Modificări legislative care vor intra în vigoare la sfârșitul lunii ianuarie 2020

Polițistul este îndreptățit să solicite persoanei care face obiectul legitimării să țină mâinile la vedere și, după caz, să renunțe temporar la mijloacele ce pot fi folosite pentru un atac armat.

          Polițistul este îndreptățit să solicite persoanei care face obiectul controlului corporal să adopte o poziție inofensivă, ce permite realizarea efectivă și în siguranță a acestui control.

          Prin poziție inofensivă se înțelege:

  1. ținerea mâinilor deasupra capului sau paralel cu solul;
  2. depărtarea picioarelor;
  3. adoptarea poziției șezut;
  4. adoptarea poziției culcat;
  5. altă poziție, care previne săvârșirea unei acțiuni violente îndreptate împotriva polițistului și respect demnitatea umană.

Solicitarea de a adopta o poziție inofensivă trebuie să fie adecvată pericolului pe care îl poate reprezenta persoana și să nu depășească nevoile reale pentru atingerea scopului intervenției.

          Se interzice solicitarea adoptării poziției șezut sau culcat în cazul femeilor cu semne vizibile de sarcină, persoanelor cu semne vizibile ale unei dizabilități și copiilor.

          În înțelesul Legii nr. 192/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice, prin atac armat se înțelege atacul săvârșit de o persoană cu o armă de foc sau cu obiecte, dispozitive, substanțe sau animale ce pot în pericol viața, sănătatea ori integritatea corporală a persoanelor.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: