de protecție a datelor tuturor celor implicați într-o anchetă penală cu caracter atât de sensibil ca cel din jurul unei infracțiuni sexuale cu persoana vătămată minoră, am decis să ne abținem de la declarații de presă.

         Justiția nu trebuie influențată în niciun fel de anchetele gazetărești ori de pozițiile exprimate în cadrul articolelor de presa. Justiția se face în baza probelor administrate în condițiile legii.

         Cât privește asocierea profesiei de avocat și renumele profesional al Baroului Brașov și a membrilor săi cu ipoteticele fapte infracționale reglementate de art. 220 cod penal o apreciem necorespunzătoare realităților juridico-factuale ale speței, pe de-o parte, iar pe de altă parte prejudiciabile unei comunități profesionale cum este cea a avocaților.

         De plano, aducem la cunoștința publicului că fapta prevăzută de art. 220 Cod penal, pentru care este cercetat unul din membrii Baroului Brașov nu a fost săvârșită în legătură cu profesia sau decurgând din exercitarea ei. Asocierea profesiei de avocat cu viața exclusiv privată (nepublică și necunoscută) a persoanei cercetate trebuie să înceteze în orice mijloc de comunicare.

         Baroul Brasov, membrii săi și organele sale de conducere acționează, în organizarea și exercitarea profesiei, exclusiv în respectarea literei și spiritului fiecăreia și tuturor prevederilor legale, în orice domeniu. Baroul Brașov este un factor pozitiv important al societății civile, un susținător al respectării drepturilor tuturor persoanelor și un apărător al acestora.

         Viața personală, eminamente privată, nepublică a membrilor comunității profesionale a avocaților nu este o componenta ce intră în sfera organizării și exercitării profesiei de avocat și nu poate face obiectul vreunei supravegheri din partea organelor de conducere .

         În lumina principiilor sacre ale prezumției de nevinovăție și ale dreptului la un proces echitabil, Baroul Brașov susține că până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare, orice persoana cercetată, este prezumată ca nevinovată.

         Invităm pe această cale atât societatea civilă, cât și comunitatea profesiilor juridice, să adopte poziții echilibrate la momentul când, în spațiul public, se vehiculează, instituțional sau personal, informații în legătură cu anchete penale aflate în derulare, astfel încât imaginea generală a profesiilor din care fac parte cei cercetați să nu fie afectată, iar pe de altă parte, informarea publică să fie corectă și obiectivă”, au spus reprezentanții Baroului Brașov într-un comunicat de presă.

Reamintim că avocatul brașovean Radu Crișan a fost arestat în urmă cu câteva săptămâni pentru că ar fi întreținut relații sexuale cu o minoră.

Sfat!

Dacă domnii avocații vor să ofere informații juridice, au posibilitatea să o facă pe site-uri specializate…

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: