Licitație masă lemnoasă Zărnești, marți 10 august

RPLP PIATRA CRAIULUI RA ZĂRNEȘTI, Zărnești, Str. Postăvarului Nr. 5, Jud. Brașov, Tel/Fax 0268223007, rplppiatracraiuluira@yahoo.com, organizează licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior.

Licitația va avea loc marți, 10.08.2021, ora 12:00, la sediul RPLP PIATRA CRAIULUI RA ZĂRNEȘTI, Zărnești, Str. Postăvarului Nr. 5, Jud. Brașov.

Temeiul legal al organizării şi desfăşurării licitaţiei: HG 715/2017- REGULAMENT din 5 octombrie 2017 de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică cu modificările și completările ulterioare.

Data şi ora-limită până la care pot face depunerea documentaţiei pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie este joi, 05.08.2021 ora 16:00.

Lista partizilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare partidă sunt afişate la sediul organizatorului pe site-ul www.produselepadurii.ro, www.ocoalesilvice.ro si pe site-ul www.rplp-piatracraiului.ro.

Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitaţie este de 4214.31 m3, din care:

  • pe natură de produse:

– 4615 mc-Produse principale-accidentale I

  •  pe specii şi grupe de specii:

– Rășinoase: 3846.04 mc

– Fag: 326.82 mc

– QV: 19.50 mc

– DT: 21.95 mc

Volumul de masă lemnoasă rămas neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi de alte reglementări în vigoare.

Alte informații privind licitația:

  • Masa lemnoasa aferenta UAT Zărnești provine din fond forestier certificat FSC®.
  • Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 27 august 2021.
  • În cazul în care adjudecatarii masei lemnoase nu se prezintă în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data licitației în vederea semnării contractelor de vânzare cumpărare masă lemnoasă pe picior, atrage anularea adjudecarii pentru masa lemnoasă respectivă și pierderea garanției de contractare aferentă.
  • Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: Dr. Ing. Toader Alin, 0731026049, e-mail: rplppiatracraiuluira@yahoo.com, fax-0268223007

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: