Lucrări de regenerare a pădurilor pe o suprafață de peste 2000 de hectare

Conform actelor normative în baza cărora Garda Forestieră Brașov își desfășoară activitatea, instituția noastră are și sarcina de a controla modul de respectare a normelor tehnice și legislația specifică cu privire la proiectarea şi executarea lucrărilor de împădurire şi regenerare a pădurilor, plecând de la stadiul de puiet și terminând cu aprobarea controlului anual al regenerărilor care urmărește an de an lucrările de împădurire și închegarea unui nou arboret (atingerea stării de masiv).

În acest context, vă aducem la cunoștință că pentru anul 2021, ocoalele silvice din raza de activitate a instituției noastre au planificate lucrări de regenerare a pădurilor pe o suprafață totală de cca. 2011 ha, din care aproximativ 1865 ha incluse în campania de primăvară. Până în momentul actual a fost parcursă cu astfel de lucrări o suprafață de 1900 ha, ceea ce înseamnă că s-au regenerat cu 35 de hectare mai mult decât a fost planificat, conform obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare.

Datele aferente campaniei de primăvară sunt prezentate sintetic în tabelul de mai jos.

Specificări A. Împăduriri B. Completări C. Refaceri calamități D. Împăduriri conform art. 32, alin. 1, din Codul Silvic E. Regenerări naturale Total 
Județul Brașov Programat ha 157,02 70,12 1,88   365,56 594,58
Realizat ha 157,47 67,18 1,70   384,07 610,42
% 100% 96% 90%   105% 103%
Județul Sibiu Programat ha 98,50 57,00     26,40 181,90
Realizat ha 94,95 55,03     26,37 176,35
% 96% 97%     100% 97%
Județul Covasna Programat ha 76,02 38,00 1,91   185,19 301,12
Realizat ha 76,87 38,63 1,91   186,89 304,30
% 101% 102% 100%   101% 101%
Județul Mureș Programat ha 17,55 37,07 1,75   70,33 126,70
Realizat ha 18,55 36,67 1,75   60,63 117,60
% 106% 99% 100%   86% 93%
Județul Harghita Programat ha 307,70 141,90     210,90 660,50
Realizat ha 320,91 154,90     215,87 691,68
% 104% 109%     102% 105%
Total G.F. Brașov Programat ha 656,79 344,09 5,54   858,38 1864,80
Realizat ha 668,75 352,41 5,36   873,83 1900,35
% 102% 102% 97%   102% 102%

 

În scopul îndeplinirii cu continuitate a funcțiilor de protecție atribuite pădurii, subliniem faptul că silvicultorii urmăresc îndeaproape evoluția stării arboretelor și condițiile de regenerare, astfel încât, prin executarea lucrărilor silvice la momentul potrivit, să fie favorizată și promovată regenerarea naturală.

Facem precizarea că sumele necesare lucrărilor de reîmpădurire sunt acoperite din fondul de conservare și regenerare, fond constituit la nivelul fiecărui ocol silvic și alimentat cu un procent cuprins între 10% și 25% din valoarea lemnului exploatat și vândut legal, conform prevederilor art. 33, din Legea 46/2008 – Codul Silvic, cu completările și modificările ulterioare.

Garda Forestieră Brașov va acorda și în continuare o atenție deosebită tuturor acțiunilor de verificare și control, astfel încât să fie respectate normele tehnice și prevederile legale cu privire la proiectarea şi executarea lucrărilor de împădurire şi regenerare a pădurilor.

 

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: