Modernizarea și reabilitarea drumurilor din județ pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de la Consiliul Județean Brașov

Consiliul Judeţean Braşov se va întruni miercuri, 20 octombrie, începând cu ora 11:00, într-o şedinţă extraordinară care se va desfăşura în sistem de videoconferinţă online.

Proiectul ordinii de zi poate fi consultat pe site-ul Consiliului Judeţean Braşov, MailScanner has detected a possible fraud attempt from „l.facebook.com” claiming to be www.judbrasov.ro, la linkul următor: http://erp.judbrasov.ro/TiparireMaterialePlen.php?hide=diverse&fbclid=IwAR3SrrO9J_jsmYr4UYhPi0HJwjqXo-ivLT93_DoYXyjeW1snLyqyKw9S63g

 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare DJ106B Vulcan (DJ112A)-Holbav, km 0+000 – 6+505”, obiectiv finanțat prin bugetul Consiliului Județean Brașov. (Pentru avizare C1,C6)
2    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drum interjudețean DJ 105A și DJ 104D, format din DJ 105A, km. 53+000-81+600 și DJ 104D, km. 1+960-27+400”, obiectiv finanțat prin bugetul Consiliului Județean Brașov. (Pentru avizare C1,C6)
3    Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drum interjudețean DJ 105A și DJ 104D – format din DJ 105A, KM 53+000-81+600 și DJ 104D KM 1+960-27+400’’, județul Brașov. (Pentru avizare C1,C2,C6)
4    Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: ,,Reabilitare DJ 106B Vulcan (DJ 112A) – Holbav, km 0+000-6+505”. (Pentru avizare C1,C2,C6)
5    Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: ,,Reabilitare DJ 108 Hărman – Sânpetru km 0+000-4+380”. (Pentru avizare C1,C2,C6)
6    Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții: ,,Modernizare DJ 113 Sânpetru – Preventoriu TBC Sânpetru, km 0+000-2+000”. (Pentru avizare C1,C2,C6).

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: