LIVE. Ședința Consiliului Local Brașov. Vezi în direct ce discută aleșii locali? (VIDEO)

Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului Municipiului Brasov – noiembrie 2018.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului Municipiului Brasov la data de 30.09.2018.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii si cofinantarii proiectului “BUNICII – RESURSA PENTRU COMUNITATE” din cadrul Programului Operational Capital UMAN – AP 4/PI 9.ii/OS 4.4 – Servicii sociale si socio-medicale pentru persoane varstnice – “BUNICII COMUNITATII”.
4. Proiect de hotarare privind implementarea la nivelul Municipiului Brasov a proiectului “Bunicii in Siguranta – sistem de teleasistenta”.
5. Proiect de hotarare privind implementarea la nivelul Municipiului Brasov a proiectului “Trusou pentru nou-nascut”.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Operei Brasov.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Serviciului Public Local de Termoficare Brasov.
8. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei 2 a statului de functii la Hotararea Consiliului Local nr. 108/2013, republicata, privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Serviciului pentru Gestionarea Cainilor fara Stapan Brasov.
9. Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Brasov pentru anul 2019.
10. Proiect de hotarare privind aprobarea volumului, destinatiei si modului de valorificare a masei lemnoase ce se va recolta in anul 2019 din fondul forestier proprietate publica a Municipiului Brasov.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de partizi reprezentand produse principale si de conservare care urmeaza a fi exploatate in anul 2019, a partizilor care constituie rezerva de masa lemnoasa pentru precomptarea produselor accidentale si a preturilor de pornire la licitatie pentru partizile de masa lemnoasa ce vor fi valorificate prin licitatie publica cu strigare, din fondul forestier proprietate publica a Municipiului Brasov.
12. Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului maxim al tarifelor pentru prestarile de servicii de exploatari forestiere, in fondul forestier proprietate publica a Municipiului Brasov.
13. Proiect de hotarare privind aprobarea ocuparii temporare, pe o perioada de 1 an, a suprafetei de 0,9028 ha teren situat in UP IV Brasov, ua 52R, 96R, fond forestier proprietate publica a Municipiului Brasov, in vederea realizarii lucrarii ,,inlocuire tronson din conducta racord SRM Poiana Brasov” – Proiect nr. 123/2013, al carei beneficiar este Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale “Transgaz” S.A.
14. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 590/03.10.2018 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor necesare pentru proiectul “Construire Cresa in Brasov, str. Apollo, f.n”.
15. Proiect de hotarare privind aprobarea alocatiei zilnice de hrana, a costului mediu lunar de intretinere si a contributiei parintilor/reprezentantilor legali pentru copiii care frecventeaza cresele din subordinea Serviciului Public de Administrare Crese Brasov.
16. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii si desfasurarii la Brasov a evenimentelor ocazionate de implinirea a 29 de ani de la Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989.
17. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor percepute aferente persoanelor juridice pentru practicarea activitatilor de agrement si divertisment la Centrul de Agrement si Divertisment Poiana Brasov.
18. Proiect de hotarare privind abilitarea unei persoane sa reprezinte autoritatea publica tutelara pentru depunerea formularului fiscal S1100 privind monitorizarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 de catre intreprinderile publice.
19. Proiect de hotarare privind stabilirea criteriilor de integritate pentru membrii consiliului de administratie si directorilor S.C. RATBV S.A.
20. Proiect de hotarare privind stabilirea criteriilor de integritate pentru membrii consiliului de administratie si directorilor S.C. RIAL S.R.L.
21. Proiect de hotarare privind stabilirea criteriilor de integritate pentru membrii consiliului de administratie si a directorului – sef ocol regiei autonome Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt.
22. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii Contractului de inchiriere nr. 1851/2010 a locurilor de parcare aferente Hotelului Coroana Brasovului, incheiat intre Municipiul Brasov si S.C. Comix Societate Cooperativ Mestesugareasca.
23. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 339/2005 a unui numar de 68 de locuri de parcare, incheiat intre Municipiul Brasov si S.C. ANA HOTELS S.A.
24. Proiect de hotarare privind inchirierea unui numar de 6 locuri de parcare catre S.C. MEDICOVER S.R.L.
25. Proiect de hotarare privind aprobarea includerii in lista de investitii pentru anul 2019 a proiectului “Dezvoltare zona economica Brasov Nord – Centru de Afaceri Transfer Tehnologic si Incubator de Afaceri” in scopul indeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor proiectului si in vederea asigurarii functionalitatii acestuia.
26. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea H.C.L nr. 153/2010 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea normelor locale unitare de protectie a spatiilor verzi, organizarea, dezvoltarea si intretinerea acestora pe teritoriul municipiului Brasov, republicata.
27. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 705 din 30.11.2011 privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici aferenti realizarii obiectivului de investitii “Dezvoltare zona economica Brasov Nord – Centru de Afaceri Transfer Tehnologic si Incubator de Afaceri”- COD SMIS 40003″.
28. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Achizitia de mijloace de transport moderne”.
29. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului “Achizitia de mijloace de transport moderne” si a cheltuielilor legate de proiect.
30. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 274/30.05.2018, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti realizarii obiectivului de investitii “Mansardare Gradinita nr. 11”
31. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 258/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Parcarii publice Poiana Mica Brasov.
32. Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii Registrului local al spatiilor verzi al Municipiului Brasov.
33. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism “P.U.D. – extindere capacitate de cazare si a serviciilor in cadrul S.C. Vinga S.R.L.”, in Brasov, str. Valea Lunga nr. 3, beneficiar S.C. Vinga S.R.L.
34. Proiect de hotarare privind prelungirea perioadei de valabilitate a documentatiei “P.U.Z. str. Zizinului – calea ferata – limita intravilan Brasov, zona sudica a str. Zizinului” – aprobata prin H.C.L. nr. 638/2013.
35. Proiect de hotarare privind prelungirea perioadei de valabilitate a documentatiei “P.U.Z. Zona centrala: str. Iuliu Maniu – str. N. Iorga – Sirul Livezii (limita de nord a parcului Inna Schaeffler) – str. Dupa Ziduri (inclusiv terenul afectat de parcare) – B-dul Eroilor – str. M.Basarab – B-dul 15 Noiembrie – str. V.Tepes – str. Pictor Pop” – aprobata prin H.C.L. nr.639/2013.
36. Proiect de hotarare privind prelungirea perioadei de valabilitate a documentatiei “P.U.Z. Construire ansamblu de blocuri, spatii comerciale, parcaje si spatii verzi, str. Carpatilor – B-dul Muncii – str. Somesului – str. V.Alecsandri” – aprobata prin H.C.L. nr.649/2015.
37. Proiect de hotarare privind prelungirea perioadei de valabilitate a documentatiei “Modificare partiala P.U.Z. Tractorul VI – Construire cladire apartamente, birouri si spatii comerciale, str. Stefan Baciu fn” – aprobata prin H.C.L. nr.718⁄2015.
38. Proiect de hotarare pentru modificarea art. 4 din Hotararea Consiliului Local nr. 420/25.07.2018, privind aprobarea procedurii de implementare a Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural – ambientale a cladirilor, completata de Legea nr. 166/2016 pentru zona de protectie de arhitectura a Municipiului Brasov.
39. Proiect de hotarare privind aprobarea normelor de interventie pentru cresterea calitatii arhitectural – ambientale a cladirilor, pentru zona de protectie de arhitectura a Municipiului Brasov, in baza Legii nr. 153/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
40. Proiect de hotarare privind aprobarea si implementarea programului pilot, in baza Legii nr. 153/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
41. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov a intregului drept de proprietate detinut din urmatoarele terenuri: – terenul inscris in CF 110862 Brasov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4 – terenul inscris in CF 110874 Brasov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3 – terenul inscris in CF 110865 Brasov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2 – terenul inscris in CF 110860 Brasov, nr. cad. 110860, de la Vladeanu Daniel si Vladeanu Gianina.
42. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov a intregului drept de proprietate detinut din urmatoarele terenuri: – terenul inscris in CF 110862 Brasov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4 – terenul inscris in CF 110874 Brasov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3 – terenul inscris in CF 110865 Brasov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2 – terenul inscris in CF 110860 Brasov, nr. cad. 110860, de la S.C. TECHNOLOGY S.R.L.
43. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov a intregului drept de proprietate detinut din urmatoarele terenuri: – terenul inscris in CF 110862 Brasov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4 – terenul inscris in CF 110874 Brasov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3 – terenul inscris in CF 110865 Brasov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2 – terenul inscris in CF 110860 Brasov, nr. cad. 110860, de la Radu Ninel – Radian si Radu Anuta.
44. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov a intregului drept de proprietate detinut din urmatoarele terenuri: – terenul inscris in CF 110862 Brasov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4 – terenul inscris in CF 110874 Brasov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3 – terenul inscris in CF 110865 Brasov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2 – terenul inscris in CF 110860 Brasov, nr. cad. 110860, de la Parfene Catalin si Parfene Bianca.
45. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov a intregului drept de proprietate detinut din urmatoarele terenuri: – terenul inscris in CF 110862 Brasov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4 – terenul inscris in CF 110874 Brasov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3 – terenul inscris in CF 110865 Brasov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2 – terenul inscris in CF 110860 Brasov, nr. cad. 110860, de la Papuc Valentin-Bogdan si Papuc Dacau Carmen-Mihaela.
46. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov a intregului drept de proprietate detinut din urmatoarele terenuri: – terenul inscris in CF 110862 Brasov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4 – terenul inscris in CF 110874 Brasov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3 – terenul inscris in CF 110865 Brasov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2 – terenul inscris in CF 110860 Brasov, nr. cad. 110860, de la Leancu Radu-Lucian si Leancu Alina.
47. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov a intregului drept de proprietate detinut din urmatoarele terenuri: – terenul inscris in CF 110862 Brasov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4 – terenul inscris in CF 110874 Brasov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3 – terenul inscris in CF 110865 Brasov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2 – terenul inscris in CF 110860 Brasov, nr. cad. 110860, de la Cristea Marius-Cosmin si Cristea Ana-Maria.
48. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov a intregului drept de proprietate detinut din urmatoarele terenuri: – terenul inscris in CF 110862 Brasov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4 – terenul inscris in CF 110874 Brasov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3 – terenul inscris in CF 110865 Brasov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2 – terenul inscris in CF 110860 Brasov, nr. cad. 110860, de la Colt Romulus si Colt Florenta Loredana.
49. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov a urmatoarelor terenuri: – terenul inscris in CF 127406 Brasov, nr. cad. 127406 – terenul inscris in CF 127407 Brasov, nr. cad. 127407 – terenul inscris in CF 154032 Brasov, nr. cad. 154032.
50. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov a urmatoarelor cote din terenuri: – cota de 12200/421000 din terenul inscris in CF 110862 Brasov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4 – cota de 4100/143100 din terenul inscris in CF 1110874 Brasov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3 – cota de 12100/416800 din terenul inscris in CF 110865 Brasov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2 – cota de 2100/70600 din terenul inscris in CF 110860 Brasov, nr. cad. 110860, de la Pascutoiu Ovidiu si Pascutoiu Diana-Roxana .
51. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov a urmatoarelor cote din terenuri: – cota de 57/4210 din terenul inscris in CF 110862 Brasov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4 – cota de 19/1431 din terenul inscris in CF 1110874 Brasov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3 – cota de 57/4168 din terenul inscris in CF 110865 Brasov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2 – cota de 10/706 din terenul inscris in CF 110860 Brasov, nr. cad. 110860, de la Purcaru Daniel si Purcaru Anca-Ioana.
52. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov a urmatoarelor cote din terenuri: – cota de 110/8420 din terenul inscris in CF 110862 Brasov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4 – cota de 38/2862 din terenul inscris in CF 1110874 Brasov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3 – cota de 108/8336 din terenul inscris in CF 110865 Brasov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2 – cota de 18/1412 din terenul inscris in CF 110860 Brasov, nr. cad. 110860, de la Kruma Eugenia.
53. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune pentru cumpararea imobilului situat in Brasov, str. Castelului nr. 72, ap. 8, detinut de Smintina Maria Lili.
54. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune pentru cumpararea imobilului situat in Brasov, str. Nicolae Balcescu nr. 15, ap. 3, detinut de Tintea Claudiu-George si Tintea Mirela.
55. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune pentru cumpararea imobilului situat in Brasov, str. George Baritiu nr. 1A, ap. 12, detinut de Galvin Damian John Fitzgerald.
56. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune pentru cumpararea imobilului situat in Brasov, str. Castelului nr. 72, ap. 7, detinut de Doncea Daniela.
57. Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita catre Radio Targu Mures – Subdirectia Brasov, a spatiului situat in Brasov, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 23, bl. C7, cam. 401.
58. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 116/2007, privind aprobarea Regulamentului pentru comercializarea produselor si serviciilor de piata in Municipiul Brasov.
59. Proiect de hotarare privind accesul ASC CORONA 2010 Brasov, pentru utilizarea salilor si terenurilor de sport amenajate in cadrul institutiilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Brasov, in vederea implementarii proiectului “Sportul in scoli”.
60. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea/autorizarea administratorilor de condominii si a infiintarii Comisiei pentru atestarea/autorizarea administratorilor de condominii.
61. Proiect de hotarare privind inscrierea in proprietatea Municipiului Brasov a imobilului bd. Grivitei – tronson 1.
62. Proiect de hotarare privind inscrierea in proprietatea Municipiului Brasov a imobilului str. Dimitrie Anghel.
63. Proiect de hotarare privind plangerea prealabila formulata de S.C. Transbus S.A., impotriva H.C.L. nr. 593/2018 si H.C.L. nr. 594/2018.
64. Proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita catre Serviciul Public de Administrare Crese a unui teren situat in Brasov, str. Turnului f.n., in vederea construirii unei crese.
65. Proiect de hotarare privind incadrarea in categoria “terenuri degradate si neproductive” a imobilului situat in Brasov, Valea Cetatii.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: