La Brașov sunt 8 pensionari la 10 salariaţi. Pensia medie lunară de asigurări sociale de stat a fost de 1.408 lei

Numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 146.281 persoane,mai mic cu 36 persoane decât cel înregistrat în trimestrul IV 2018 şi, mai mare cu 900 persoane, respectiv +0,6%,  comparativ cu numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat înregistrat în trimestrul I  2018.

-pensia medie lunară de asigurări sociale de stat a fost de 1.408 lei, aproximativ egală cu cea   înregistrată în trimestrul IV 2018 (4007 lei)  şi mai mare cu 10,1% faţă de trimestrul I 2018;

– indicele pensiei medii reale faţă de trimestrul precedent, calculat ca raport între indicele pensiei  medii de asigurări sociale de stat şi indicele preţurilor de consum a fost de 97,6%;

-indicele pensiei medii reale faţă de trimestrul IV 2018, calculat ca raport între indicele pensiei medii  de asigurări sociale de stat şi indicele preţurilor de consum a fost de 106,1%;

-raportul dintre pensia medie de asigurări sociale de stat şi câştigul salarial mediu net a fost de 49,9%  (comparativ cu 51,4% în trimestrul precedent si cu 51,5% in trimestrul corespunzator din anul  anterior).

 

Raportul dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat în trimestrul I 2019 ş i cel al  numarului medu de salariati a fost de 8 pensionari la 10 salariaţi. Astfel, judeţul Braşov ocupă locul al  optulea din ţară, după Municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Timiş, Sibiu, Cluj, Arad şi Constanta.

Romania 

-numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4.680.393 persoane, mai mare cu  0,04% fata de cel din trimestrul IV 2018 şi mai mic cu 0,1% faţă de cel  înregistrat în trimestrul I 2018;

– pensia medie lunară de asigurări sociale de stat a fost de 1181 lei aproximativ egală cu cea din  trimestrul IV 2018 şi mai mare cu 10,2% faţă de trimestrul I 2018 (1072 lei);

-raportul dintre pensia medie de asigurări sociale de stat şi câştigul salarial mediu net a fost de 47,8%  (comparativ cu 50,7% în trimestrul precedent);

– indicele pensiei medii reale, fata de trimestrul precedent, a fost de 98,6%.    În profil teritorial, raportul dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat ş i cel al  salariaților a fost de 9 la 10,  prezentand variații semnificative de la doar 5 pensionari la 10 salariați în  Municipiul Bucureşti, la 16 pensionari la 10 salariati în județul Teleorman.

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: