Licitație exploatare forestieră masă lemnoasă

RPLP PIATRA CRAIULUI RA ZARNESTI, Zarnesti, Str. Postavarului Nr. 5, Jud. Brasov, Tel/Fax 0268223007, organizează licitație pentru „Exploatare forestiera masa lemnoasa toate fazele pana la drum auto pentru un volum de 2728 mc., productia anului 2021” Numar de referinta:19113639_2021_PAAPD1305136.

Descriere succinta:

Prestari servicii de exploatare forestiera fazele de doborât, curăţat de crăci, secţionat, scos şi apropiat – pentru un volum de 2728 mc masă lemnoasă care va fi recepţionata la drum auto.

Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:267474.71 Moneda: RON

Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi: Da
Pot fi depuse oferte pentru: Numarul maxim de loturi: 7

Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 7
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contracte prin combinarea urmatoarelor loturi sau grupuri de loturi: Operatorii economici pot depune oferta pentru un singur lot sau mai multe loturi.

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:19.07.2021 15:00

Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:19.10.2021

Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:19.07.2021 15:00
Locul de deschidere a ofertelor: In SEAP

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa la sediul regiei, telefon: +40 268223007, e-mail: rplppiatracraiuluira@yahoo.com, fax-0268223007

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: